Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» bostik »» hydroizolace »» K100 SCHWARZ

K100 SCHWARZ

kejda, močka, s...a – to je správná značka

K100 SCHWARZ

K100 SCHWARZ je pryskyřicí zušlechtěná bitumenová emulze pro bezpečnou a trvalou izolaci proti zemní vlhkosti a tlakové vodě částí staveb, které jsou ve styku se zeminou. Používá se pro izolace sklepů, základů a nádrží proti zemní vlhkosti a tlakové vodě.

aplikace

K100 SCHWARZ je připraven k okamžitému zpracování a lze jej nanášet přímo z vědra.

K100 SCHWARZ lze aplikovat i na slabě vlhké podklady. Mokrá místa nebo stojící voda musí být vysušena. Výrobek nesmí být aplikován na plochy, které jsou trvale mokré nebo které nemohou proschnout.

Podklad musí být pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky nebo volné části musí být obroušeny nebo odstraněny ocelovým kartáčem. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním maltou z trasového cementu.

Na nasákavých podkladech může být smísením K 100 v poměru 1:1 s vodou připraven adhezi zlepšující nátěr, který se ponechá zaschnout.

Staré bitumenové nátěry vyžadují zvláštní úpravu. V těchto případech se obracejte na náš technicko-obchodní poradenský servis.

K100 SCHWARZ se nanáší válečkem, kartáčem nebo vhodným stříkacím zařízením ve 2 až 3 rovnoměrných vrstvách. Každá vrstva musí být proschlá (test navlhčeným prstem, který se po otření o první nátěr nesmí obarvit). V oblastech s rizikem vzniku trhlin (rohy stěn, napojení stěn a podlahy, prostupy trubek apod.) a při izolaci proti tlakové vodě instalujte do druhé vrstvy povlaku tkaninu K 100 GEWEBEBAND.

K100 SCHWARZ musí být před aplikací dalších produktů zcela proschlý. Teprve poté je dosaženo konečné schopnosti izolace a mechanické pevnosti, která je důležitá např. před naplněním vody do nádrže. Jako ochranu izolace je potřebné použít vhodné ochranné, drenážní a izolační desky, které nesmí být bodově nebo přímkově zatěžovány.

K100 SCHWARZ během zpracovávání a schnutí nesmí být vystaven působení deště. Po aplikaci jej chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Zatěžování vodou z podkladu (z negativní strany) musí být zabráněno i po vyzrání izolace.

Při aplikaci dalších materiálů na K 100 je nezbytné provést test snášenlivosti.

Čištění pracovních pomůcek – ihned po použití vodou, po vyzrání pomocí EPOXAN REINIGER, případně lakového benzínu

VYDATNOST

Izolace proti zemní vlhkosti: 2 nátěry, tj. cca 1,0 kg/m² Izolace proti tlakové vodě: 3 nátěry, tj. cca 1,5 kg/m²

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice.

aplikační teplota

+5 °C až do +35 °C

barva

černá

hustota

cca 1,0 g/ml

obsah sušiny

cca 60%

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

viskozita

cca 7000 mPa.s

balení

balení
cena Kč
10 kg
893
25 kg
na dotaz
Uvedené ceny jsou bez DPH.
  Takto označené položky držíme skladem.
  Takto označené položky jsou pouze na objednávku.

dokumentace

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru