» produkty  » dokumentace  » kontakty  » krok za krokem  » na co se ptáte  » pro partnery  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » na co se ptáte

66. Oprava netěsnosti okolo vpusti na venkovní terase

Vyhledávání v dotazech a odpovědích
Před dvěma lety jsme si (firmou) nechali zrekonstruovat venkovní terasu, pod kterou je sklep. Původní dlažba, beton a IPA byly odstraněny až na zdravý beton. Byla osazena nová terasová vpusť HL 100 z umělé hmoty (bez izolačního límce). Dno vpusti, vzhledem k její hloubce, bylo zapuštěno pod povrch podkladního betonu. Byla položena nová pásová izolace Sklobit ve dvou vrstvách, kolem vpusti byla vyříznuta, zalita asfaltovou hmotou z rozpuštěného pásu Sklobitu a potom byl několikrát zatřen spoj IPA - PLAST VPUSTĚ gumoasfaltem. Následovalo položení tepelné izolace (polystyren 2 cm), lepenky, zabetonování (vrstva betonu 5 cm), natažení dvou vrstev Soudal tekuté lepenky až na okraj vpusti, položení dlažby a vyspárování. Ale po roce došlo (asi sluneční zahříváním) k porušení spoje kolem vpusti a to jak tekuté lepenky, tak i IPY, a do sklepa nám teče. Chtěl bych vybourat beton až na IPU a v obvodovém pásku cca 5 cm kolem vpustě bych chtěl tento prostor vyplnit vhodným „těsnícím“ materiálem. Potřeboval bych zvolit materiál, který by se spojil s asfaltovým pásem IPA (Sklobit), umělou hmotou terasové vpusti, okolním betonem a který by nakonec bylo možno překrýt izolační stěrkou Soudal. Tento materiál by byl ve vrstvě do cca 10 cm.
Tyto konstrukční detaily je nutné řešit opravdu důkladně, protože v těchto místech se „potkávají“ materiály s různou teplotní roztažností. Zejména materiál, z kterého jsou vyrobené vpusti (PP), má pro většinu výrobků stavební chemie velmi nízkou adhezi. Doporučené řešení vašeho problému je následující: po vybourání betonu v okolí vpusti utěsnit styk betonu a plastové vpusti naším výrobkem TĚSNIČ TMEL v kartuši 310 ml tak, aby síla tmelu byla cca 2–3 cm. Pak (po 24 hod.) provedete dorovnání betonem do požadované výšky a na něj nanesete hydroizolaci. Nakonec styk hydroizolace a vpusti musíte pojistit např. Těsnícím tmelem (vyrábí Soudal) - ten jako jeden z mála výrobků dobře přilne k plastovému povrchu vpusti. Takto vytvoříte dvojnásobné jištění tohoto detailu.
TĚSNIČ TMEL
««   všechny dotazy   »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Možná najdete odpověď v Na co se ptáte. Nebo se nás můžete zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.

S pozdravem Stavbě zdar! na Vaše otázky odpovídá technické oddělení HASOFTU.

© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?