Robíme veci, ktoré fungujú!
» cad    » dokumentácia    » foto    » video    » kontakty    » krok za krokom    » na čo sa pýtate    » stojan    » systémové riešenia    

titulná stránka »» špeciálne maltoviny »» opravy a prilnavosť »» SPRAVBETÓN TH

SPRAVBETÓN TH – …je naviac nestekavý

SPRAVBETÓN TH

SPRAVBETÓN TH je jednozložková suchá maltová zmes určená najmä na opravy poškodených betónových a železobetónových vertikálnych povrchov a podhľadov. Na maltu SPRAVBETÓN TH môže byť nanášaný buď priamo vhodný typ sekundárnej ochrany v závisloti od expozície opravenej konštrukcie, napríklad LEPENKA VO VEDRE.

SPRAVBETÓN TH je jednozložková suchá maltová zmes s obsahom redispergovateľných polymérov a PP vlákien s prísadou na potlačenie stekavosti, vhodná predovšetkým na zvislé konštrukcie.

SPRAVBETÓN TH sa vyrába a dodáva v zrnitosti f, r, c (podľa tabuľky):

malta zrnitosť (mm) miešací pomer (l / 25 kg) hrúbka min. (mm) hrúbka max. (mm) pevnosť v ťahu za ohybu po 7 dňoch (MPa) pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 7 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 28 dňoch (MPa) E-modul (GPa)
SPRAVBETÓN TH f (jemná) 1 3,70–3,95 5 12 >4,0 >7,0 >20,0 >36,0 <23,0
SPRAVBETÓN TH r (stredná)* 4 3,45–3,70 10 25 >4,5 >7,5 >23,0 >40,0 <26,0
SPRAVBETÓN TH c (hrubá)* 8 3,40–3,65 20 40 >4,8 >8,5 >25,0 >44,0 <28,0

výhody, použitie

  • rozmiešava sa iba s vodou
  • má dobrú spracovateľnosť, je tixotropný (nestekavý)
  • má výbornú prídržnosť k betónovému podkladu aj výstuži
  • je trvalo odolný voči vode a mrazuvzdorná
  • má dobré mechanické vlastnosti
  • aplikuje sa ručne či nástrekom
  • je objemovo kompenzovaný (nedochádza k zmršteniu pri tuhnutí)
  • pre vrstvy už od 5 mm
  • pochôdzny po 24 hodinách

aplikácia

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu sa musí odstrániť všetok nesúdržný, uvoľnený či inak viditeľne poškodený betón. Korodujúca výstuž musí byť šetrne uvoľnená a zbavená koróznych splodín. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť a to minimálne 120 minút pred aplikáciou správkového materiálu. Náležite prevlhčený podklad musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým filmom. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP, alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SPRAVBETÓN TH sa pripravuje na použitie zmiešaním potrebného množstva suchej malty s odmeraným množstvom vody. Pomer miešania je uvedený v tabuľke. Po dokonalom premiešaní necháme maltu 10 minút odstáť a potom ešte jedenkrát krátko premiešame. Za účelom dosiahnutia optimálnej spracovateľnosti je možné doporučenú dávku vody upraviť, pričom prídavok vody prekračujúci 10 % doporučeného množstva výrazne zvyšuje riziko vzniku trhlín a súčasne môže viesť k poklesu mechanických vlastností.

POUŽITIE

SPRAVBETÓN TH je možné aplikovať ručne či strojne suchým či mokrým nástrekom. Ručné nanášanie malty sa vykonáva buď nahadzovaním, alebo naťahovaním. Malta sa nanáša po vrstvách, ktoré by nemali v jednom pracovnom zábere presiahnuť max. hrúbku uvedenú v tabuľke. Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí“ poslednej vrstvy najlepšie suchým polyuretánovým hladidlom. Je neprípustné povrch finalizovať za mokra. Opravené povrchy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležite ošetriť. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody.

SKUŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o.č.1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a posúdenie systému riadenia kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému riadenia výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicu 2 ppm.

Práca so suchou sanačnou maltou SPRAVBETÓN TH nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržovať BOZ platné pre práce s cementovými popr. vápennými maltami.

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

farba

neštandardná sivá

doba spracovateľnosti

50–60 minút (+20 °C)

hmotnosť objemová suchej zatvrdnutej zmesi

2200 ± 50 kg/m³

hmotnosť sypná

1540 ± 40 kg/m³

kapilárna absorpcia

≤ 0,05 kg.m-2.h-0,5

koeficient teplotnej rozťažnosti

11,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹

merná spotreba

1,7–1,8 kg/m²/mm

merná spotreba zámesovej vody

3,40–3,95 l / 25 kg

mrazuvzdornosť

min T100

obsah chloridových iónov

≤ 0,05 %

odolnosť voči karbonizácii

dk ≤ kontrolní betón (MC(0,45))

pevnosť v tlaku

≥ 36 MPa

protišmykové vlastnosti

nie je stanoveno

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch

súdržnosť

≥ 2,0 MPa

statický modul pružnosti v tlaku

≥ 15 GPa

tepelná zlučiteľnosť

≥ 1,5 MPa

trieda reakcie na oheň

A1

vodotesnosť

V12

balenie

balenie
cena EUR
5 kg
5,10
25 kg
21,49
Uvedené ceny sú bez DPH.

dokumentácia

na čo sa pýtate

na čo sa pýtate Vyspárování kamenů ve studni
Co bych měl použít na vyspárování kamenů ve studni? Pitná voda.…
na čo sa pýtate Oprava trhlin v opěrné betonové zdi
Jsou vaše materiály (spravbeton a barva na beton) vhodné na opravu trhlin v opěrné betonové…
na čo sa pýtate Drolící se taras
Mám tento dotaz - horní část tarasu u předzahrádky o šíři cca 20 cm se věkem a působením…
na čo sa pýtate Vyspárování komínu
Potřebuji vyspárovat pálené cihly na komíně a betonový taras z šalovaček. Poradíte čím?…
na čo sa pýtate Oprava schodů
Mám problém se schody (betonové + keramika), beton je už vyzrálý (rohy schodů asi 1-4 cm)…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051 návrat hore