Čím a ako zrekonštruovať podlahu ošipárne, kravína, kotercov?

Recept na chemicky odolnú, vysokozáťažovú a protišmykovú podlahuPri betónovej podlahe, ktorú chcete ošetriť pre maximálnu odolnosť:

  1. pokiaľ máte bezchybný, rovný podklad, ktorý nie je potrebné nijak opravovať:
  1. Vapkou dôkladne očistíte podklad.
  2. Napenetrujete epoxidovou PENETRÁCIOU POD TEKUTÚ DLAŽBU.
  3. Nanesiete vrstvu TEKUTEJ DLAŽBY (pre protišmykovosť vrátane kroku so VSYPOM).
  1. pokiaľ máte poškodený betón, podklad je potrebné vyrovnať, opraviť:
  1. Vapkou dôkladne očistíte podklad.
  2. Napenetrujete nariedeným STAVLEPOM, podklad môže byť stále vlhký (bez stojacej vody).
  3. Vyspravíte diery, ryhy a pod. SPRAVBETÓNOM TH a necháte 21 dní vyzrieť.
  4. Napenetrujete epoxidovou PENETRÁCIOU POD TEKUTÚ DLAŽBU.
  5. Nanesiete vrstvu TEKUTEJ DLAŽBY (pre protišmykovosť vrátane kroku so VSYPOM).

podlaha ošipárne (prasačníka) je extrémne namáhaná
podlaha ošipárne (prasačníka) je extrémne namáhaná
podlaha ošipárne (prasačníka) je extrémne namáhaná
pre odolnú opravu zvolíme epoxidovú Tekutú dlažbu
pre odolnú opravu zvolíme epoxidovú Tekutú dlažbu
pre odolnú opravu zvolíme epoxidovú Tekutú dlažbu

Budete potrebovať:


STAVLEP
SPRAVBETÓN TH
PENETRÁCIA POD TEKUTÚ DLAŽBU
TEKUTÁ DLAŽBA
FAREBNÝ VSYP

Čo je…?

Močovina

Je chemicky veľmi agresívna zložka moču cicavcov. Pri konštrukcii poľnohospodárskych stavieb, ako sú koterce, kravíny, ošipárne (prasačníky), je potrebné dbať na chemickú odolnosť povrchových úprav, ktoré je veľmi namáhaná aj mechanicky.

Epoxidy

Ide o skupinu umelých živíc, ktoré sa používajú pri výrobe lepidiel, lakov, tmelov a podobne. Majú veľmi dobrú priľnavosť k mnohým materiálom a po vytvrdení sú tepelne, mechanicky a chemicky odolné, odolávajú kyselinám, zásadám aj ropným produktom. Preto sú vhodné nielen do poľnohospodárskych kotercov, ale aj do garáží poľnohospodárskych strojov, skladov a iných extrémne náročných prevádzok.Na čo dať pozor

Pred aplikáciou epoxidového náteru PENETRÁCIA POD TEKUTÚ DLAŽBU musí byť podklad čistý, nezaprášený a nesmie byť príliš vlhký (max. 8 %) a teplota podkladu aj atmosféry pri aplikácii musí byť medzi +10°C a +30 °C.Neviete si sami rady? Zavolajte obchodnému zástupcovi z vášho regiónu.© 2024 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o. nahoru