» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » lepiace pásky » prečo používať parotesné pásky?

Prečo používať parotesné pásky

Prečo lepiť parozábrany špeciálnou páskou?

Parotesná lepiaca páska je páska, ktorá sa používa k parotesnému spojovaniu parotesných fólií. Všimnite si výraz „parotesná“. Aby sme pochopili prečo je nutné, aby i lepiaca páska spojujúca parotesné fólie bola parotesná, vysvetlíme si najprv funkciu samotnej parotesnej fólie.

Parotesná fólia, alebo parozábrana sa do strešnej (alebo akejkoľvek inej) stavebnej konštrukcie, ktorá vyžaduje jej použitie umiestňuje medzi interiér a tepelnú izoláciu. Jej úlohou je zabrániť prenikaniu vodnej pary (a tým pádom i kondenzovaniu vody) do tepelnej izolácie a ďalších častí konštrukcie.

použití parotěsných pásek

Pokiaľ by sme parotesnú fóliu zo skladby napr. strechy vypustili, dostala by sa nám do stavebnej konštrukcie vodná para, ktorá by sa kondenzáciou zmenila na vodu. V tomto okamihu dochádza jednak k poškodeniu tepelnej izolácie – hlavne k plesniveniu a černaniu a jednak tepelná izolácia stráca svoje tepelno-izolačné schopnosti (s rastúcim percentom vlhkosti klesá jej tepelný odpor). Môže tiež dôjsť k oslabeniu nosnosti strešnej konštrukcie a v krajnom prípade i k jej narušeniu.

A k čomu je teda parotesná páska…

K rovnakej situácii môže dôjsť i vtedy, keď použijete nekvalitnú lepiacu pásku – pásku, ktorú po prilepení na parozábranu ľahko odtrhnete, alebo pokiaľ fóliu pretrhnete, alebo netesne napojíte vetracie kanáliky a iné prestupy. Aby ste si zaistili správnu funkciu parotesnej fólie, je potrebné ju spojiť trvale a parotesne. To platí i o prestupoch. K tomu všetkému slúžia naše špeciálne parotesné pásky.

Zdá sa Vám parotesná páska stále drahá?

Pokiaľ áno, tak počítajte – na začiatku Vašej investície do strešnej konštrukcie zaplatíte pomerne veľa peňazí za parotesnú fóliu i tepelnú izoláciu a ušetríte v porovnaní s touto investíciou pár Eur za spojovaciu pásku. Fóliu zlepíte obojstrankou papierovou, alebo kobercovou. Počítajte s tým, že fólia spojená touto páskou sa Vám rozlepí a prestane plniť svoju – teda parotesnú funkciu. Teraz už sa pomaly dostávame do situácie, ktorú sme si už popísali – teda do úplne rovnakej, ako by sme nepoužili parozábranu vôbec. Nielen, že si môžete poškodiť nosnú konštrukciu krovu, ale hlavne pokiaľ Vám prestane fungovať tepelná izolácia, omnoho viac preplatíte na kúrení. Spočítané a podčiarknuté – prišli ste o investíciu do parozábrany, do izolácie a naviac doplácate každý mesiac za kúrenie, ale ušetrili ste nejaké to Euro na špeciálnej lepiacej páske.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?