Robíme veci, ktoré fungujú!
» cad    » dokumentácia    » foto    » video    » kontakty    » krok za krokom    » na čo sa pýtate    » stojan    » systémové riešenia    

titulná stránka »» špeciálne maltoviny »» HYDROIZOLÁCIE

HYDROIZOLÁCIE

BALKÓNOVÁ KONCOVKA BALKÓNOVÁ KONCOVKA PRE BOČNÝ PROFIL BALKÓNOVÁ SPOJKA BALKÓNOVÝ PROFIL BOČNÝ
BALKÓNOVÁ KONCOVKABALKÓNOVÁ KONCOVKA sa používa na ukončenie BALKÓNOVĆH PROFILOV. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela. BALKÓNOVÁ KONCOVKA PRE BOČNÝ PROFILBALKÓNOVÁ KONCOVKA PRE BOČNÝ PROFIL sa používa na spájanie BALKÓNOVÉHO PROFILU PRIAMEHO a BOČNÉHO. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela. BALKÓNOVÁ SPOJKABALKÓNOVÁ SPOJKA sa používa na spájanie BALKÓNOVÝCH PROFILOV. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela. BALKÓNOVÝ PROFIL BOČNÝBALKÓNOVÝ PROFIL BOČNÝ sa používa pri aplikácii tenkovrstvových hydroizolácií HASOFT na stavby, opravy a celkové rekonštrukcie balkónov a terás. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela.
BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝ KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA LEPENKA V PRÁŠKU
BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMYBALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY sa používa pri aplikácii tenkovrstvových hydroizolácií HASOFT na stavby, opravy a celkové rekonštrukcie balkónov a terás. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela. BALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝBALKÓNOVÝ PROFIL ROHOVÝ sa používa pri aplikácii tenkovrstvových hydroizolácií HASOFT na stavby, opravy a celkové rekonštrukcie balkónov a terás. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela. KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIAKÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA je určená ako izolácia proti stekajúcej vode, na prekrytie trhlín v podkladoch stavebných materiálov. Je možné ju použiť ako pružnú membránu pod keramické obklady a dlažby, ktoré možno nalepiť flexibilnými lepidlami. LEPENKA V PRÁŠKULEPENKA V PRÁŠKU sa používa na utesnenie povrchu betónových konštrukcií v hydrotechnických stavbách, vo vodárenstve a pod.
LEPENKA VO VEDRE LEPIDLO NA BAZÉNY NENASÁVAJ PRUŽNÝ PRIECHOD
LEPENKA VO VEDRELEPENKA VO VEDRE je dvojzložková, trvalo pružná, polymércementová hmota určená na hydroizoláciu najrôznejších betónových a železobetónových konštrukčných prvkov. LEPIDLO NA BAZÉNYLEPIDLO NA BAZÉNY je určené na lepenie najrôznejších obkladových prvkov vrátane sklenených, vhodné na použitie v interiéri a exteriéri. NENASÁVAJNENASÁVAJ je hydrofobizačný prostriedok určený na impregnáciu anorganických povrchov proti prieniku vody. PRUŽNÝ PRIECHODPRUŽNÝ PRIECHOD sa používa na pružné a trvalé utesnenie priechodov v stenách a podlahách, odpadov v bazénoch, nádržiach a sprchových kútoch opatrených pružnou polymércementovou izolačnou stierkou LEPENKA VO VEDRE, LEPENKA V PRÁŠKU a KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA.
SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS STENUSUŠ STENUSUŠ NENASÁVAJ KRÉM STRECHOTEX
SAMOLEPIACI TESNIACI PÁSSAMOLEPIACI TESNIACI PÁS je výrobok s veľmi jednoduchou aplikáciou. S jeho pomocou je možné zalepovať a utesňovať celý rad spojov alebo priechodov pri stavebných a kovových konštrukciách. STENUSUŠSTENUSUŠ v murive sa postupne topí a difunduje, roztok preniká do pórov muriva a do maltových škár, čím vytvára nepriepustnú clonu proti vzlínajúcej vlhkosti.Difúzia je technicky najúčinnejšia metóda na zavedenie chemických prostriedkov proti vlhnutiu. STENUSUŠ NENASÁVAJ KRÉM STRECHOTEXSTRECHOTEX slúži na vystuženie náteru STRECHUSPRAV na obzvlášť namáhané alebo poškodené časti strechy.
STRECHUSPRAV TEKUTÁ DLAŽBA TESNIACA FÓLIA PROFI TESNIACI PÁS KLASIK
STRECHUSPRAVSTRECHUSPRAV je určený na hydroizoláciu strešných krytín na mierne šikmých strechách. Podkladom môžu byť ako asfaltové pásy najrôznejších typov, tak azbestocementové šablóny, krytina z pozinku alebo polyuretánové nástreky. TEKUTÁ DLAŽBATEKUTÁ DLAŽBA je alternatíva, ako vytvoriť záťažovú a vysoko elastickú nášlapnú vrstvu v rôznych farebných modifikáciách. V kombinácii so širokou farebnou škálou žiarovo prefarbených kremičitých pieskov umožňuje profesionálovi aj domácemu majstrovi „vydláždit“ verandu, garáž, sklad či dielňu bez dlaždíc. TESNIACA FÓLIA PROFITESNIACA FÓLIA PROFI je určená ako izolácia proti stekajúcej vode, na prekrytie trhlín v podkladoch stavebných materiálov. Je možné ju použiť ako pružnú membránu pod keramické obklady a dlažby. TESNIACI PÁS KLASIKTESNIACI PÁS KLASIK sa používa na pružné a trvalé utesnenie stykových a rohových škár v stenách a podlahách v sprchových kútoch a na napojenie zvislých a vodorovných plôch opatrených pružnou polymércementovou izolačnou stierkou LEPENKA VO VEDRE, LEPENKA V PRÁŠKU a KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA.
TESNIACI PÁS PROFI TESNIČ MRIEŽKA TESNIČ PÁSKA TESNIČ TMEL
TESNIACI PÁS PROFITESNIACI PÁS PROFI sa používá na pružné a trvalé utesnenie stykových a rohových škár v stenách a podlahách v bazénoch, nádržiach a sprchových kútoch a na napojenie zvislých a vodorovných plôch opatrených pružnou polymércementovou izolačnou stierkou LEPENKA VO VEDRE, LEPENKA V PRÁŠKU a KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA. TESNIČ MRIEŽKA Zabezpečuje celoplošný kontakt s betónovým podkladom, ku ktorému sa pripevňuje oceľovými klincami vo vzdialenosti 250 – 300 mm. TESNIČ PÁSKATESNIČ PÁSKA je ekologický materiál prírodného pôvodu, špeciálne upravený a dodávaný vo forme pások. TESNIČ TMELTESNIČ TMEL je ekologický materiál prírodného pôvodu, špeciálne upravený a dodávaný vo forme tmelu.
VNÚTORNÝ ROH KLASIK VNÚTORNÝ ROH PROFI VNÚTORNÝ ROH PROFI 3D VODOTES
VNÚTORNÝ ROH KLASIKVNÚTORNÝ ROH KLASIK sa používa na napojenie TESNIACEHO PÁSU KLASIK v detailoch rohov. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela. VNÚTORNÝ ROH PROFIVNÚTORNÝ ROH PROFI sa používa na napojenie TESNIACEHO PÁSU PROFI v detailoch rohov. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela. VNÚTORNÝ ROH PROFI 3DVNÚTORNÝ ROH PROFI 3D sa používa na napojenie TESNIACEHO PÁSU PROFI v detailoch rohov. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela. VODOTESVODOTES je maltová zmes určená najmä na zhotovenie hydroizolačnej vrstvy na betónovom podklade. Uplatnenie nachádza tiež pri opravách presakujúcich betónových a železobetónových konštrukcií.
VONKAJŠÍ ROH KLASIK VONKAJŠÍ ROH PROFI VONKAJŠÍ ROH PROFI 3D ZÁKLADOVÁ IZOLÁCIA
VONKAJŠÍ ROH KLASIKVONKAJŠÍÍ ROH KLASIK sa používa na napojenie TESNIACEHO PÁSU KLASIK v detailoch rohov. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela. VONKAJŠÍ ROH PROFIVONKAJŠÍ ROH PROFI sa používa na napojenie TESNIACEHO PÁSU PROFI v detailoch rohov. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela. VONKAJŠÍ ROH PROFI 3DVONKAJŠÍ ROH PROFI 3D sa používa na napojenie TESNIACEHO PÁSU PROFI v detailoch rohov. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela. ZÁKLADOVÁ IZOLÁCIAPoužíva sa na izolácie pivníc, základov stavieb a nádrží proti zemnej vlhkosti. Ďalej na opravy zostarnutých alebo poškodených asfaltových hydroizolačných vrstiev a skladieb striech.
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051 návrat hore