» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » referencie » Baňa Kohinoor II. Mariánské Radčice

Baňa Kohinoor II. Mariánské Radčice

Administratívna budova bývalej bane KOHINOOR II v Mariánskych Radčiciach, použitý systém sanácie vlhkého muriva: Systém sanácie vlhkého muriva – nepodpivničená stavba – vonkajšie obvodové murivo

Baňa Kohinoor II. Mariánské Radčice
Pri zanedbanej údržbe budov dochádza v pomerne krátkom čase k veľmi dramatickým prejavom plesní a zvetranej omietky. To všetko sú dôsledky zatekania a porušenia vodorovných a zvislých izolácií muriva.Pôvodné zvetrané omietky sa musia odstrániť a čo najskôr premiestniť preč z interiéru budovy.Na úrovni vonkajšieho terénu sa vyvŕtajú otvory a aplikuje sa injektážny krém Stenusuš krém.Na zhotovenie novej omietky odporúčame použiť sanačný omietkový systém Hassan.Na finálnu farebnú úpravu (maľbu) je nutné použiť paropriepustnú Bielu farbu.Nemenej dôležité je tiež odvodnenie a nová zvislá izolácia z vonkajšej strany objektu.

© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?