Robíme veci, ktoré fungujú!
» cad    » dokumentácia    » foto    » video    » kontakty    » krok za krokom    » na čo sa pýtate    » stojan    » systémové riešenia    

titulná stránka »» špeciálne maltoviny »» farby a pigmenty »» BIELA FARBA

BIELA FARBA – Váš byt rozsvieti, špinu vyhubí

BIELA FARBA

BIELA FARBA je vodou riediteľná farba vysokej belosti a krytia určená na vyzreté omietky a betónové povrchy, aglomerované drevené materiály a papierové povrchy. Farbu je možné prefarbovať bežnými tónovacími pastami. Pokiaľ sú na prefarbenie použité zdravotne neškodné koncentráty (pasty), je vhodná na úpravu interiérov náročných na hygienu, ako sú školy, jedálne, zdravotnícke zariadenia a pod. Náter môže prísť do náhodného styku s potravinami, nie je však pre tento účel určený.

BIELA FARBA je zmesou plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív. Neobsahuje formaldehyd ani tažké kovy. Vyrába sa v nenormalizovanom bielom odtieni, ktorý je možné prefarbovať maliarskymi pastami.

výhody, použitie

  • vysoká belosť, krytie a oteruvzdornosť
  • hygienická neškodnosť
  • nanášanie valčekom, štetcom aj striekaním
  • je prefarbiteľná bežnými tónovacími pastami pre akrylátové farby
  • vhodná na úpravu interiérov náročných na hygienu

aplikácia

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad je nutné očistiť, nesúdržné nátery odstrániť, na plošné vyrovnávanie vnútorných povrchov stien a stropov je možné použiť materiál STENUSPRAV. Na omietku nanášame farbu až po úplnom vyzretí podkladu.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

BIELA FARBA je dodávaná v optimálnej hustote na nanášanie štetcom, valčekom alebo striekaním. V prípade nutnosti je možné ju riediť vodou, najviac však 0,1 l vody na 1 kg farby. Riedenie farby znižuje jej krytie a oteruvzdornosť.

POUŽITIE

Farba sa nanáša v jednej až dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri +20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 1 hodine pretierateľný.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s vyššie uvedeným materiálom neprináša žiadne zdravotné riziká. Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom v zmysle zákona č. 157/1998 Sb. v znení neskorších predpisov a nie je tiež horľavou kvapalinou v zmysle ČSN 650201. Môže však mať dráždivé účinky, predovšetkým na oči, menej na pokožku. Nie je možné vylúčiť vznik alergie. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci omyť ruky vodou a ošetriť reparačným krémom. Uchovávať mimo dosah detí. Zamedzte styku s očami. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. Prvá pomoc: Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť 0,5 l vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať 10–15 minút vodou, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky sňať odev a pokožku umyť vodou a mydlom.

aplikačná teplota

+5 °C až do +30 °C

farba

biela

belosť

95

ekvivalentná difúzna hrúbka sd

0,05 m

hustota

1600 kg/m³

kryvosť

1

merná spotreba

8–12 m² v jednej vrstve z 1 kg

obsah neprchavých zložiek

min. 60 %

priľnavosť

min. 1,0 MPa

skladovanie

v suchu pri +5 °C až +35 °C

skladovateľnosť

24 mesiacov

špeciálne informácie

odolnosť voči oderu za mokra (ČSN EN ISO 11998) trieda 5 (nie je odolná)

zasychania

1 hod (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

balenie

balenie
cena EUR
15 kg
13,24
45 kg
33,75
Uvedené ceny sú bez DPH.

dokumentácia

na čo sa pýtate

na čo sa pýtate Za jak dlouho po aplikaci VYSUŠ ZEĎ je možné nanášet další povrchovou úpravu?
Za jak dlouho po Vysušzdi můžu použít Lepenku v kýblu, pak za jak dlouhou můžu použít…
na čo sa pýtate Je malířská páska na trhliny po přemalování vidět?
Chtěl bych se zeptat, jestli je malířská páska na trhliny po přemalování vidět? Splyne…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051 mobilná verzia | návrat hore