» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » bostik » obklady » ARDACOLOR XTREM EASY

ARDACOLOR XTREM EASY

farebné epoxidové škárovacie hmoty

ARDACOLOR XTREM EASY

ARDACOLOR XTREM EASY sú škárovacie hmoty určené na škárovanie chemicky a mechanicky silne zaťažovaných keramických krytín, sklenené aj porcelánové mozaiky a kyselinovzdorných kabrincov.

Pri požiadavke na rovnakú farebnosť škárovacej hmoty a lepidla je možné výrobok použiť aj na lepenie (najmä pri sklenenej, porcelánovej alebo drobnej mozaike). ARDACOLOR XTREM EASY po vytvrdnutí v škáre odoláva pôsobeniu množstva chemikálií, voči betónu agresívnej vode, čistiacim prostriedkom, horúcej pare a erózii vody. Keďže výrobok tvrdne bez trhlín, je použitie mimoriadne vhodné na podklady, ktoré sú citlivé na pôsobenie vlhkosti, ako sú sadrové a drevotrieskové dosky, ktoré v domácnostiach nachádzajú uplatnenie ako kuchynské pracovné alebo stolárske dosky. Výrobok je podľa nemeckej vyhlášky XL vystavenej spolkovou komisiou Ministerstva zdravotníctva pre plastové výrobky (oznámenie č. 47.) vhodný pre kontakt s potravinami.
ARDACOLOR XTREM EASY sú farebné škárovacie hmoty na báze epoxidovej živice, pozostáva z pastóznej zložky A na báze epoxidovej živice a pastózneho tvrdidla zložky B.

VÝHODY, POUŽITIE

Ardacolor Xtrem Easy je úradne preskúšaný podľa DIN 13888 – RG a DIN 12004 – R2T.

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Vodorovné aj zvislé škáry môžu byť široké od cca 1,5 mm do 12 mm. Teplota podkladu pri aplikácii a po dobu zrenia musí byť minimálne +10 °C, pričom škárovacie plochy počas spracovania a zrenia nesmú byť vystavene teplotným zmenám (napr. priamy slnečný svit). ARDACOLOR XTREM EASY pri použití výrobku ako lepidla musí byť teplota podkladu, vzduchu a obkladového materiálu minimálne +15 °C pri spracovaní a následne po dobu minimálne 48 hodín minimálne +12 °C.

NÁVOD NA POUŽITIE

Najoptimálnejšie spracovateľské vlastnosti sú pri +20 °C. Pri nízkych teplotách je potrebné výrobok temperovať. Pri vyšších teplotách ochladiť vo vodnom kúpeli. Po úplnom vyprázdnení tvrdidla B do vedra so zložkou A sa vŕtačkou, optimálne vybavenou miešacou špirálou WRK, obe zložky zmiešajú do dosiahnutia homogénnej konzistencie a zmes sa ponechá 3 min. odstáť. Pripravený materiál je nutné spracovať a z povrchu obkladu umyť počas uvedenej doby spracovateľnosti. Doba spracovateľnosti je závislá od teploty, napríklad pri +20 °C činí cca 50 minút, pri +30 °C činí 40 minút. V prípade spracovávania menšieho množstva je potrebné zložky A a B presne odvážiť. Bezpodmienečne je potrebné dodržať miešací pomer 3 hmotnostné diely zložky A voči 1 hmotnostnému dielu zložky B. Pripravená zmes sa nanáša špeciálnym stierkovým hladidlom ARDAL WFB do suchých a čistých škár, až dôjde k ich úplnému vyplneniu pripravenou epoxidovou hmotou. Prebytočný materiál sa odstráni stiahnutím v diagonálnom smere k priebehu škár stierkovým hladidlom WFB. Pri extrémne širokých škárach je na steny možné použiť stabilitu zvyšujúcu prísadu ARDACOLOR MIX. Po odstránení prebytočného materiálu plastovou stierkou sa zvyšný materiál škárovacej hmoty čistí, pokiaľ možno, malým množstvom vody. Na čistenie používajte teplú vodu a špeciálny pad WCPW alebo WCPB s držiakom WDB z nášho príslušenstva. Záverečný závoj zotrite mäkkou hubkou ako napr. Viskoseschwamm. Povrch obkladu je bezpodmienečne nutné ešte opakovane čistiť čistou, mäkkou hubkou s častým vyžmýkaním a umytím hubky v čistej teplej vode. S týmto pracovným krokom je potrebné vyčkať do doby, keď sa škárovacia hmota už stane ľahko zavädnutou. V závislosti od teploty táto doba činí 1–5 hodín. Najmä neglazované alebo matné glazúry obkladových materiálov sú citlivé na včasné vyčistenie. Doporučujeme vyškárovanú plochu po zaschnutí škárovacej hmoty dôkladne prekontrolovať, pričom prípadný závoj na glazovaných povrchoch je možné najneskôr do 6 hodín po aplikácii škárovacej hmoty odstrániť vydrhnutím technickým liehom. Použitie teplej vody zjednodušuje čistenie. Pracovné pomôcky vyčistite pred zaschnutím vodou okamžite po ukončení práce.

UPOZORNENIE

Pri keramických krytinách s neglazovaným povrchom je nutné vykonať vlastné skúšky s možnosťou čistenia povrchu materiálu bez zvyšku výrobku. ARDACOLOR XTREM EASY obsahuje epoxidovú živicu. Senzibilizácia pri styku s kožou možná. Pri kontakte s kožou ihneď omyť množstvom vody s mydlom. Pri práci používajte vhodné ochranné pracovné rukavice a ochranné okuliare. Dôsledne dbajte na pokyny v karte bezpečnostných údajov výrobku, ktorý vám na vyžiadanie zašleme.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba
podľa vzorkovnice
báza
epoxidová živica
GISCODE
RE 1
hmotnosť objemová
1,6 g/ml
pevnosť v tlaku
60 N/mm²
prídržnosť
25 N/mm² (kamenina/kamenina)
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
6 mesiacov
statický modul pružnosti v tlaku
4200 N/mm² (pri skúške na ohyb)

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg 842 béžována dotaz
5 kg 843 středně šedána dotaz
5 kg 845 starobílána dotaz
5 kg 846 antracitna dotaz
5 kg 849 stříbrně šedána dotaz

Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTACE

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?