Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» bostik »» hydroizolace »» BITFLEX

BITFLEX

druhá kůže pro vaši spodní stavbu

BITFLEX

BITFLEX je plasty modifikovaný, vysoce elastický, bitumenový nátěr pro bezpečnou a trvalou izolaci proti zemní vlhkosti a tlakové vodě částí staveb, které jsou ve styku se zeminou. Používá se pro izolace sklepů, základů a nádrží proti zemní vlhkosti a tlakové vodě.

aplikace

BITFLEX je připraven k okamžitému zpracování a lze jej nanášet přímo z vědra.

BITFLEX lze aplikovat i na slabě vlhké podklady. Mokrá místa nebo stojící voda musí být vysušena. Výrobek nesmí být aplikován na plochy, které jsou trvale mokré nebo které nemohou proschnout.

Podklad musí být pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky nebo volné části musí být obroušeny nebo odstraněny ocelovým kartáčem. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním maltou TRASSZEMENTMÖRTEL.

Na nasákavých podkladech je vhodné smísením BITFLEX v poměru 1:6 s vodou připravit adhezi zlepšující nátěr, který se celoplošně nanáší zednickou štětkou a ponechá se zaschnout.

Staré bitumenové nátěry vyžadují zvláštní úpravu. V těchto případech se obracejte na náš technicko-obchodní poradenský servis.

BITFLEX se nanáší válečkem, zednickou štětkou nebo vhodným stříkacím zařízením ve dvou rovnoměrných vrstvách. Každá vrstva musí být před aplikací další úplně zaschlá (zkouška: po otření vlhkého prstu o vrstvu izolace nesmí dojít ke změně její barvy). V oblastech s rizikem vzniku trhlin (rohy stěn, napojení stěny a základové desky, trubní prostupy apod.) a při izolaci proti tlakové vodě instalujte do první vrstvy izolace tkaninu K 100 GEWEBEBAND.

BITFLEX musí být před aplikací dalších produktů zcela proschlý. Teprve poté je dosaženo konečné schopnosti izolace a mechanické pevnosti, která je důležitá např. před naplněním vody do nádrže. Jako ochranu izolace je potřebné použít vhodné ochranné, drenážní a izolační desky, které nesmí být bodově nebo přímkově zatěžovány.

BITFLEX během zpracovávání a schnutí nesmí být vystaven působení deště. Po aplikaci jej chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Zatěžování vodou z podkladu (z negativní strany) musí být zabráněno i po vyzrání izolace.

Při aplikaci dalších materiálů na BITFLEX je nezbytné provést test snášenlivosti.

Čištění pracovních pomůcek – ihned po použití vodou, po vyzrání pomocí EPOXAN REINIGER, případně lakového benzínu

VYDATNOST

2 nátěry s celkovou spotřebou cca 2,5 kg/m² (odpovídá tloušťce zaschlého povlaku cca 1,5 mm)

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice.

aplikační teplota

+5 °C až do +35 °C

barva

černá

hustota

cca 1,0 g/ml

obsah sušiny

cca 58%

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

balení

balení
cena Kč
25 kg
na dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
  Takto označené položky držíme skladem.
  Takto označené položky jsou pouze na objednávku.

dokumentace

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru