» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » na co se ptáte

325. Vápenné výkvěty po rekonstrukci plotu

Vyhledávání v dotazech a odpovědích
V minulém roce jsme provedli rekonstrukci plotu. Podezdívku kovaného plotu tvoří ztracené bednění z tvarovek Best osazené stříškami Best. Ztracené bednění je omítnuto maltou. Vlastní sloupky vrátek a vrat jsou vyzděny z cihel Klinker do běžné doporučené malty. Stříšky byly přilepeny lepidlem a po zimě dochází ze spáry mezi stříškami a vlastním základem k stékání pravděpodobně vápenitých čůrků, což esteticky vypadá velmi špatně u nového plotu. Obdobná situace je u vyzděných sloupků, kde je obdobný problém, ale i zde jsou výkvěty z použité malty.
Dle informací výrobců tvarovek ztraceného bednění je tvorba vápenných výkvětů průvodním a přirozeným jevem zrání betonu, kterému nelze zcela zabránit. Jejich samovolné vymizení účinkem povětrnostních vlivů je dlouhodobější proces v řádech měsíců až let (zpravidla ne déle jak 3 roky). Dle výrobců vápenné výkvěty nemají, vedle dočasného nepříjemného estetického efektu, žádný další negativní vliv na užitné vlastnosti betonového výrobku. Jejich výskyt je vždy úzce spojen s vlhkostí, které je obsažená v jednotlivých dlažebních kamenech nebo betonových tvarovkách zdiva, a která transportuje na povrch výrobku či konstrukce hydroxid vápenatý, který, po vystavení povětrnostním vlivům, po čase přejde na rozpustnou formu, jež během uvedeného období samovolně vymizí. Vzhledem k Vašemu popisu se jedná o tento případ a ne na výskyt solí z důvodu neprovedené nebo špatně provedené vodorovné izolace pod zdivem.
Možností, jak, do jisté míry, zamezit tvorbě vápenných výkvětů, je povrch dlažby či zídky opatřit ochranným nátěrem (impregnací) BOSTIK SILOXAN STI na předem vyčištěný a výkvětů zbavený podklad. Pro odstranění cementového povlaku doporučujeme použít odvápňovač BOSTIK KALKLÖSER. Životnost takovéhoto opatření předpokládám na dobu nejméně 5 let, což bezpečně překlene inkriminované období. Poté doporučuji impregnaci opakovat - konstrukce se nebude špinit.
Naimpregnovaný povrch odpuzuje vodu, resp. její pronikání do konstrukce, uzavírá transportní kapiláry v materiálu a zároveň však propouští molekulu vodní páry (vlhkost) z konstrukce ven. Je zde tedy předpoklad, že nebude docházet k vyplavování hydroxidu vápenatého kapilárami na povrch a opětovné tvorbě výkvětů. Poznámka: přípravky nejprve aplikujte na zkušební plochu!
««   všechny dotazy   »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.

S pozdravem Stavbě zdar! na Vaše otázky odpovídá technické oddělení HASOFTU.

© 2003–2022 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?