Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» krok za krokem

Hydroizolace kontaktním izolačním systémem

Izolace koupelny pomocí TĚSNICÍ FÓLIE PROFI.

TĚSNICÍ FÓLIE PROFIprvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU PROFISTAVLEPDLAŽBULEP
zameteme nebo ještě lépe vysajeme povrch a vyčistíme dilatační spáry, čistý povrch napenetrujeme STAVLEPEM ředěným vodou 1:5zameteme nebo ještě lépe vysajeme povrch a vyčistíme dilatační spáry, čistý povrch napenetrujeme STAVLEPEM ředěným vodou 1:5 rozměříme TĚSNICÍ PÁS PROFIrozměříme TĚSNICÍ PÁS PROFI po zavadnutí penetračního nátěru naneseme zubovou stěrkou 4 mm lepicí maltu DLAŽBULEPpo zavadnutí penetračního nátěru naneseme zubovou stěrkou 4 mm lepicí maltu DLAŽBULEP do čerstvě nanesené lepicí malty se celoplošně uloží TĚSNICÍ PÁS PROFIdo čerstvě nanesené lepicí malty se celoplošně uloží TĚSNICÍ PÁS PROFI
pro zakotvení a důkladné vtlačení TĚSNICÍHO PÁSU do lepicí malty použijeme plastové hladítkopro zakotvení a důkladné vtlačení TĚSNICÍHO PÁSU do lepicí malty použijeme plastové hladítko přebytečnou maltu vytlačíme plastovým hladítkem a vtlačíme TĚSNICÍ PÁS PROFI do rohupřebytečnou maltu vytlačíme plastovým hladítkem a vtlačíme TĚSNICÍ PÁS PROFI do rohu TĚSNICÍM PÁSEM PROFI dokončíme pružné utěsnění vodorovných a svislých plochTĚSNICÍM PÁSEM PROFI dokončíme pružné utěsnění vodorovných a svislých ploch připravíme si VNĚJŠÍ ROHpřipravíme si VNĚJŠÍ ROH
spoje TĚSNICÍHO PÁSU PROFI a jednotlivých rohů se navzájem přelepí s přesazením o 10 centimetrůspoje TĚSNICÍHO PÁSU PROFI a jednotlivých rohů se navzájem přelepí s přesazením o 10 centimetrů do čerstvě nanesené lepicí malty se uloží VNĚJŠÍ ROHdo čerstvě nanesené lepicí malty se uloží VNĚJŠÍ ROH přebytečnou maltu vytlačíme plastovým hladítkem a vtlačíme VNĚJŠÍ ROH do správné pozicepřebytečnou maltu vytlačíme plastovým hladítkem a vtlačíme VNĚJŠÍ ROH do správné pozice připravíme si VNITŘNÍ ROHpřipravíme si VNITŘNÍ ROH
do rohu naneseme zubovou stěrkou 4 mm lepicí maltu DLAŽBULEPdo rohu naneseme zubovou stěrkou 4 mm lepicí maltu DLAŽBULEP do čerstvě nanesené lepicí malty se uloží VNITŘNÍ ROHdo čerstvě nanesené lepicí malty se uloží VNITŘNÍ ROH jednotlivé prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU PROFI jsou na svém místějednotlivé prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU PROFI jsou na svém místě rozměříme TĚSNICÍ FÓLII PROFIrozměříme TĚSNICÍ FÓLII PROFI
na podklad naneseme zubovou stěrkou 4 mm lepicí maltu DLAŽBULEPna podklad naneseme zubovou stěrkou 4 mm lepicí maltu DLAŽBULEP lepicí maltu naneste až do rohů, TĚSNICÍ FÓLIE PROFI musí být kvalitně zakotvená!lepicí maltu naneste až do rohů, TĚSNICÍ FÓLIE PROFI musí být kvalitně zakotvená! do nanesené LEPICÍ MALTY se celoplošně uloží TĚSNICÍ FÓLIE PROFI a přebytečnou maltu vytlačíme plastovým hladítkemdo nanesené LEPICÍ MALTY se celoplošně uloží TĚSNICÍ FÓLIE PROFI a přebytečnou maltu vytlačíme plastovým hladítkem spoje pásů TĚSNICÍ FÓLIE PROFI navzájem přelepíme s přesazením o 10 centimetrůspoje pásů TĚSNICÍ FÓLIE PROFI navzájem přelepíme s přesazením o 10 centimetrů
naneseme lepicí maltu DLAŽBULEP pro další pokládaný pás TĚSNICÍ FÓLIE PROFInaneseme lepicí maltu DLAŽBULEP pro další pokládaný pás TĚSNICÍ FÓLIE PROFI jednotlivé pásy TĚSNICÍ FÓLIE PROFI jsou na svém místějednotlivé pásy TĚSNICÍ FÓLIE PROFI jsou na svém místě po dokonalém zaschnutí zbývá jen přilepit dlažbu DLAŽBULEPEM a zaspárovat SPÁROVAČKOUpo dokonalém zaschnutí zbývá jen přilepit dlažbu DLAŽBULEPEM a zaspárovat SPÁROVAČKOU certifikát TĚSNICÍ FÓLIE
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru