Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» opravy a přilnavost »» SPÁDOBETON

SPÁDOBETON

když chceš trochu šikmou plochu

SPÁDOBETON

SPÁDOBETON je určen k ručnímu i strojnímu provádění vyrovnání a vyspádování konstrukcí balkónů a lodžií betonových potěrů pro podlahové konstrukce (spádové) a drobné betonářské práce.

SPÁDOBETON je ručně i strojně zpracovatelná cementová směs dle ČSN EN 13813, je vyztužená vlákny a má snížené smrštění.

výhody, použití

  • rozmíchává se pouze s vodou
  • má dobrou zpracovatelnost, je tixotropní (nestékavý)
  • má výbornou přídržnost k betonovému podkladu i výztuži
  • je trvale odolný vůči vodě a mrazuvzdorný
  • má výtečné mechanické vlastnosti
  • aplikuje se ručně či nástřikem
  • je objemově kompenzován (nedochází ke smrštění při tuhnutí)
  • pro vrstvy už od 10 mm
  • pochozí je za cca 24 hod.

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Povrch betonu je bezpodmínečně nutné náležitě provlhčit, a to min. 120 minut před aplikací. Náležitě provlhčený podklad musí být matně vlhký, nikoliv pokrytý lesklým vodním filmem. Dilatační spáry je nutné zachovat funkční. Pro přípravu savých a nesoudržných podkladů doporučujeme penetraci výrobkem STAVLEP, ředěným s vodou v poměru 1:5. Nesavé podklady je nutné upravit pomocí výrobku DRSOŇ.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Směs je jednosložková a smíchává se pouze s vodou. V případě menšího množství lze směs zamíchat vrtulovým míchadlem poháněným vhodnou elektrickou vrtačkou, větší objemy je nutno připravit ve spádové stavební míchačce. K 25 kg směsi (1 pytel) se přidává 2,80 až 3,00 l vody. Při přípravě většího množství materiálu je nutno mít na zřeteli, že doba zpracovatelnosti rozmíchané směsi je cca 90 minut (při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 50%). Dodatečné přidávání plniv, pojiv nebo přísad včetně vody zhorší vlastnosti betonové směsi.

POUŽITÍ

Rozmíchaná betonová směs se rozprostře na připravený podklad. Doporučená vrstva potěru je 10–100 mm. Potom se zhutní pomocí zednického hladítka. Zhutněná vrstva se strhne do roviny latí a zahladí plastovým nebo ocelovým hladítkem. Zpracovávejte při teplotách od +5°C a do +30°C. Potěr je pochozí za cca 1 den.

Upozornění: Pro navrhování, provádění a ošetřování podlah platí ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

doba zpracovatelnosti

90 minut (20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

měrná spotřeba

2,0 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

2,8–3,0 l / 25 kg

pevnost v tahu za ohybu

≥ 6 MPa

pevnost v tlaku

≥ 30 MPa

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

třída reakce na oheň

A1fl

vydatnost

z 2 kg suché směsi se připraví 1 dm³ (litr) vlhké potěrové směsi

balení

balení
cena Kč
25 kg
174
Uvedené ceny jsou bez DPH.

dokumentace

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru