Děláme věci, které fungují!
» cad   » dokumentace   » foto   » video   » kontakty   » krok za krokem   » na co se ptáte   » objednávka pro partnery   » stojan   » systémová řešení  

titulní stránka »» bostik »» TMELY

TMELY

ACRYLAT DICHTSTOFF BAU SILICON BAU SMP BOSTIK 2720 MS
ACRYLAT DICHTSTOFFK utěsňování vnitřních i venkovních spár s očekávaným pohybem do 10 %. Typickými oblastmi použití je utěsňování spojů lakovaných plechů, spár u dřevěných oken, parapetů, dřevěných okenních a dveřních rámů, soklových lišt, vestavěných skříní apod. k podkladům jako je beton, pórobeton, omítka, zdivo, přírodní kámen nebo dřevo. BAU SILICONPro vnitřní i venkovní použití, včetně sanitárního prostředí, do pracovních i dilatačních spár, jako jsou okolí oken, dveří apod. Vhodný i pro použití v kovozpracujícím průmyslu. Nabízí dobrou přilnavost ke kovům, sklu, plastům apod. BAU SMPV pozemním stavitelství nahrazuje Bau SMP polyuretanové a neutrální silikonové těsnicí tmely, používané do vnitřních i venkovních dilatačních spár. BOSTIK 2720 MSBOSTIK 2720 MS je vzdušnou vlhkostí tvrdnoucí tmel, určený pro utěsňování dřevěných i kovových konstrukcí a pro vyplňování spár v oblasti pozemního stavitelství dle DIN 18540-F.
DACH DICHT DECOACRYL ELASTOROOF LF GLÄTTMITTEL
DACH DICHTPoužívá se na střechách k utěsňování průsaků, trhlin a vadných míst na krytinách z bitumenových střešních lepenek a v oblasti izolací proti zemní vlhkosti pro opravy trhlin a míst styků lepenek. DECOACRYLPoužívá se v interiéru i exteriéru tam, kde je třeba utěsnit spáry nebo spoje bez větších dilatačních nároků a bez nepřetržitého působení vody, např. v napojeních na betonové, plynosilikátové, vápenocementové, dřevěné a další podklady. ELASTOROOF LFELASTOROOF LF slouží pro utěsňování v oblasti střech v místech stropních prostupů, k napojení bitumenových krytin na stěnu, utěsňování fixačních lišt, stejně jako pro lepení tepelných izolací z polystyrenu na bitumenové podklady. GLÄTTMITTELVyhlazovací roztok pro Unterwassersilicon, Sanitärsilicon Profi, Marmorsilicon, Bausilicon a Acrylatdichtstoff.
MARMORSILICON POLYSULFID POLYSULFID S PROFISIL PREMIUM
MARMORSILICONTrvale pružný těsnicí tmel určený speciálně na mramor a jiný přírodní kámen ve vnitřním i venkovním prostředí. I do mokrého prostředí. Nepoužívejte k lepení akvárií a pro spárování, které bude pod hladinou vody. POLYSULFIDMateriál odolává množství tekutin v oblasti úložišť olejů, myček automobilů, letištních ploch a plnicích zařízení v chemickém průmyslu. POLYSULFID SMateriál odolává množství tekutin v oblasti úložišť olejů, myček automobilů, letištních ploch a plnicích zařízení v chemickém průmyslu. PROFISIL PREMIUMSlouží k utěsňování pracovních a dilatačních spár v sanitárním prostředí, při výrobě oken a ve sklenářských provozech, stejně jako ve strojírenství.
SANITÄRSILICON PROFI UNTERWASSERSILICON VORANSTRICH PS VORANSTRICH PS 2K
SANITÄRSILICON PROFIPro vnitřní i venkovní použití, včetně sanitárního prostředí, do pracovních i dilatačních spár. Nepoužívejte v bazénech a pro lepení akvárií. UNTERWASSERSILICONPro vyplňování pracovních a dilatačních spár ve vnitřním i venkovním prostředí, zejména v bazénech a mokrém prostředí. Tmel není vhodný pro lepení akvárií. VORANSTRICH PSTransparentní, nízkoviskózní přednátěr. VORANSTRICH PS 2KDvousložkový, transparentní, nízkoviskózní přednátěr.
© 2003–2017 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111 nahoru