Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» bostik »» montážní lepidla »» SUPERCLEAR

SUPERCLEAR

elastické hybridní lepidlo

SUPERCLEAR

SUPERCLEAR je určený k elastickému lepení rozličných materiálů v interiéru i exteriéru. Bez použití primeru používejte na např. sklo, eloxovaný hliník, pozinkovaný ocelový plech, tvrzené PVC a polystyren. SUPERCLEAR nepřilne na polyolefin (např. PE, PP), polyhalogenolefiny (např. Teflon™) a podobné plasty. Nepoužívejte k lepení přírodního a umělého kamene.

výhody, použití

  • bez obsahu rozpouštědel
  • pachově neutrální
  • nepatrné smrštění
  • lepení širokého spektra materiálů

aplikace

Z povrchu tmeleného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Toto se týká například i akrylát obsahujících materiálů, kde v čase může docházet ke ztrátě přilnavosti z důvodu migrace změkčovadel.

Povrch podkladu smí být lehce vlhký. Veškeré podklady musí být ve shodě s DIN 52452, část 1 snášenlivé a nesmí obsahovat bitumen ani dehet. Přilnavost a snášenlivost při aplikaci na nátěry či plasty je potřeba překontrolovat předem.

SUPERCLEAR aplikujte rovnoměrně na povrch jednoho z lepených materiálů. Lepené materiály okamžitě přiložte a rovnoměrným tlakem přitlačte. Aby lepidlo mohlo elasticky přenášet případné vzájemné pohyby materiálů, musí být dodržena tloušťka lepidlového lůžka min. 2 mm. Načaté balení pokud možno ihned spotřebujte.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 3 metry spáry o průřezu 10×10 mm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.

aplikační teplota

+5 °C až do +40 °C

barva

křišťálově průsvitná

báze

silan-modifikované polymery

doba do vytvoření slupky

15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba vytvrzování

2 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

hustota

1,05 g/cm³

odolnost proti teplu

-40 °C až +80 °C

pevnost v tahu

2,20 N/mm²

protažení při přetržení

250 %

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

12 měsíců

speciální informace

při pohledovém použití nelze, při nevýhodných podmínkách, vyloučit slabou změnu zabarvení

tvrdost Shore A

45 (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

změna objemu

< -3 %

balení

balení
cena Kč
300 g
164
Uvedené ceny jsou bez DPH.
  Takto označené položky držíme skladem.
  Takto označené položky jsou pouze na objednávku.

dokumentace

Rychlý dotaz
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru