Robíme veci, ktoré fungujú!
» cad    » dokumentácia    » foto    » video    » kontakty    » krok za krokom    » na čo sa pýtate    » stojan    » systémové riešenia    

titulná stránka »» špeciálne maltoviny »» hydroizolácie »» STENUSUŠ NENASÁVAJ KRÉM

STENUSUŠ NENASÁVAJ KRÉM – prvá pomoc pre vlhkú stenu

STENUSUŠ NENASÁVAJ KRÉM

Viacúčelový krém na báze silánu na použitie ako vodorovná izolácia v murive, kde bráni kapilárnemu vzlínaniu murivom. Trvalo bráni prevlhčeniu stavebného materiálu, s ktorým súvisí množstvo následných škôd, ako je vyplavovanie spojív, soľné a vápenné výkvety, zachytávanie nečistôt a tvorba škvŕn, napádanie plesňami, rast machov a rias, poškodenie tepelnoizolačnej funkcie materiálu alebo škôd spôsobených mrazom.
Ďalej ho možno použiť aj ako hydrofobizáciu, teda zaistenie nenasiakavosti na trvalú ochranu muriva, betónu a iných savých a minerálnych podkladov pred dažďovými zrážkami, vlhkosťou a vodou.

Alkalickému prostrediu odolávajúci impregnačný krém na báze silánu, bez obsahu rozpúšťadiel, s veľmi vysokým obsahom účinnej látky (cca 80 %) na minerálne podklady.

Prenikacia schopnosť pri betóne: cca 20 mm

výhody, použitie

 • ako injektáž proti vzlínajúcej vode:
 • vyvŕtaš, vytlačíš – hotovo
 • účinná látka SILÁN prenikne do okolia vrtu
 • preruší cestu vzlínajúcej vode
 • funguje desiatky rokov
 • jednoduchá aplikácia len z jednej strany.
 • ako náter proti striekajúcej vode:
 • veľmi rýchlo preniká do hĺbky materiálu
 • zníži nasiakavosť o viac ako 90%
 • nemení farbu podkladu, čoskoro po aplikácii je zreteľný perlový efekt na kvapkách vody
 • bez zápachu, netoxický, pre interiér aj exteriér
 • nestekavá krémová konzistencia
 • nízka spotreba – s jedným kilogramom ošetríte až 2,5 m²

aplikácia

POUŽITIE AKO VODOROVNÁ IZOLÁCIA V MURIVE

PRÍPRAVA PODKLADU: Najprv sa do výšky 0,5 – 0,8 m nad viditeľnou hranicou zóny prevlhčenia vybúra súčasná existujúca omietka. Ak je zrejmé, že omietka bola zhotovená v nedávnej dobe, taktiež ju kompletne odstráňte. Murivo mechanicky očistite, drobivé škáry vyškrabte do hĺbky cca 2 cm. Vyškrabané škáry vyplňte a nanovo vyškárujte jemnou uzatváracou maltou VODOTES.

PRÍPRAVA MATERIÁLU: Výrobok je pripravený na okamžité použitie a je možné ho nanášať priamo z kartuše alebo z vedra pomocou aplikačného postrekovača.

POUŽITIE: Výrobok sa nanáša do minerálnej nosnej ložnej škáry, ktorá prechádza z jednej strany muriva na druhú. Vrty sa zhotovujú s rozstupom 70 – 110 mm v ložnej škáre muriva, nad okolitým terénom (styk steny s podlahou) a iba v jednom rade. Vŕta sa vrtákom s priemerom 12 mm do hĺbky 15 – 30 mm od konca muriva. Na vŕtanie použite vŕtačku s elektro-pneumatickým príklepom. Pred použitím v obvodovom pivničnom murive nezabudnite prekontrolovať funkčnosť vonkajšej zvislej izolácie. Pred injektážou potom vyčistite vŕtané otvory od prachu alebo ich vysajte vysávačom.

ĎALŠIE PRÁCE: Plocha pod utesnenou ložnou škárou sa zaizoluje dvoma nátermi hydroizolačnej stierky LEPENKA VO VEDRE. Následne sa cez sanačný podhoz HASSAN ŠPRIC nahodí sanačná omietka HASSAN JADRO a HASSAN ŠTUK, ktorá zabráni tvorbe soľných výkvetov. Pri tlakovej vode doporučujeme namiesto LEPENKY VO VEDRE plochu izolovať špeciálnym systémom BOSTIK AQUASTOPP.

UPOZORNENIE: Dbajte na pokyny výrobcu injektážneho zariadenia. Otvory po zaschnutí prípravku uzavrite vodotesnou maltou ako napr. VODOTES.

MERNÁ SPOTREBA:

hrúbka steny 150 mm 300 mm 450 mm
priemer vrtáku 12 mm 12 mm 12 mm
hĺbka vrtu 135 mm 285 mm 435 mm
orientačná spotreba na bm 150 g 300 g 450 g

POUŽITIE AKO FASÁDNA OCHRANA

PRÍPRAVA PODKLADU: Kompletne odstráňte výkvety, zachytené zelené riasy, mach alebo iné znečistenia, vrstvy, ktoré môžu spôsobovať separáciu alebo povlaky. Chybné miesta, trhliny, škáry a pod. pred aplikáciou impregnácie upravte vhodným materiálom. Minerálny podklad môže byť suchý alebo slabo vlhký (max. vlhkosť 4,0 CM%), pričom musí byť pevný a savý. Pred impregnovaním musia byť okolité plochy a stavebné materiály (okná, stĺpy osvetlenia, poštové schránky a pod.) vhodne zakryté. Zabráňte kontaktu prípravku s rastlinami. Pred aplikáciou impregnácie musia byť dokončené všetky sanačné práce – napr. reprofilácie. Prípadné znečistenia okamžite odstráňte vodou.

PRÍPRAVA MATERIÁLU: Výrobok je pripravený na okamžité použitie a je možné ho nanášať priamo z vedra. Prípravok sa nanáša štetcom, alebo valčekom. V prípade väčších plôch je možné aplikovať airless striekaním.

POUŽITIE: Aplikácia sa vykonáva v jednom pracovnom kroku. V prípade potreby je možné naniesť ešte jeden náter. V závislosti od savosti preniká výrobok do podkladu od cca 30 minút až po niekoľko hodín. Vstrebanie prípravku signalizuje úplné spriehľadnenie náteru. Prípravok nenanášajte pri priamom slnečnom svite. Počas spracovania a schnutia nesmie byť impregnácia vystavená dažďovým zrážkam.

ĎALŠIE PRÁCE: Ošetrená plocha môže byť natieraná disperznými alebo syntetickými farbami.

MERNÁ SPOTREBA:

 • 0,1 – 0,4 kg/m²

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

farba

biela až nažltlá

báza

silan

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

24 mesiacov

balenie

balenie
cena EUR
250 g kartuše
13,75
1 kg vědro
31,21
8 kg vědro
208,29
Uvedené ceny sú bez DPH.

dokumentácia

 

Rýchlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051 návrat hore