Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» opravy a přilnavost »» ŠTUKBETON

ŠTUKBETON

fachman žasne, kutil kouká, matroš hladký jako mouka

ŠTUKBETON

ŠTUKBETON je jednosložková suchá maltová směs určená zejména pro opravy a vytmelení poškozených a opravených povrchů betonových a železobetonových povrchů. Na stěrku ŠTUKBETON může být nanášen libovolný typ sekundární ochrany v závislosti na expozici opravené konstrukce.

ŠTUKBETON je jednosložková plastifikovaná suchá maltová směs s obsahem redispergovatelných polymerů.

ŠTUKBETON se vyrábí a dodává s vlastnostmi dle tabulky:

malta mísicí poměr (l / 25 kg) tloušťka min. (mm) tloušťka max. (mm) pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech (MPa) pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech (MPa) pevnost v tlaku po 7 dnech (MPa) pevnost v tlaku po 28 dnech (MPa) E-modul (GPa)
ŠTUKBETON 5,00–5,75 2 4 >3,0 >5,5 >16,0 >25,0 <25,0

výhody, použití

  • jemná stěrka pro opravy povrchu betonu
  • rozmíchává se pouze s vodou
  • má dobrou zpracovatelnost
  • má výbornou přídržnost k podkladu
  • je trvale odolný vůči vodě, je mrazuvzdorný
  • má dobré mechanické vlastnosti
  • je objemově kompenzován
  • je způsobilý pro styk s potravinami

aplikace

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený beton. Povrch betonu nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Před aplikací stěrky musí být celý opravovaný povrch zbaven prachu, nejlépe opláchnutím tlakovou vodou.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

ŠTUKBETON se připravuje k použití smísením potřebného množství suché malty s odměřeným množstvím vody. K míchání je nezbytné používat pomaloběžnou míchačku s nuceným oběhem. Poměr mísení je udán v tabulce.

POUŽITÍ

ŠTUKBETON je možné nanášet strojně či ruční pokládkou. Ruční nanášení stěrky se provádí natahováním. Stěrka se nanáší v jedné vrstvě, jejíž tloušťka by neměla přesáhnout hodnoty udané v tabulce. Finalizace se provádí po „zavadnutí“ stěrkové hmoty nejlépe suchým polyuretanovým či polystyrenovým hladítkem. Opravené povrchy je nezbytné okamžitě po dokončení začít ošetřovat. Zejména je nutno zabránit přímému slunečnímu osvitu, působení větru a dalších faktorů urychlujících nežádoucí odpařování záměsové vody. Jakmile to tuhnutí směsi dovolí, je nejvýhodnější zakrýt plochy trvale vlhčenou geotextilií po dobu prvých 3 dnů po opravě.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby.

BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, která je vyznačena na obalu, není zajištěna plná účinnost přísady redukující chrom VI pod hranicí 2 ppm.

Práce se suchou sanační maltou ŠTUKBETON nevyžaduje žádná mimořádná hygienická opatření. Výrobek obsahuje alkalické složky, a je tudíž nutno zabránit zejména kontaminaci očí a sliznic. Při práci je proto nutno dodržovat BOZ platné pro práce s cementovými popř. vápennými maltami.

aplikační teplota

+5 °C až do +30 °C

barva

nestandardní žlutošedá

doba zpracovatelnosti

50–60 minut (+20 °C)

koeficient teplotní roztažnosti

12,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹

měrná spotřeba

1,6–1,7 kg/m²/mm

měrná spotřeba záměsové vody

5,00–5,75 l / 25 kg

mrazuvzdornost

T150

nebezpečné látky

splňuje 5.4

obsah chloridových iontů

≤ 0,05 %

odolnost proti karbonataci

vyhovuje

pevnost v tlaku

> 25 MPa

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců v PAP obalech; 24 měsíců v PE obalech

soudržnost

> 1,5 MPa

statický modul pružnosti v tlaku

≥ 15 GPa

třída reakce na oheň

A1

balení

balení
cena Kč
5 kg
133
25 kg pouze po 40 kusech
559
Uvedené ceny jsou bez DPH.

dokumentace

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru