» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » TEKUTÁ DLAŽBA

TEKUTÁ DLAŽBA

vydláždite verandu, garáž, sklad či dielňu bez dlaždíc

TEKUTÁ DLAŽBA
farebný vsyp tehlovo červenýfarebný vsyp tehlovo červenýfarebný vsyp šedýfarebný vsyp šedýbarevný vsyp zelenýfarebný vsyp tehlovo červenýfarebný vsyp svetlo hnedýfarebný vsyp šedýfarebný vsyp zelenýfarebný vsyp bielýfarebný vsyp žltý, objednávka min. 100 kgfarebný vsyp modrýfarebný vsyp čierný, objednávka min. 100 kgaj schody do pivnice môžu byť krásne a protišmykovéaj schody do pivnice môžu byť krásne a protišmykové, tu s Farbou nabetón a prúžky Tekutej dlažby

TEKUTÁ DLAŽBA je alternatíva, ako vytvoriť záťažovú a vysoko elastickú nášlapnú vrstvu v rôznych farebných modifikáciách. V kombinácii so širokou farebnou škálou žiarovo prefarbených kremičitých pieskov umožňuje profesionálovi aj domácemu majstrovi „vydláždit“ verandu, garáž, sklad či dielňu bez dlaždíc. Okrem toho nachádza uplatnenie ako spojovací (adhézny mostík) pod stierky a povlaky z epoxidovaných polymérmált a betónov a ďalej je určená na tlakovú (silovú) injektáž trhlín v betónových a železobetónových konštrukciách.

TEKUTÁ DLAŽBA je špeciálne formulovaná nízkoviskózna a nízkomolekulárna epoxidová živica modifikovaná netoxickým reaktívnym riedidlom. Patrí do systému s produktom FAREBNÝ VSYP, čo sú žiarovo prefarbené kremičité piesky SiO2 z cca 95 %, pričom oxid železa tvorí asi 0,15 %. Veľkosť zrna je v rozmedzí 0,63–1,25 mm. Zaoblená monokryštalická štruktúra dáva zrnám mimoriadnu odolnosť mechanickú, proti teplu (-20 ºC až +300 ºC), proti ropným derivátom, proti kyselinám (H2SO4 pH 1,0) a zásadám (NaOH pH 12,0).

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý (max. 4 % vlhkosti), nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Na zaistenie dobrej priľnavosti je potrebné podklad napenetrovať kompozíciou, ktorá sa pripraví zmiešaním zložiek v predpísanom pomere (viď nižšie), v množstve cca 100 až 150 g/m² v závislosti od savosti podkladu. Penetrácia by nemala na povrchu betónu tvoriť lesklý film.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

TEKUTÁ DLAŽBA je dodávaná už v stanovenom pomere zložky A a B, ktorý predstavuje 2:1 hmotnostne. Vlastná príprava sa vykonáva tak, že k zložke A sa postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo zložky B. Na miešanie je možné použiť bežné pomalobežné vrtuľové miešadlo.

POUŽITIE

TEKUTÁ DLAŽBA sa po dokonalom vytvrdení penetrácie, obvykle po 24 hodinách, rozprestiera na podklade štetkou, valčekom alebo špeciálnou zubovou stierkou na epoxidové živice. Takto položená živica sa rovnomerne posype FAREBNÝM VSYPOM (najlepšie cedidlom). Po 24 hod. sa z podlahy dôkladne odstráni (zmetie) nadbytočné neprikotvené plnivo. Na takto vytvorenú vrstvu je nutné aplikovať uzatváraciu vrstvu, ktorej hrúbka ovplyvňuje hrubosť výslednej podlahy. Kompozícia sa na vytvrdenú vrstvu rozlieva a rozprestiera širokým plastovým hladidlom na vrstvu s hrúbkou cca 0,5 mm, popr. sa nanáša valčekom v množstve cca 450–600 g/m².

Pracovné pomôcky je možné očistiť bežným riedidlom na dvojzložkové epoxidy S 6300.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb.

BEZPEČNOST ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s dvojzložkovým systémom TEKUTÁ DLAŽBA vyžaduje primerané hygienické opatrenia obyklé pri práci s hmotami na epoxidovanej báze. Predovšetkým je nutné sa riadiť príslušnými ustanoveniami ČSN 64 1301. Pracovisko musí byť riadne odvetrávané, pracovníci musia mať zodpovedajúce prostriedky osobnej ochrany, pri práci nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť. Pri kontaminácii oka je nutné oči vypláchnuť čistou vodou a okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Pri náhodnom požití je nevyhnutné vyvolať okamžité zvracanie a bez váhania vyhľadať lekársku pomoc. Pri postriekaní pokožky je nutné postihnuté miesto dôkladne umyť vlažnou vodou a mydlom a miesta ošetriť vhodným reparačným krémom. TEKUTÁ DLAŽBA je z hľadiska požiarnej bezpečnosti horľavinou IV. triedy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+10 °C až do +30 °C
farba
číra nažltlá kompozice s barevným vsypem
doba spracovateľnosti
10 min
hustota
1135 ± 25 kg/m³
merná spotreba
0,9–1,5 kg/m²
odolnosť proti oteru metódou BCA
trieda AR0,5
odolnosť v rázu
IR min. 10 Nm
pevnosť v ťahu za ohybu
trieda F30
pevnosť v tlaku
trieda C50
prídržnosť
trieda B2,0
rázová húževnatosť
34,0 kJ/m²
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
ťažnosť
14 %
trieda reakcie na oheň
F
viskozita
< 180 mPas

SÚVISIACE PRODUKTY

SPRAVBETÓN – používa sa na vyrovnanie podkladu vo vrstve 5 - 12 mm
ŠTUKBETÓN – používa sa na vyrovnanie podkladu vo vrstve 2 - 4 mm

BALENIE

baleniecena EUR
9 kg (6 kg a 3 kg) 432,36
vsyp 8 kg tehlovo červenýna dotaz
vsyp 8 kg světle hnedý12,00
vsyp 8 kg šedý12,00
vsyp 8 kg tmavě modrý12,00
vsyp 8 kg zelený12,00
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate TEKUTÁ DLAŽBA a poškozený betonový vjezd do garáže
Dá udělat stříkaná nebo tekutá dlažba na poškozený betonový vjezd do garáže?…
na čo sa pýtate TEKUTÁ DLAŽBA a venkovní betonové schody
Chtěla bych použít tekutou dlažbu na venkovní betonové schody, ale není mi jasné, jak…
na čo sa pýtate BARVA NA BETON a schody
Když natřu barvou na beton venkovní schody, nebudou klouzat?…
na čo sa pýtate Oprava terasy a TEKUTÁ DLAŽBA
Můžu tekutou dlažbu použít na opravu terasy, která je částečně krytá, aniž bych…
na čo sa pýtate Oprava staré popraskané betonové vrstvy na hurdiskovém stropu
V rodinném domě řeším opravu staré popraskané betonové vrstvy na hurdiskovém stropu. Mezi…
všetky otázky »»

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Možno nájdete odpoveď v Na čo sa pýtate. Alebo sa nás môžete opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?