» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » STRECHUSPRAV

STRECHUSPRAV

oprava a údržba striech

STRECHUSPRAV
na očistený podklad nanesieme hydroizolačný náter STRECHUSPRAV napríklad valčekomna očistený podklad nanesieme hydroizolačný náter STRECHUSPRAV napríklad valčekom

STRECHUSPRAV je určený na hydroizoláciu strešných krytín na mierne šikmých strechách. Podkladom môžu byť ako asfaltové pásy najrôznejších typov, tak azbestocementové šablóny, krytina z pozinku alebo polyuretánové nástreky. Po vyzretí je pochôdzny a trvalo odolný vode aj všetkým poveternostným vplyvom. Pri správnej aplikácii a bežnom zaťažení je jeho životnosť minimálne 8 rokov.

STRECHUSPRAV je jednozložková, trvalo pružná, vodotesná náterová suspenzia tvorená z vodnej polymérnej disperzie mikronizovaných minerálnych plnív, špeciálnych aditív a pigmentov.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Vhodnými podkladmi sú popieskované asfaltové pásy, azbestocementové šablóny, plech a polyuretán. Minerálne podklady musia byť pevné, nosné a rovné bez hniezd štrku, chybných miest, otvorených trhlín alebo ostrých hrán. Podklady musia byť bez zvyšku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavenín a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Škáry, vylomené alebo chybné miesta je potrebné vyspraviť, a to napr. zmiešaním STRECHUSPRAVU s dvoma až troma dielmi vhodného plniva, napr. mikromletého vápenca a pod. Ostré hrany sa upravia zaoblením.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

STRECHUSPRAV sa dodáva ako jednozložkový. Jeho príprava spočíva iba v premiešaní vhodným ručným miešadlom, prípradne vrtuľovým pomalobežným elektrickým miešadlom.

POUŽITIE

Hydroizolačný náter sa aplikuje na pripravené podklady natieraním štetkou, valčekom, asfaltérskou kefou alebo striekacou pištoľou. Hmota sa nanáša v dvoch až troch vrstvách podľa kvality podkladu a spôsobu expozície, a to v 12–24 hodinových intervaloch. Na plochách väčších než 25 m², na plochách starých podkladov a na plochách s defektmi sa do prvej čerstvej vrstvy izolácie zapracuje v celej ploche tkanina STRECHOTEX s presahom 5–10 cm vrátane prekrytia kútov a rohov (vytiahnutie na atiku) a miest napojenia. Doba zasychania náteru je cca 4 hod. Akonáhle sa stane prvá vrstva izolácie pochôdzna, je možné nanášať druhú vrstvu. Pripravený náter je vhodné chrániť pred prudkým vyschnutím.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 246.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s hydroizolačným náterom STRECHUSPRAV nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Hmota neobsahuje zdraviu škodlivé látky. Pri práci je nutné dodržiavať štandardné hygienické zásady a používať rukavice a ochranný odev. Pri kontakte náteru s pokožkou alebo sliznicami je potrebné postriekané miesta omyť alebo vypláchnuť prúdom vody. Pri náhodnom požití je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+8 °C až do +35 °C
farba
šedá
ekvivalentná difúzna hrúbka sd
< 1,40 m
merná spotreba
1,2 kg/m²/mm
pevnosť v ťahu
> 1,50 MPa
prídržnosť
> 1,40 MPa
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
24 mesiacov
súčiniteľ difúzie radónu D
9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s
ťažnosť
150 %
trieda reakcie na oheň
C1
vodotesnosť
0,0 l/m²
výdatnosť
1,2 kg/m²; 1,7 kg/m² (dvouvrstvý; třívrstvý nátěr)
zasychania
4 hod. (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

SÚVISIACE PRODUKTY

VALČEK SILVER PROFI – na nanášanie hmoty na hladké aj hrubšie povrchy
GUMOTES – vygumuj netesnosť
STRECHOTEX – vystužuje náter STRECHUSPRAV na poškodenom podklade

BALENIE

baleniecena EUR
7 kg 45,95
14 kg 90,51
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

  NA ČO SA PÝTATE

  na čo sa pýtate STŘECHUSPRAV a rozmezí teplot při aplikaci
  Chci se zeptat, za jakých rozmezí teplot se může střechusprav nanášet? A může se nanášet…
  na čo sa pýtate Oprava střechy
  Potřeboval bych poradit s opravou střechu (při velkém dešti už se dělá v kuchyni mokrý flek…
  na čo sa pýtate Barva STŘECHUSPRAVU
  STŘECHUSPRAV je po zaschnutí bílý, nebo transparentní? Barevný se prodává nebo se dá…
  na čo sa pýtate Střechu z trapézových plechů
  Mám střechu z trapézových plechů v ploše cca 50 m². Zatéká mi tam po špatně provedené…
  na čo sa pýtate Plochá střecha
  Lze použít tento nátěr na plochou střechu, která má nástřik polyuretanový a nátěr…
  všetky otázky »»

  Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

  Možno nájdete odpoveď v Na čo sa pýtate. Alebo sa nás môžete opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


  © 2003–2022 HASOFT návrat hore
  Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?