Ako prerobiť starú nádrž na nádrž na zrážkovú vodu?
Postup rekonštrukcie svojpomocne

Voda stále poruke a krištáľovo čistá ako zo studnePri rekonštrukcii septiku, starej nádrže:

  1. Zastavíte prítok do nádrže, odčerpáte z nej vodu.
  2. Nádrž vyčistíte tlakovou vodou, vysajete vodu z podlahy.
  3. Celoplošne betón napenetrujete STAVLEPOM (nariedeným 1:5).
  4. Potom nerovnosti, výtlky, vystierkujete SPRAVBETÓNOM TH.
  5. Nalepíte TESNIACI PÁS PROFI a VNÚTORNÉ ROHY PROFI do rohov (pomocou menšieho množstva rozmiešanej hydroizolácie) a hneď ju ešte hydroizoláciou pretriete.
  6. Natriete prvú vrstvu LEPENKY VO VEDRE, najprv steny, potom dno, a necháte dôkladne zaschnúť (minimálne 24 hodín), pre optimálne schnutie musí nádrž zostať odvetrávaná.
  7. Zaschnutú prvú vrstvu pretriete krížom druhou vrstvou, až tá dôkladne zaschne, natriete tretiu vrstvu LEPENKY VO VEDRE.
  8. Nádrž môžete napustiť po úplnom vyzretí hydroizolácie, cca 7 dní (pri +20 °C a vlhkosti vzduchu do 70 %).


Budete potrebovať:


VALČEK SPINNER PROFI
STAVLEP
SPRAVBETÓN TH
TESNIACI PÁS PROFI
VNÚTORNÝ ROH PROFI
LEPENKA VO VEDRE

Viete, že… ?

Medené odkvapy

Na zvod dažďovej vody a jej ďalšie využitie nie sú pravdepodobne najvhodnejšie. V norme STN 75 7143 (Kvalita vody. Závlahová voda) je uvedená limitná hodnota pre obsah medi vo vode na závlahu 0,5 mg/l (vhodná voda). Konkrétnu koncentráciu medi je možné zistiť iba chemickým rozborom.

Asfaltový náter vnútri nádrže

Spôsob renovácie bude trochu odlišný, vždy záleží na konkrétnom stave. Zavolajte nám, poradíme vám najlepší postup.Čo je… ?

Nádrž

Všeobecne priestor na zachytávanie a uchovávanie kvapalín, napríklad dažďovej vody.

Nádrž na dažďovú vodu

Môže byť betónová či plastová. Môžete si ich zadovážiť už vyrobené. Napríklad takzvaná samonosná nádrž je plastová nádrž, ktorú už nemusíte zabetónovávať, stačí usadiť do vykopanej jamy a zasypať. Na druhej strane, prečo kupovať niečo, čo v záhrade pri dome možno už máte? Betónovú nádrž na dažďovú vodu stačí vyspraviť a zaizolovať a máte hotovo.

Retenčná nádrž

Retenčná alebo zadržiavacia nádrž, je vybavená takzvaným prepadom, aby nedochádzalo k jej preplneniu.

Akumulačná nádrž

Akumulačná nádrž, voda sa tu hromadí, je bez odtoku.

Septik

Nádrž, kde dochádza k čiastočnému prečisteniu splaškov, stavali sa tam, kde nebol prístup ku kanalizácii, v súčasnej dobe bývajú väčšinou už nevyužívané.

Žumpa

Nádrž, do ktorej stekajú a zbierajú sa splašky (odpadové vody s výkalmi).Neviete si sami rady? Zavolajte obchodnému zástupcovi z vášho regiónu.© 2024 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o. nahoru