Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» bostik »» hydroizolace »» AQUA BLOCKER LIQUID

AQUA BLOCKER LIQUID

izolování staveb na bázi SMP, tekutá konzistence

UNIVERZÁLNÍ IZOLACE SMP

Ztekucená izolace pro vodorovné konstrukce staveb ve shodě s DIN 18195, bez obsahu rozpouštědel, vody a bitumenu. Po vyzrání je izolace vodotěsná, přemosťující trhliny až 10 mm a odolná vůči agresivní spodní vodě.

Výrobek na bázi SMP technologie Aqua Blocker, kombinuje bezpečné přemostění trhlin a vodotěsnost běžně používaných bitumenových silnovrstvých stěrek se zpracovatelskými výhodami bitumenových nátěrů. Nabízí velmi dobrou přilnavost i na slabě vlhkých podkladech.

výhody, použití

Snadné nanášení válečkem nebo ozubenou stěrkou, vysoce flexibilní, přemosťuje trhliny do 10 mm, připravena k okamžitému nanášení pro interiér i exteriér, přilnavost na vlhké podklady, má výbornou přilnavost k bitumenovým pásům, azbestocementu, plechu i betonu, má vysokou pružnost a tažnost i za záporných teplot, použití i bez penetrace podkladu, bez rozpouštědel, bez bitumenu a silikonu, velmi rychlé schnutí, parobrzda, vhodné pro zalévání dilatačních a stykových spár v průmyslových stavbách.

aplikace

Vhodnými podklady jsou veškeré zdicí tvárnice, beton, OSB desky, hoblovaná P+D prkna a popískované bitumenové pásy. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízd štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin nebo ostrých hran. Podklady musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa se předem uzavřou, resp. vyrovnají reprofilační maltou SPRAVBETON nebo FOFRBETON. Ostré hrany se upraví zaoblením. Suchý podklad se opatří penetračním nátěrem RENOGRUND PU RAPID, který se ponechá úplně vyschnout, k aplikaci izolace však musí dojít nejpozději do 36 hodin od nanesení penetrace. Je připraven k okamžité aplikaci.

IZOLACE STAVEB

Používá se pro izolace rozlehlejších vodorovných ploch jako např. základů, základových desek a jako parobrzda pod potěry s podlahovou nášlapnou vrstvou z keramických krytin v průmyslových stavbách a na balkónech a terasách. Přímo z hliníkového obalu se v potřebném množství odlije na podklad a rozprostírá se ozubenou stěrkou. Nanáší se ve dvou celoplošných a rovnoměrných vrstvách.

Minimální hodnoty pro provádění izolace dle zatížení

zatížení tloušťka po vyzrání spotřeba armovací síť
zemní vlhkost a prosakující voda > 1,5 mm cca 2,3 kg/m² ne
netlaková voda při vyšším zatížení > 2,0 mm cca 3,0 kg/m² ano – v koutech a rozích
tlaková a zadržená prosakující voda > 2,0 mm cca 3,0 kg/m² ano – celoplošně

IZOLACE STŘECH

Před aplikací na PIB/EPDM pásy proveďte vlastní zkoušky pro ověření přilnavosti. Volně položené staré krytiny odstraňte. Vlhké podklady (i případná zateklá vlhkost) mohou způsobit tvorbu boulí a odfuků. Na plochách větších než 25 m², na plochách starých podkladů a na plochách z OSB desek se do první čerstvé vrstvy izolace zapracuje v celé ploše těsnicí vlies STŘECHOTEX s přesahem 5–10 cm, včetně překrytí koutů a rohů (vytažení na atiku) a míst napojení. Jakmile se stane první vrstva izolace pochozí, je možné nanášet druhou vrstvu. Celková tloušťka izolace musí být 2,00 mm, včetně těsnicího vliesu 2,50 mm.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí při použití v systému cca 1,5 kg/m² / 1 mm.

UPOZORNĚNÍ

Bitumenové podklady mohou způsobit změnu barvy výrobku. Změna barvy nepředstavuje žádnou vadu nebo technické omezení funkce výrobku. Vlhké podklady mohou být v oblasti střech příčinou vzniku boulí a odfuků. Při nedodržení předepsané minimální tloušťky vrstvy může dojít ke vzniku trhlin a struktury materiálu. zabraňte migraci změkčovadel apod. mezi izolovaným podkladem a výrobkem. Využití výrobku při sanacích střech je potřeba chápat pouze jako udržovací práce.

aplikační teplota

+5 °C až do +35 °C, nejlépe +15 °C až do +25 °C

barva

světle šedá

doba tuhnutí

mezi 1. a 2. vrstvou 8 hodin (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba tvrdnutí

plná zatížitelnost po 25 hod (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

faktor difúzního odporu

4290

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

speciální informace

čistitelná nitroředidlem C 6000

třída reakce na oheň

B2 (normálně zápalné)

balení

balení
cena Kč
14 kg 2×7 kg alusáček
3 045
Uvedené ceny jsou bez DPH.
  Takto označené položky držíme skladem.
  Takto označené položky jsou pouze na objednávku.

dokumentace

na co se ptáte

krok za krokem Odolnost AQUABLOCKERU
Je potrebne AQUABLOCKER prekryt, aby nedochadzalo k degradacii od slnecneho ziarenia? Planujem…
všechny dotazy »»
Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru