Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» krok za krokem

Rekonstrukce balkónu

Balkóny a terasy jsou vystaveny extrémním podmínkám. Současný stav většiny z nich je havarijní v důsledku prošlé životnosti materiálů a dlouholeté absence údržby.

BALKÓNOVÝ PROFILDLAŽBULEPLEPENKA V KÝBLUSPÁROVAČKASPRAVBETONSTAVLEPTĚSNICÍ SYSTÉM
důkladně očistíme podkladní konstrukci od nesoudržných částídůkladně očistíme podkladní konstrukci od nesoudržných částí očistíme ocelovou výztužočistíme ocelovou výztuž odstraníme staré klempířské prvkyodstraníme staré klempířské prvky zameteme nebo ještě lépe vysajeme povrch a vyčistíme dilatační spáryzameteme nebo ještě lépe vysajeme povrch a vyčistíme dilatační spáry
na opravované plochy a obnaženou ocelovou výztuž…na opravované plochy a obnaženou ocelovou výztuž… …naneseme adhezní můstek STAVLEP…naneseme adhezní můstek STAVLEP pro opravu (reprofilaci) použijeme podle potřeby ztekucený SPRAVBETON…pro opravu (reprofilaci) použijeme podle potřeby ztekucený SPRAVBETON… …nebo nestékavý SPRAVBETON TH…nebo nestékavý SPRAVBETON TH
těleso balkónu oplechujeme BALKÓNOVÝM PROFILEMtěleso balkónu oplechujeme BALKÓNOVÝM PROFILEM stáhneme ochrannou fólii z perforované oblasti a na zbytku ji ponechámestáhneme ochrannou fólii z perforované oblasti a na zbytku ji ponecháme aby se BALKÓNOVÝ PROFIL nepotřísnil LEPENKOU V KÝBLU, popřípadě dalšími aplikovanými materiályaby se BALKÓNOVÝ PROFIL nepotřísnil LEPENKOU V KÝBLU, popřípadě dalšími aplikovanými materiály pomocí SAMOLEPICÍHO TĚSNICÍHO PÁSU přilepíme BALKÓNOVÝ PROFIL k podkladu a důkladně SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS přitisknemepomocí SAMOLEPICÍHO TĚSNICÍHO PÁSU přilepíme BALKÓNOVÝ PROFIL k podkladu a důkladně SAMOLEPICÍ TĚSNICÍ PÁS přitiskneme
nejlépe gumovou paličkou k podkladu, napojení BALKÓNOVÉHO PROFILU provádíme optimálně do dilatační spárynejlépe gumovou paličkou k podkladu, napojení BALKÓNOVÉHO PROFILU provádíme optimálně do dilatační spáry spojení BALKÓNOVÝCH PROFILŮ provádíme BALKÓNOVOU SPOJKOU, kterou přilepíme neutrálním silikonem, i tento spoj přelepíme SAMOLEPICÍM TĚSNICÍM PÁSEMspojení BALKÓNOVÝCH PROFILŮ provádíme BALKÓNOVOU SPOJKOU, kterou přilepíme neutrálním silikonem, i tento spoj přelepíme SAMOLEPICÍM TĚSNICÍM PÁSEM rohy řešíme ROHOVÝM BALKÓNOVÝM PROFILEM, ve kterém kleštěmi vystřihneme…rohy řešíme ROHOVÝM BALKÓNOVÝM PROFILEM, ve kterém kleštěmi vystřihneme… …předperforovaný zlom a ohneme ho (spoj doporučujeme přetmelit)…předperforovaný zlom a ohneme ho (spoj doporučujeme přetmelit)
rohy, dilatační spáry a styk vodorovné a svislé konstrukce doporučujeme vyplnit tmelem TĚSNIČrohy, dilatační spáry a styk vodorovné a svislé konstrukce doporučujeme vyplnit tmelem TĚSNIČ po zaschnutí provedeme podnátěr těchto partií LEPENKOU V KÝBLUpo zaschnutí provedeme podnátěr těchto partií LEPENKOU V KÝBLU do „živé“ LEPENKY V KÝBLU zakotvíme prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU a důkladně vtlačíme do hydroizolace, nejlépe tupou stranou štětcedo „živé“ LEPENKY V KÝBLU zakotvíme prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU a důkladně vtlačíme do hydroizolace, nejlépe tupou stranou štětce dilatační spáry také překryjeme TĚSNICÍM PÁSEMdilatační spáry také překryjeme TĚSNICÍM PÁSEM
do rohů použijeme 3D rohy z TĚSNICÍHO SYSTÉMUdo rohů použijeme 3D rohy z TĚSNICÍHO SYSTÉMU provedeme první celoplošný nátěr hydroizolací LEPENKA V KÝBLUprovedeme první celoplošný nátěr hydroizolací LEPENKA V KÝBLU některé partie můžeme vodotěsně i parotěsně vyřešit SAMOLEPICÍM TĚSNICÍM PÁSEMněkteré partie můžeme vodotěsně i parotěsně vyřešit SAMOLEPICÍM TĚSNICÍM PÁSEM následně provedeme druhý nátěr hydroizolací LEPENKA V KÝBLU a nátěr aplikujeme i na část svislé plochy soklunásledně provedeme druhý nátěr hydroizolací LEPENKA V KÝBLU a nátěr aplikujeme i na část svislé plochy soklu
na zaschlý povrch hydroizolace přilepíme dlažbu DLAŽBULEPEM…na zaschlý povrch hydroizolace přilepíme dlažbu DLAŽBULEPEM… …a zaspárujeme SPÁROVAČKOU…a zaspárujeme SPÁROVAČKOU zbývá jen uklidit…zbývá jen uklidit… detail korunuje dílo a proto jsme pro Vás připravili BALKÓNOVOU KONCOVKU, která se zasune na konec profilu a protmelídetail korunuje dílo a proto jsme pro Vás připravili BALKÓNOVOU KONCOVKU, která se zasune na konec profilu a protmelí
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru