» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » na co se ptáte

579. Částečně podsklepená stavba

Vyhledávání v dotazech a odpovědích
Máme částečně podsklepenou stavbu, která je ve velmi mírném svahu. Při intenzivním dlouhotrvajícím dešti v minulém měsíci nám začala prosakovat voda mezi základovou deskou sklepa (betonová monolitická odizolovaná deska cca 1,8 až 2 m pod úrovní terénu) a stěnou (betonové ztracené bednění 500×200×250 mm vnější strana ošetřena tekutou lepenkou a přiložena nopová folie; jih a západ je obvodovou zdí stavby, sever a východ je pod kompletní základovou deskou domu). K prosakování vody dochází ve spáře mezi podlahou sklepa a první vrstvou ztraceného bednění. Prosakování jsem zaznamenal nejprve u severní zdi sklepa, která je blíže vyššímu terénu. Při hledání možných řešení jsem narazil na vaše stránky a nalezl jsem vámi doporučované řešení pro Systém sanace vlhkého zdiva – podsklepená stavba - vnější obvodová zeď. Prosím, je možné systém aplikovat i pro případ severní a západní zdi, tedy pouze z vnitřní strany sklepa nebo bude nutné řešení modifikovat (třeba provést přizdění s dodatečnou izolací?
V systému popsanou injektáž VYSUŠ ZEĎ KRÉMEM je možné aplikovat i do betonové konstrukce v úrovni podlahy. Za předpokladu, že je svislá hydroizolace technologicky v pořádku, je potřeba uvažovat pouze s úpravou vodorovné izolace. Povětšinou to znamená odstranění podlahového souvrství podél obvodové zdi tak, aby bylo možné provedení dodatečného vytažení vodorovné izolace 200 mm nad injektáže. Pokud by ale svislá hydroizolace nebyla technologicky správně, a mělo by se postupovat ze strany interiéru, pak by bylo nutné úroveň injektáže zhotovit v úrovni nad okolním terénem a na vodorovné hydroizolace napojit svislé hydroizolace aplikované zevnitř..
VYSUŠ ZEĎ KRÉM
««   všechny dotazy   »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.

S pozdravem Stavbě zdar! na Vaše otázky odpovídá technické oddělení HASOFTU.

© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?