HASOFT Velkoobchod, s.r.o.

Robíme veci, ktoré fungujú!

 

Pravek je mŕtvy, je tu XTREM

Vitajte v novej dobe!

V dobe, keď predhistorickí giganti sú už vážne na vymretie. Rýchlosť, sila a všetky úžitkové vlastnosti predurčujú lepiaci tmel SUPERFIX XTREM nielen k tomu najbežnejšiemu a najčastejšiemu použitiu, ale aj k tým najodvážnejším kúskom. XTREM je cesta budúcnosti...

 

SUPERFIX XTREM

jednozložkový elastický hybridný tesniaci a lepiaci tmel

SUPERFIX XTREM SUPERFIX XTREM je vzdušnou vlhkosťou tvrdnúci tmel, určený na elastické lepenie širokého spektra materiálov (okrem PE, PP a teflónu) v exteriéri aj interiéri, v oblastiach pod vodou, v bazénoch a v mokrom prostredí. SUPERFIX XTREM je jednozložkový elastický hybridný tesniaci a lepiaci tmel na báze MS polymérov. Je trvalo elastický, je odolný voči atmosferickým podmienkam, neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanáty a silikóny a vyznačuje sa nepatrným zmrštením. Hodí sa na lepenie panelov a fasádnych fólií (vrátane butylových a EPDM fólií), na lepenie soklových, prechodových a dekoračných líšt, na lepenie v karosárskom, kovo- a drevospracujúcom priemysle, na lepenie a škárovanie obkladov a dlažby v oblastich pod vodou.

Viac informácií »»»

 

SUPERFIX XTREM na BAU 2015

Nové elastické montážne lepidlo firmy Bostik

Ukážka práce s novinkou SUPERFIX XTREM na mníchovskom stavebnom veľtrhu BAU.

 

 

 

Rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR

vo veci platnosti ochrannej známky HASOFT

Rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vydal dňa 11. 9. 2014 rozhodnutie vo veci návrhu na výmaz ochrannej známky „HASOFT“ č. 224200, v ktorom ochrannú známku č. 224200 majiteľa S.N.A.I.L., s.r.o., vyhlasuje za neplatnú v plnom rozsahu.

Úrad priemyselného vlastníctva potvrdil, že medzinárodné ochranné známky „HASOFT“ č. 213213 a č. 284490 spĺňajú zákonné podmienky na priznanie ochrany pre územie Slovenskej republiky stanovené zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Majiteľom oboch ochranných známok je Ing. Ivo Řehák a ochranné známky sú registrované v Českej republike. Právo na ich používanie prostredníctvom licenčnej zmluvy získala spoločnosť HASOFT VELKOOBCHOD, s. r. o.

 

Balkónový systém HASOFT

opravujeme, ale radšej robíme dobre

Balkónový systém HASOFT Balkóny a terasy sú vystavené extrémnym podmienkam. Súčasný stav väčšiny z nich je havarijný, v dôsledku expirovanej životnosti materiálov a dlhodobej absencie údržby. S vývojom technologických poznatkov o konštrukciách balkónov a terás boli vyvinuté nové konštrukčné prvky pre ich stavbu a k nim zároveň aj špeciálne hmoty stavebnej chémie na opravy a renovácie balkónov. Ako postupovať krok za krokom od zhotovenia spádovej vrstvy až po zaškárovanie dlažby?

 

Mistrovství světa ve fotbalu 2014

12. května až 12. června

Mistrovství světa ve fotbalu 2014 CHYTRÉ VÝHRY A DÁRKY. TREFTE SE DO SVÉHO VÝBĚRU!
Při odběru akčních výrobků dle letáku získáte v termínu od 12. května do 12. června 2014 jako dárek originální míč Adidas fotbalového Mistrovství světa a/nebo 5 l párty sud prémiového ležáku.
A aby toho nebylo málo, Bostik v červenci 2014 vylosuje ze všech vyplněných anketních lístků výherce prémiových cen.

 

ASFALTOVÁ HRUBOVRSTVOVÁ STIERKA 1K+

jednozložková stierková izolácia na izoláciu budov na pozitívnej strane

ASFALTOVÁ HRUBOVRSTVOVÁ STIERKA 1K+ ASFALTOVÁ HRUBOVRSTVOVÁ STIERKA 1K+ po zaschnutí predstavuje trvalú izoláciu proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Typickými oblasťami použitia je izolovanie pivníc, podzemných garáží, základov, základových dosiek, miest napojenia a potrubných priestupov a pod. ASFALTOVÁ HRUBOVRSTVOVÁ STIERKA 1K+ je jednozložková silnovrstvová stierková izolácia, bez obsahu rozpúšťadiel na báze bitúmenovej emulzie zošľachtenej plastmi a polystyrénovým lepidlom.

Viac informácií »»»

 

AQUASTOPP SADA

na 1 m²

AQUASTOPP SADA Sada vybraných balení špeciálneho izolačného systému AQUASTOPP pre malé plochy. Sada obsahuje: 1 kg Špeciálna izolačná stierka, 1 kg Rýchly tesniaci púder, 0,5 kg Tesniaca tekutina.

Viac informácií »»»

 

IZOLAČNÁ STIERKA AQUASTOPP

1., 4. a 5. krok k izolácii budov na negatívnej strane (odvrátenej od zdroja vody)

IZOLAČNÁ STIERKA AQUASTOPP IZOLAČNÁ STIERKA AQUASTOPP predstavuje rýchlo tuhnúce pojivo systému „AQUASTOPP“, kde sa celoplošne nanáša ako prvá prípravná vrstva, štvrtá uzatváracia a piata podkladová vrstva. IZOLAČNÁ STIERKA AQUASTOPP je po vyzretí mrazuvzdorná a odolná voči výkvetom solí. IZOLAČNÁ STIERKA AQUASTOPP je minerálna stierková hydroizolácia na báze špeciálnych cementov.

Viac informácií »»»

 

TESNIACI PÚDER AQUASTOPP

2. krok k izolácii budov na negatívnej strane (odvrátenej od zdroja vody)

TESNIACI PÚDER AQUASTOPP TESNIACI PÚDER AQUASTOPP slúži na rýchlu a trvalú izoláciu netesných miest a priesakov v stavebných materiáloch z betónu, muriva a prírodného kameňa. Pevné a trvalé zastavenie priesakov vody vznikne počas niekoľkých sekúnd po kontakte výrobku s vodou. TESNIACI PÚDER AQUASTOPP je katalytický urýchľovač na cementovej báze, počas niekoľkých sekúnd po kontakte s vodou pevne a trvalo zastaví prienik vody stavebnou konštrukciou. Po vyzretí je mrazuvzdorný a odolává výkvetom solí, je odolný voči vplyvom počasia a trvalo vodotesný.

Viac informácií »»»

 

TESNIACA TEKUTINA AQUASTOPP

3. krok k izolácii budov na negatívnej strane (odvrátenej od zdroja vody)

TESNIACA TEKUTINA AQUASTOPP TESNIACA TEKUTINA AQUASTOPP je použitá ako tretia vrstva v izolačnom systéme „AQUASTOPP“. TESNIACA TEKUTINA AQUASTOPP reaguje s pojivami TESNIACI PÚDER AQUASTOPP a IZOLAČNÁ STIERKA AQUASTOPP v kapilárnom systéme podkladovej konštrukcie, kedy vytvára mimoriadne pevnú zmes silikátov a zaisťuje zakotvenie izolačného systému v stavebnej konštrukcii. Týmto je zabránené ďalšiemu priestupu vody zo stavebnej konštrukcie. Po vyzretí je výrobok mrazuvzdorný a odolný voči výkvetom solí.

Viac informácií »»»

 

ASFALTOVÝ PREDNÁTER

základový penetračný náter a adhézny mostík

ASFALTOVÝ PREDNÁTER ASFALTOVÝ PREDNÁTER je vodou riediteľný penetračný náter pre akékoľvek mierne vlhké alebo silno nasiakavé podklady a podklady s veľkými pórmi pre zlepšenie priľnavosti BITÚMENOVÝCH SAMOLEPIACICH PÁ­SOV.

Viac informácií »»»

 

BITÚMENOVÝ SAMOLEPIACI PÁS

pre celoročné izolatérske práce

BITÚMENOVÝ SAMOLEPIACI PÁS BITÚMENOVÝ SAMOLEPIACI PÁS je samolepiaci, trhliny premosťujúci izolačný pás pre bezpečnú a trvalú izoláciu stavieb s možnosťou celoročného spracovávania. Odpovedajúci predpisu DIN 18 195–2, tabuľka 10. BITÚMENOVÝ SAMOLEPIACI PÁS pozostáva z polymérom zušlachtenej, samolepiacej bitúmenovej hmoty, ktorá je kašírovaná do kríža laminovanou plastovou fóliou s mimoriadnou prieťažnosťou. Rubová strana pásu je pred znečistením chránená silikónovým papierom.

Viac informácií »»»

 

PU PENETRÁCIA RÝCHLA

zábrana voči zbytkovej vlhkosti, bez obsahu rozpúšťadiel

PU PENETRÁCIA RÝCHLA PU PENETRÁCIA RÝCHLA slúži na spevnenie povrchu podkladu, ako adhézny mostík na podkladoch so zbytkami lepidiel a pri aplikácii vo dvoch vrstvách aj ako zábrana voči zbytkovej vlhkosti z betónového podkladu a cementového poteru do max. 4,5 CM-%. Ako zábranu voči vlhkosti nepoužívajte v prípadoch podlahového vykurovania a u podkladov, ktoré sú citlivé na vlhkosť (napr. anhydritový alebo xylolitový poter).

Viac informácií »»»

 

UNIVERZÁLNA IZOLÁCIA SMP – AQUA BLOCKER

na zvislé plochy

UNIVERZÁLNA IZOLÁCIA SMP – AQUA BLOCKER UNIVERZÁLNA IZOLÁCIA SMP – AQUA BLOCKER je nestekavá izolácia konštrukcií stavieb v zhode s DIN 18195, bez obsahu rozpúšťadiel, vody a asfaltu. Po vyzretí je izolácia vodotesná, premosťujúca trhliny až 10 mm a odolná voči agresívnej spodnej vode.

Viac informácií »»»

 

UNIVERZÁLNA IZOLÁCIA SMP – AQUA BLOCKER LIQUID

je roztekavý

UNIVERZÁLNA IZOLÁCIA SMP – AQUA BLOCKER LIQUID UNIVERZÁLNA IZOLÁCIA SMP – AQUA BLOCKER LIQUID je roztekavá izolácia pre vodorovné konštrukcie stavieb v zhode s DIN 18195, bez obsahu rozpúšťadiel, vody a asfaltu. Po vyzretí je izolácia vodotesná, premosťujúca trhliny až 10mm a odolná voči betónu agresívnej spodnej vode.

Viac informácií »»»

 

ANTISULFÁT

nízkoviskózny vodný roztok na ošetrenie soľou kontaminovaného muriva

ANTISULFÁT ANTISULFÁT slúži ako dočasné opatrenie pre ošetrenie vlhkého a soľou kontaminovaného muriva. Používa sa na dočasnú ochranu počas hydraulického zrenia následne aplikovaných materiálov na minerálnej báze. Slúži tiež pre pozorovanie prehorenia komínových hláv.

Viac informácií »»»

 

INJEKTÁŽNY KRÉM

infúzna clona

INJEKTÁŽNY KRÉM INJEKTÁŽNY KRÉM je určený pre vytvorenie dodatočnej vodorovnej izolácie v murive s trvalo funkčným, vodu odpudzujúcim (hydrofobizujúcim) účinkom. Zastavuje priestup a vzlínanie vlhkosti v murive a vlhké murivo trvalo vysuší. Konštrukcii vracia pôvodné vlastnosti a funkciu, čím zabraňuje výkvetom solí a tvorbe pliesní. INJEKTÁŽNY KRÉM je jednozložkový, pripravený pre okamžité spracovanie, krém odpudzujúci vodu s veľmi nízkou viskozitou na báze silanov a siloxánov.

Viac informácií »»»

 

SUPERFIX

jednozložkový elastický hybridný tesniaci a lepiaci tmel

SUPERFIX SUPERFIX je vzdušnou vlhkosťou tvrdnúci tmel, určený pre elastické lepenie širokého spektra materiálov v exteriéri aj interiéri, v oblastiach pod vodou, v bazénoch a v mokrom prostredí. SUPERFIX je jednozložkový elastický hybridný tesniaci a lepiaci tmel na báze MS polymérov. Je trvalo elastický a odolný voči atmosferickým podmienkam, je bez obsahu rozpúšťadiel, izokyanátov, silikónu a vyznačuje sa nepatrným zmrštením.

Viac informácií »»»

 

STREŠNÝ TMEL

plasto-elastický bitúmenový tesniaci tmel

STREŠNÝ TMEL STREŠNÝ TMEL slúži pre utesňovanie v oblasti striech v miestach stropných priestupov, napojeniach bitúmenových krytín na stenu, utesňovanie fixačných líšt, rovnako ako pre lepenie tepelných izolácií z polystyrénu na bitúmenové podklady. STREŠNÝ TMEL je tesniaci tmel na bitúmenovej báze s dobrou priľnavosťou, bez použitia primeru, na hladkých a nenasiakavých podkladoch a veľmi vysokou odolnosťou voči starnutiu a poveternostným vplyvom.

Viac informácií »»»

 

ŠPÁROTESNIČ MS

jednozložkový elastický hybridný tesniaci tmel

ŠPÁROTESNIČ MS ŠPÁROTESNIČ MS je vzdušnou vlhkosťou tvrdnúci tmel, určený pre utesňovanie drevených i kovových konštrukcií a pre vyplňovanie špár v oblasti pozemného staviteľstva podľa DIN 18540-F. ŠPÁROTESNIČ MS je jednozložkový elastický hybridný tesniaci tmel na báze MS polymérov. Je trvalo elastický a odolný voči atmosferickým podmienkam, je bez obsahu rozpúšťadiel, izokyanátov, silikónu a vyznačuje sa nepatrným zmrštením. Je vhodný na špárovanie stavebných povrchov alkalickej povahy (omietky, murivo, betón), na spájanie kovových dielcov (vrátane zinku, medi, mosadze, olova aj eloxovaných predmetov). Vynikajúcu priľnavosť má tiež pri lepení a tmelení skla, pozinkovaného a hliníkového plechu, polystyrénu a polykarbonátov.

Viac informácií »»»

 

PUDRŽ

extrémne rýchle vytvrdnutie a mimoriadna lepiaca sila

PUDRŽ PUDRŽ je jednozložkové polyuretánové vodeodolné lepidlo vytvrdzujúce vzdušnou vlhkosťou, spĺňa požadavky normy DIN EN 204/205 – D4.

PUDRŽ sa používa všade tam, kde je potrebné rýchlo a vodeodolne lepiť drevo, kov, MDF, drevotriesky, keramiku, pórobetón, betón, tehly, polystyrén, minerálnu vlnu, kožu a mnoho ďalších materiálov. Skvelo sa teda uplatní pri výrobe nábytku, lodí, v modelárstve ale tiež v stavebníctve.

Viac informácií »»»

 

PÁSKY PRE DOMY, KTORÉ DÝCHAJÚ

podstrešné – parotesne

PÁSKY PRE DOMY, KTORÉ DÝCHAJÚ Pri výstavbe domov sa v posledných rokoch už bežne používa príslušenstvo na utesnenie voči vhkosti v podobe parotesných fólií a lepiacich pások. Tento tesniaci systém by mal konštrukciu a tepelnú izoláciu ochrániť pred škodami spôsobenými poveternostnými vplyvmi a pred vlhkosťou. Zostatková vlhkosť musí mať možnosť prirodzeného odvetrania priechodom cez tepelnú izoláciu a medzerou v strešnej konštrukcii. Tesnosť objektu je požiadavkou normy (najmä pri pasívnych drevostavbách), tak isto je potrebná pre dosiahnutie jeho minimálnej energetickej náročnosti. Pokiaľ sa nepoužijú kvalitné materiály správne a dôsledne, tak do strešnej konštrukcie vnikne vlhkosť z objektu.

 


SANACIE

hydroizolácie – sanačné omietky – stavba odvetraných priečok

SANACIE Pri každom vlhkom múre musíte:
1. Odrezať cestu vode, ktorá sa do múru prediera
2. Odvetrať vodu z múru, ktorá tam už prenikla.
3. Vyriešiť výkvetotvorné soli, ktoré so sebou voda priniesla.

 


© 2003–2010 HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051 webmaster | návrat hore
[CNW:Counter]