» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » LEPENKA VO VEDRE

LEPENKA VO VEDRE

dvojzložková hydroizolácia, ktorá toho vie viac

LEPENKA VO VEDRE

LEPENKA VO VEDRE je dvojzložková, trvalo pružná polymércementová hmota určená na hydroizoláciu najrôznejších betónových a železobetónových konštrukčných prvkov. Používa sa na utesnenie povrchu betónových konštrukcií v hydrotechnických stavbách, vo vodárenstve a ako tesniaca vrstva pod keramické obklady alebo iné nášľapné vrstvy v kúpeľniach, bazénoch a vodných nádržiach. Má dobrú priľnavosť ku kovovým podkladom, ktoré je schopná svojou alkalitou chrániť pred rozbehom koróznych procesov. Je možné použiť ako trvalo účinnú protiradónovú ochranu. Je použiteľná na nátery nádrží a potrubí na pitnú vodu. Je použiteľná na nátery nádrží a potrubí na pitnú vodu. Je odolná voči kombinovanému účinku mrazu, odoláva biodegradácii, má výbornú UV stabilitu. Z týchto titulov môže LEPENKA VO VEDRE zostať aj ako finálny náter, avšak nemožno sa na ňu pozerať ako na estetickú finalizáciu povrchu. Tam, kde jej cementovo šedý odtieň nevyhovuje, je možné na LEPENKU VO VEDRE aplikovať všetky disperzné krycie farebné nátery, keramické či sklenené obklady, kamenné koberce, ale tiež voľne položiť WPC terasy či obdobné dlaždice na terče. V prípade ďalších povrchových úprav sa neodporúča používať, inak odporúčané, penetrácia, a síce z dôvodu vodoodpudivosti samotnej LEPENKY VO VEDRE.

LEPENKA VO VEDRE je dvojzložková, trvalo pružná hydroizolačná hmota tvorená zo suchej zložky na anorganickej báze a vodou riediteľnej modifikovanej polymérnej disperzie.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť prevlhčený, nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).

Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Kaverny alebo iné povrchové vady je potrebné vyplniť opravnou maltou SPRAVBETÓN. Na zaistenie dobrej priľnavosti pri veľmi suchých (<2% RV) alebo veľmi savých podkladoch je potrebné podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ. V prípade exteriérových aplikácií je nevyhnutné, aby podkladné vrstvy boli mrazuvzdorné.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA VO VEDRE je dodávaná už v stanovenom pomere suchej a kvapalnej zložky, ktorý predstavuje 2,8 : 1 hmotnostnej (objemovo tomu zodpovedajú 2 diely suchej zložky na 1 diel kvapalnej zložky). Vlastná príprava sa vykonáva tak, že k tekutej zložke sa postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo zložky suchej, až je dosiahnutá konzistencia vhodná na nanášanie. Na miešanie je možné použiť bežné pomalobežné vrtuľové miešadlo. Podľa použitého spôsobu nanášania alebo účelu použitia možno pridať až 10 % vody. Pri prípadnom dorieďovaní náteru je nutné zmes dokonale premiešať.

POUŽITIE

LEPENKA VO VEDRE sa nanáša štetcom alebo valčekovaním, a to najmenej v dvoch až troch vrstách. Nanášanie je vhodné vykonávať tzv. krížom (ťahom štetca v navzájom kolmých smeroch). Druhú, resp. tretiu vrstvu je možné nanášať vždy po zatuhnutí predchádzajúcej vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená min. hrúbka náteru pre protiradónovú alebo parotesnú izoláciu je 2 mm. Minimálna hrúbka náteru exponovaného tlakovej vode musí činiť 1,5 mm. V ostatných prípadoch je min. hrúbka náteru 1 mm. Pri styku s pitnou vodou je použiteľný s podmienkou, že bude aplikovaný pri väčších nádržiach (ev. vodovodných rúrkach väčších rozmerov) tak, aby pomer ošetrenej plochy k objemu vody bol minimálne 1:10 (ošetrená plocha v cm² : objemu vody v cm³). Pri styku s bazénovou vodou možno tento materiál použiť bez obmedzenia. Je potrebné dbať , aby čerstvý náter príliš rýchlo nevyschol, pretože potom nestačí polymérna zložka vytvoriť dostatočne pevné väzby a materiál má zníženú pružnosť. Doporučujeme preto aplikovať LEPENKU VO VEDRE pri vhodnom počasí. Je tiež vylúčené po aplikácii akýmkoľvek spôsobom pridávať zámesovú vodu, rosiť alebo vlhčiť čerstvý náter. Všetky praskliny v podklade, rohy, napojenia a ďalšie špecifické partie je potrebné riešiť pomocou TESNIACEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIACE PÁSY, ROHY, PRIECHODY).

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
šedá
doba spracovateľnosti
60 minút (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)
ekvivalentná difúzna hrúbka sd
< 4,0 m
hmotnosť sypná
1550 ± 50 kg/m³ (suchá zložka)
merná spotreba
1,6–2,0 kg/m² (2 vrstvy náteru; 1 mm náteru)
obsah sušiny
43 ± 5 % (kvapalná zložka)
pevnosť v ťahu
> 1,50 MPa
prídržnosť k podkladu - po kontakte s vápennou vodou
> 0,9 MPa
prídržnosť k podkladu - po kontakte s vodou
> 1,2 MPa
prídržnosť k podkladu - po rozmracovacích cykloch
> 1,1 MPa
prídržnosť k podkladu - po starnutí v teple
> 1,5 MPa
prídržnosť k podkladu - počiatočná
> 1,5 MPa
schopnosť premostenia trhlín v bežných podmienkach
≥ 1 mm
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PP vedrách
súčiniteľ difúzie radónu D
9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s (srovnatelný difuzní odpor jako napr. u fólia PENEFOL LITHOPLAST 20 z vysokohustotního PE)
ťažnosť
> 30 %
vodotesnosť
bez priesakov (>0,8 MPa, tj. 80 m vodného stĺpca, pri negatívnom aj pozitívnom pôsobení vodného tlaku)

SÚVISIACE PRODUKTY

LEPENKA V PRÁŠKU – jednozložková flexibilná hydroizolačná stierka / antikarbonatizačný náter
SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS – na utesnenie prechodu/spojov materiálov, napríklad betón-kov
STAVLEP – zaistí skvelú prípravu a spojenie s podkladom
TESNIACI PÁS PROFI – zaistí pružné utesnenie podlahy a steny
VNÚTORNÝ ROH PROFI – tesniaci pás tvarovaný pre rýchlu prácu v rohoch

BALENIE

baleniecena EUR
4,1 kg (3 kg a 1,1 kg) 17,42
9,5 kg (7 kg a 2,5 kg) 36,81
20,4 kg (15 kg a 5,4 kg) 75,66
34 kg (25 kg a 9 kg) 127,19
34 kg (25 kg a 9 kg) vrece118,39
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?