Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» bostik »» PŘÍPRAVA PODLAHY

PŘÍPRAVA PODLAHY

ARDAGRIP XTREM ARDALAN BEST ARDALAN XTREM BOSTIK 5301 EP
ARDAGRIP XTREMPenetrace na savé podklady před nanášením kontaktní hydroizolace Ardatec Xtrem. Ve spojení s hydroizolací Ardatec Xtrem do tříd zatížení A, B a C (abP), stejně jako A0 a B 0 (ZDB). ARDALAN BESTSlouží před pokládáním podlahových krytin ve vnitřních prostorách ke tmelení, vyrovnání a nivelizaci potěrů, rychleschnoucích potěrů a betonových stropů v tloušťkách vrstvy 1–15 mm v jednom pracovním kroku. ARDALAN XTREMRychle zavadající pojivo s nepatrným smrštěním a s vynikající přilnavostí na všechny minerální podklady určené k výrobě chemicky a mechanicky silně zatěžovaných potěrů a opravných malt. BOSTIK 5301 EPNízkoviskózní penetrace na veškeré cementové podklady. Ke zvýšení přilnavosti nátěrů Bostik 5302 EP, Bostik 5304 EP a Bostik 5305 EP.
BOSTIK 5302 EP BOSTIK 5304 EP BOSTIK 5305 EP GLASFASER
BOSTIK 5302 EPVysoce hodnotný ochranný nátěr na beton a kov k povlakování odlučovačů lehkých kapalin. Trvale odolávající alkáliím, odpadním vodám, fekáliím, minerálním olejům, mastnotě, olejům, alifatickým rozpouštědlům apod. v tloušťce mezi 100–500 μm. BOSTIK 5304 EPChemicky velmi silně zatížitelný a vlásečnicové trhliny přemosťující. Odolávající silnému chemickému napadení podle ČSN EN 13529. BOSTIK 5305 EPKe zhotovení mimořádně odolného a vodotěsného nátěru plavebních komor, splavů, propustí a zdymadel. I jako ochranný nátěr základů kanálů, kanalizačních stok a zařízení k úpravě vody. GLASFASERPřidáním skelných vláken Glaserfaser dojde k mimořádnému zesílení vyrovnávacích a nivelačních stěrkových hmot a současně se eliminuje riziko vzniku trhlin.
NIBOGRUND ELASTO FILL NIBOGRUND G 17 NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGE NIBOLAY ARMIERUNGSMATTE
NIBOGRUND ELASTO FILLPro přípravu podkladu při renovacích a pokládce keramických krytin na savé, nesavé i dřevěné podklady. Pouze pro vnitřní použití. NIBOGRUND G 17Penetrace k přípravě savých i nesavých podkladů, jako jsou potěry, betonové stropy, přírodní a umělý kámen, keramické krytiny apod. před vyrovnáváním a stěrkováním. Nepoužívejte na xylolitový potěr. NIBOLAY ARMIERUNGSGELEGEProvazce Nibolay Armierungsgelege jsou vhodné k sanaci trhlin a smršťovacích spár, stejně jako pro zesílení funkce Nibolay Armierungsgelege v místech labilních podkladů, kde dochází k jejich pohybu vůči sobě. NIBOLAY ARMIERUNGSMATTERouno určené ke zpevnění a vyztužení stěrkovacích hmot. Díky svým specifickým vlastnostem rouno silně zpevňuje stěrkové hmoty, výrazně zlepšuje jejich pevnostní a odolnostní charakteristiky a trvale stabilizuje problematické podklady.
NIBOPLAN 300 NIBOPLAN BEST NIBOPLAN DE NIBOPLAN DIRECT
NIBOPLAN 300Niboplan 300 slouží ve vnitřním prostředí ke stěrkování, vyrovnávání a nivelaci potěrů, rychlopotěrů a betonových stropů. NIBOPLAN BESTSlouží před pokládáním podlahových krytin ve vnitřních prostorách ke tmelení, vyrovnání a nivelizaci potěrů, rychleschnoucích potěrů a betonových stropů v tloušťkách vrstvy 1–15 mm v jednom pracovním kroku. NIBOPLAN DEVyrovnávání betonových stropů, cementového potěru i původních keramických obkladů. Vhodná na podlahové vytápění, pro tloušťku vrstvy 5–40 mm. Pro vnitřní použití. NIBOPLAN DIRECTKe stěrkování, vyrovnávání a nivelaci potěrů, rychlopotěrů a betonových stropů v tloušťce vrstvy 1–10 mm v jednom pracovním kroku.
NIBOPLAN EXPRESS NIBOPLAN S NIBOPLAN U NIBOSAN EASY
NIBOPLAN EXPRESSNiboplan Express slouží v interiéru ke stěrkování a vyrovnávání potěrů, rychleschnoucích potěrů a betonových stropů v tloušťce vrstvy od 1 do 10 mm. NIBOPLAN SNIBOPLAN S slouží před pokládáním podlahových krytin ke tmelení, vyrovnání a nivelizaci potěrů, rychleschnoucích potěrů a betonových stropů v tloušťkách od 2 do 5 mm v jednom pracovním kroku. Pouze pro vnitřní použití! NIBOPLAN USlouží před pokládáním podlahových krytin ke stěrkování a vyrovnání potěrů, rychleschnoucích potěrů a betonových stropů v tloušťkách vrstvy od 2 do 10 mm. Výrobek je rovněž vhodný pro vyplňování děr a prohlubní. Pouze pro vnitřní použití NIBOSAN EASYDvousložková pryskyřice na bázi vodního skla, určená k zalévání trhlin a smršťovacích spár v potěrech. Velmi rychlé a snadné zpracování.
NIBOSAN UP 50 NIBOSAN UP 60 RANDDÄMMSTREIFEN RENOGRUND PU RAPID
NIBOSAN UP 50Dvousložková polyesterová pryskyřice pastovité konzistence, určená k sanaci trhlin a smršťovacích spár v potěrech, stejně jako k lepení kovových profilů a lišt a přírodního i umělého kamene. NIBOSAN UP 60K lepení jehlových lišt, kovových profilů, přírodního a umělého kamene. Licí hmota s nízkou viskozitou slouží pro opravy a pevné uzavření trhlin v potěrech a průmyslových podlahách. RANDDÄMMSTREIFENOkrajová dilatační páska je použitelná ve všech systémech samorozlévacích stěrkovacích hmot a potěrů pro tenké vrstvy do tloušťky až 40 mm. Používá se po obvodu místností a sloupů, a umožňuje perfektní a opticky čisté zpracování. RENOGRUND PU RAPIDRENOGRUND PU RAPID slouží ke zpevnění povrchu podkladu, jako adhezní můstek na podkladech se zbytky lepidel a, při aplikaci ve dvou vrstvách, i jako zábrana proti zbytkové vlhkosti z betonového podkladu a cementového potěru do max. 4,5 CM-%.
SCHNELLESTRICH SCHNELLESTRICH KONZENTRAT
SCHNELLESTRICHSuchá maltová směs s malým pnutím a vysokou konečnou pevností. I přes delší zpracovatelnost již po cca 3 hodinách pochozí a po krátké době vyzrálá pro další práce. SCHNELLESTRICH KONZENTRATZkracuje dobu zrání potěru, zmenšuje smrštění a zajišťuje vysokou konečnou pevnost. Pochozí již po cca 3 hodinách a po cca 24–48 hodinách vyzrálý pro další práce.
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru