Robíme veci, ktoré fungujú!
» cad    » dokumentácia    » foto    » video    » kontakty    » krok za krokom    » na čo sa pýtate    » stojan    » systémové riešenia    

titulná stránka »» špeciálne maltoviny »» opravy a prilnavosť »» SPRAVBETÓN

SPRAVBETÓN – zrastie s poškodeným povrchom

SPRAVBETÓN

SPRAVBETÓN je jednozložková suchá maltová zmes určená najmä na opravy poškodených betónových a železobetónových horizontálnych povrchov a podláh. Na maltu SPRAVBETÓN môže byť nanášaný priamo vhodný typ sekundárnej ochrany v závislosti od expozície opravenej konštrukcie.

SPRAVBETÓN je jednozložková plastifikovaná suchá maltová zmes s obsahom redispergovateľných polymérov a rozptýlenou PPR mikroarmatúrou.

SPRAVBETÓN sa vyrába a dodáva v zrnitosti f, r, c (podľa tabuľky):

malta zrnitosť (mm) miešací pomer (l/ 25 kg) hrúbka min. (mm) hrúbka max. (mm) pevnosť v ťahu za ohybu po 7 dňoch (MPa) pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 7 dňoch (MPa) pevnosť v tlaku po 28 dňoch (MPa) E-modul (GPa)
SPRAVBETÓN f (jemná) 1 3,40–3,55 5 12 >4,0 >7,5 >20,0 >38,0 <30,0
SPRAVBETÓN r (stredná)* 4 3,35–3,50 10 20 >4,5 >8,0 >23,0 >44,0 <32,0
SPRAVBETÓN c (hrubá)* 8 3,25–3,35 15 30 >4,8 >9,0 >25,0 >48,0 <35,0

výhody, použitie

  • rozmiešava sa iba s vodou
  • dobre sa rozprestiera, obsahuje stekucovacie prísady
  • má výbornú prídržnosť k betónovému podkladu aj výstuži
  • je trvalo odolný voči vode, je mrazuvzdorný
  • má dobré mechanické vlastnosti
  • aplikuje sa pokládkou
  • je objemovo kompenzovaný (po vytvrdnutí sa nezmrští)
  • pre vrstvy už od 5 mm
  • pochôdzny po 24 hodinách

aplikácia

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený betón. Korodujúca výstuž musí byť šetrne uvoľnená a zbavená koróznych splodín. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť, a to opakovane aspoň 120 minút pred aplikáciou sanačného materiálu. Dôkladne prevlhčený betón musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým vodným filmom. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SPRAVBETÓN sa pripravuje na použitie zmiešaním potrebného množstva suchej malty s odmeraným množstvom vody. Pomer miešania je uvedený v tabuľke. Po dokonalom premiešaní necháme maltu 10 minút odstáť a potom ešte raz krátko premiešame.

Za účelom dosiahnutia optimálnej spracovateľnosti je možné doporučenú dávku vody upraviť, pričom prídavok vody prekračujúci 10 % doporučeného množstva výrazne zvyšuje riziko vzniku trhlín a súčasne môže viesť k poklesu mechanických vlastností.

POUŽITIE

SPRAVBETÓN je možné aplikovať strojne či ručnou pokládkou. Malta sa nanáša po vrstvách, ktoré by nemali v jednom pracovnom zábere presiahnuť max. hrúbku uvedenú v tabuľke. Finalizácia povrchu sa vykonáva vibračnou lištou v kombinácii so strojným alebo ručným hladením. Je neprípustné pri finalizácii do povrchových vrstiev vnášať dodatočne vodu. Opravené povrchy je nevyhnutné okamžite po dokončení začať ošetrovať. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody. Keď to tuhnutie zmesi dovolí, je najvýhodnejšie zakrytie plôch trvale vlhčenou geotextíliou.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a posúdenie systému riadenia kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému riadenia výroby č. 1301-CPD-0295.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca so suchou sanačnou maltou SPRAVBETÓN nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť hlavne kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými, popr. vápennými maltami.

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

farba

neštandardná sivá

doba spracovateľnosti

50–60 minút (+20 °C)

hmotnosť objemová suchej zatvrdnutej zmesi

2230 ± 50 kg/m³

hmotnosť sypná

1560 ± 40 kg/m³

kapilárna absorpcia

≤ 0,05 kg.m-2.h-0,5

koeficient teplotnej rozťažnosti

11,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹

merná spotreba

1,8–1,9 kg/m²/mm

merná spotreba zámesovej vody

3,25–3,55 l / 25 kg

mrazuvzdornosť

min T100

nebezpečné látky

spĺňa 5.4

obsah chloridových iónov

≤ 0,05 %

odolnosť voči karbonizácii

dk ≤ kontrolní betón (MC(0,45))

pevnosť v tlaku

≥ 38 MPa

protišmykové vlastnosti

nie je stanoveno

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

skladovateľnosť

12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch

súdržnosť

≥ 2,0 MPa

statický modul pružnosti v tlaku

≥ 15 GPa

tepelná zlučiteľnosť

≥ 1,5 MPa

trieda reakcie na oheň

A1

vodotesnosť

V12

balenie

balenie
cena EUR
5 kg
5,10
25 kg
21,49
Uvedené ceny sú bez DPH.

dokumentácia

na čo sa pýtate

na čo sa pýtate Otevřená garáž
Je vhodná tekutá dlažba do garáže, která je z jedné strany otevřená do terénu, podklad je…
na čo sa pýtate Spádová vrstva balkónu
Čím vytvořit spádovou vrstvu balkónu v minimální vrstvě (např. od 5-10 mm) a sklonu 2 %…
na čo sa pýtate TEKUTÁ DLAŽBA na přístupové cestě
Je možné tekutou dlažbu použít na opravu přístupové cesty ze starého betonu? Z popisu mě…
na čo sa pýtate Drolící se taras
Mám tento dotaz - horní část tarasu u předzahrádky o šíři cca 20 cm se věkem a působením…
na čo sa pýtate Vyzrávání SPRAVBETONU
Jak dlouho zraje SPRAVBETON? Kdy se po něm může chodit či jezdit? Potřebuji opravit vydrolený…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051 návrat hore