Robíme veci, ktoré fungujú!
» cad    » dokumentácia    » foto    » video    » kontakty    » krok za krokom    » na čo sa pýtate    » stojan    » systémové riešenia    

titulná stránka »» špeciálne maltoviny »» hydroizolácie »» TEKUTÁ DLAŽBA

TEKUTÁ DLAŽBA – vydláždite verandu, garáž, sklad či dielňu bez dlaždíc

TEKUTÁ DLAŽBA
farebný vsyp tehlovo červený.farebný vsyp tehlovo červený.farebný vsyp šedý.farebný vsyp šedý.barevný vsyp zelený.farebný vsyp tehlovo červený.farebný vsyp svetlo hnedý.farebný vsyp šedý.farebný vsyp zelený.farebný vsyp bielý.farebný vsyp žltý, objednávka min. 100 kg.farebný vsyp modrý.farebný vsyp čierný, objednávka min. 100 kg.

TEKUTÁ DLAŽBA je alternatíva, ako vytvoriť záťažovú a vysoko elastickú nášlapnú vrstvu v rôznych farebných modifikáciách. V kombinácii so širokou farebnou škálou žiarovo prefarbených kremičitých pieskov umožňuje profesionálovi aj domácemu majstrovi „vydláždit“ verandu, garáž, sklad či dielňu bez dlaždíc. Okrem toho nachádza uplatnenie ako spojovací (adhézny mostík) pod stierky a povlaky z epoxidovaných polymérmált a betónov a ďalej je určená na tlakovú (silovú) injektáž trhlín v betónových a železobetónových konštrukciách.

TEKUTÁ DLAŽBA je špeciálne formulovaná nízkoviskózna a nízkomolekulárna epoxidová živica modifikovaná netoxickým reaktívnym riedidlom. Patrí do systému s produktom FAREBNÝ VSYP, čo sú žiarovo prefarbené kremičité piesky SiO2 z cca 95 %, pričom oxid železa tvorí asi 0,15 %. Veľkosť zrna je v rozmedzí 0,63–1,25 mm. Zaoblená monokryštalická štruktúra dáva zrnám mimoriadnu odolnosť mechanickú, proti teplu (-20 ºC až +300 ºC), proti ropným derivátom, proti kyselinám (H2SO4 pH 1,0) a zásadám (NaOH pH 12,0).

výhody, použitie

  • dodávaná v predpísanom pomere zložiek
  • 4 základné farby FAREBNÉHO VSYPU – žiarovo prefarbených kremičitých pieskov, ktoré je možné namiešať do rôznych melírov
  • „drsnosť“ je možné jednoducho ovplyvniť hrúbkou krycieho náteru
  • výborné mechanické vlastnosti, vodotesná a parotesná
  • veľmi nízka viskozita umožňujúca jednoduchú aplikáciu
  • trvalo odolná kyselinám, zásadám aj ropným produktom

aplikácia

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý (max. 4 % vlhkosti), nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Na zaistenie dobrej priľnavosti je potrebné podklad napenetrovať kompozíciou, ktorá sa pripraví zmiešaním zložiek v predpísanom pomere (viď nižšie), v množstve cca 100 až 150 g/m² v závislosti od savosti podkladu. Penetrácia by nemala na povrchu betónu tvoriť lesklý film.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

TEKUTÁ DLAŽBA je dodávaná už v stanovenom pomere zložky A a B, ktorý predstavuje 2:1 hmotnostne. Vlastná príprava sa vykonáva tak, že k zložke A sa postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo zložky B. Na miešanie je možné použiť bežné pomalobežné vrtuľové miešadlo.

POUŽITIE

TEKUTÁ DLAŽBA sa po dokonalom vytvrdení penetrácie, obvykle po 24 hodinách, rozprestiera na podklade štetkou, valčekom alebo špeciálnou zubovou stierkou na epoxidové živice. Takto položená živica sa rovnomerne posype FAREBNÝM VSYPOM (najlepšie cedidlom). Po 24 hod. sa z podlahy dôkladne odstráni (zmetie) nadbytočné neprikotvené plnivo. Na takto vytvorenú vrstvu je nutné aplikovať uzatváraciu vrstvu, ktorej hrúbka ovplyvňuje hrubosť výslednej podlahy. Kompozícia sa na vytvrdenú vrstvu rozlieva a rozprestiera širokým plastovým hladidlom na vrstvu s hrúbkou cca 0,5 mm, popr. sa nanáša valčekom v množstve cca 450–600 g/m².

Pracovné pomôcky je možné očistiť bežným riedidlom na dvojzložkové epoxidy S 6300.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb.

BEZPEČNOST ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s dvojzložkovým systémom TEKUTÁ DLAŽBA vyžaduje primerané hygienické opatrenia obyklé pri práci s hmotami na epoxidovanej báze. Predovšetkým je nutné sa riadiť príslušnými ustanoveniami ČSN 64 1301. Pracovisko musí byť riadne odvetrávané, pracovníci musia mať zodpovedajúce prostriedky osobnej ochrany, pri práci nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť. Pri kontaminácii oka je nutné oči vypláchnuť čistou vodou a okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Pri náhodnom požití je nevyhnutné vyvolať okamžité zvracanie a bez váhania vyhľadať lekársku pomoc. Pri postriekaní pokožky je nutné postihnuté miesto dôkladne umyť vlažnou vodou a mydlom a miesta ošetriť vhodným reparačným krémom. TEKUTÁ DLAŽBA je z hľadiska požiarnej bezpečnosti horľavinou IV. triedy.

aplikačná teplota

+10 °C až do +30 °C

farba

číra nažltlá kompozice s barevným vsypem

doba spracovateľnosti

10 min

hustota

1135 ± 25 kg/m³

merná spotreba

0,9–1,5 kg/m²

odolnosť proti oteru metódou BCA

trieda AR0,5

odolnosť v rázu

IR min. 10 Nm

pevnosť v ťahu za ohybu

trieda F30

pevnosť v tlaku

trieda C50

prídržnosť

trieda B2,0

rázová húževnatosť

34,0 kJ/m²

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov

ťažnosť

14 %

trieda reakcie na oheň

F

viskozita

< 180 mPas

balenie

balenie
cena EUR
9 kg (6 kg a 3 kg)
120,92
vsyp 8 kg bílý
11,31
vsyp 8 kg cihlově červený
11,31
vsyp 8 kg černý - objednávka min. 100 kg
11,31
vsyp 8 kg světle hnědý
11,31
vsyp 8 kg šedý
11,31
vsyp 8 kg tmavě modrý
11,31
vsyp 8 kg zelený
11,31
vsyp 8 kg žlutý - objednávka min. 100 kg
11,31
Uvedené ceny sú bez DPH.

dokumentácia

na čo sa pýtate

na čo sa pýtate Teracove schody a TEKUTÁ DLAŽBA
Mám teracove schody a chtěl bych na ně dát tekutou dlažbu, je to možné i když jsou…
na čo sa pýtate Otevřená garáž
Je vhodná tekutá dlažba do garáže, která je z jedné strany otevřená do terénu, podklad je…
na čo sa pýtate Čím ošetřit betonovou podlahu v garáži?
Prosím o radu čím ošetřit betonovou podlahu v řadové garáži. Jaké jsou rozdíly mezi…
na čo sa pýtate TEKUTÁ DLAŽBA v kanceláři
Je možné použít TEKUTOU DLAŽBU do interiéru? Na asi dva roky starou ne moc kvalitní…
na čo sa pýtate TEKUTÁ DLAŽBA na přístupové cestě
Je možné tekutou dlažbu použít na opravu přístupové cesty ze starého betonu? Z popisu mě…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051 návrat hore