» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » STRECHUSPRAV

STRECHUSPRAV

oprava a údržba striech

STRECHUSPRAV
oprava plochej asfaltovej strechyna očistený podklad nanesieme hydroizolačný náter STRECHUSPRAV napríklad valčekomSTRECHUSPRAV – hydroizolačný náter typu tekutá lepenka na strechu

STRECHUSPRAV je určený na hydroizoláciu strešných krytín na mierne šikmých strechách. Podkladom môžu byť ako asfaltové pásy najrôznejších typov, tak azbestocementové šablóny, krytina z pozinku alebo polyuretánové nástreky. Po vyzretí je pochôdzny a trvalo odolný vode aj všetkým poveternostným vplyvom. Pri správnej aplikácii a bežnom zaťažení je jeho životnosť minimálne 8 rokov.

STRECHUSPRAV je jednozložková, trvalo pružná, vodotesná náterová suspenzia tvorená z vodnej polymérnej disperzie mikronizovaných minerálnych plnív, špeciálnych aditív a pigmentov.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Vhodnými podkladmi sú popieskované asfaltové pásy, azbestocementové šablóny, plech a polyuretán. Minerálne podklady musia byť pevné, nosné a rovné bez hniezd štrku, chybných miest, otvorených trhlín alebo ostrých hrán. Podklady musia byť bez zvyšku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavenín a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Škáry, vylomené alebo chybné miesta je potrebné vyspraviť, a to napr. zmiešaním STRECHUSPRAVU s dvoma až troma dielmi vhodného plniva, napr. mikromletého vápenca a pod. Ostré hrany sa upravia zaoblením.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

STRECHUSPRAV sa dodáva ako jednozložkový. Jeho príprava spočíva iba v premiešaní vhodným ručným miešadlom, prípradne vrtuľovým pomalobežným elektrickým miešadlom.

POUŽITIE

Hydroizolačný náter sa aplikuje na pripravené podklady natieraním štetkou, valčekom, asfaltérskou kefou alebo striekacou pištoľou. Hmota sa nanáša v dvoch až troch vrstvách podľa kvality podkladu a spôsobu expozície, a to v 12–24 hodinových intervaloch. Na plochách väčších než 25 m², na plochách starých podkladov a na plochách s defektmi sa do prvej čerstvej vrstvy izolácie zapracuje v celej ploche tkanina STRECHOTEX s presahom 5–10 cm vrátane prekrytia kútov a rohov (vytiahnutie na atiku) a miest napojenia. Doba zasychania náteru je cca 4 hod. Akonáhle sa stane prvá vrstva izolácie pochôdzna, je možné nanášať druhú vrstvu. Pripravený náter je vhodné chrániť pred prudkým vyschnutím.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 246.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s hydroizolačným náterom STRECHUSPRAV nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Hmota neobsahuje zdraviu škodlivé látky. Pri práci je nutné dodržiavať štandardné hygienické zásady a používať rukavice a ochranný odev. Pri kontakte náteru s pokožkou alebo sliznicami je potrebné postriekané miesta omyť alebo vypláchnuť prúdom vody. Pri náhodnom požití je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+8 °C až do +35 °C
farba
šedá
ekvivalentná difúzna hrúbka sd
< 1,40 m
merná spotreba
1,2 kg/m²/mm
pevnosť v ťahu
> 1,50 MPa
prídržnosť
> 1,40 MPa
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
24 mesiacov
súčiniteľ difúzie radónu D
9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s
ťažnosť
150 %
trieda reakcie na oheň
C1
vodotesnosť
0,0 l/m²
výdatnosť
1,2 kg/m²; 1,7 kg/m² (dvouvrstvý; třívrstvý nátěr)
zasychania
4 hod. (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

SÚVISIACE PRODUKTY

VALČEK SILVER PROFI – na nanášanie hmoty na hladké aj hrubšie povrchy
GUMOTES – vodotesná tekutá guma na izoláciu spojov, škár, komínov, žľabov, odkvapov...
STRECHOTEX – vystužuje hydroizolačný náter STRECHUSPRAV na poškodenom podklade

BALENIE

baleniecena EUR
7 kg 45,95
14 kg 90,51
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate STŘECHUSPRAV a rozmezí teplot při aplikaci
Chci se zeptat, za jakých rozmezí teplot se může střechusprav nanášet? A může se nanášet…
na čo sa pýtate Oprava střechy
Potřeboval bych poradit s opravou střechu (při velkém dešti už se dělá v kuchyni mokrý flek…
na čo sa pýtate Barva STŘECHUSPRAVU
STŘECHUSPRAV je po zaschnutí bílý, nebo transparentní? Barevný se prodává nebo se dá…
na čo sa pýtate Střechu z trapézových plechů
Mám střechu z trapézových plechů v ploše cca 50 m². Zatéká mi tam po špatně provedené…
na čo sa pýtate Plochá střecha
Lze použít tento nátěr na plochou střechu, která má nástřik polyuretanový a nátěr…
všetky otázky »»

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Možno nájdete odpoveď v Na čo sa pýtate. Alebo sa nás môžete opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?