» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » TESNIACA FÓLIA PROFI

TESNIACA FÓLIA PROFI

fofr izolácia

TESNIACA FÓLIA PROFI

TESNIACA FÓLIA PROFI je určená ako izolácia proti stekajúcej vode, na prekrytie trhlín v podkladoch stavebných materiálov. Je možné ju použiť ako pružnú membránu pod keramické obklady a dlažby. Používa sa ako tesniaca vrstva pod keramické obklady alebo iné nášľapné vrstvy v kúpeľniach, na balkónoch, terasách, vo wellness zariadeniach, v plaveckých halách a priemyslových prevádzkach so zvýšenou vlhkosťou. Je použiteľná ako parozábrana pre podklady citlivé na vlhko (sadrokartón, drevo…). Na TESNIACU FÓLIU PROFI nie je možné hľadieť ako na estetickú finalizáciu povrchu.

TESNIACA FÓLIA PROFI je hydroizolačná fólia z mäkkého polyetylénu obojstranne potiahnutá špeciálnym vliesom.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Podklad nesmie byť najmä zaprášený. Vyrovnanie podkladu je nutné vykonávať pred pokládkou TESNIACEJ FÓLIE PROFI. Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Kaverny alebo iné povrchové vady je potrebné vyplniť opravnou maltou SPRAVBETÓN. Na zaistenie dobrej priľnavosti pri veľmi suchých (<2% RV) alebo veľmi savých podkladoch je potrebné podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ. V prípade exteriérových aplikácií je nevyhnutné, aby podkladové vrstvy boli mrazuvzdorné.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Pre samotnú pokládku TESNIACEJ FÓLIE PROFI je dôležitý výber lepiacej malty na tenkovrstvové lepenie. Lepiaca malta musí dobre priľnúť k podkladu a musí mechanicky ukotviť vlies na TESNIACU FÓLIU PROFI. Systémovo je doporučovaná lepiaca malta DLAŽBULEP (C2 TE S1). Na podklad sa nanáša zubovou stierkou 4×4 mm.

POUŽITIE

Do nanesenej lepiacej malty DLAŽBULEP sa celoplošne uloží TESNIACA FÓLIA PROFI. Na zatlačenie sa doporučuje hladká strana zubovej stierky alebo lepšie plastové hladidlo. Doporučujeme vyhladzovanie TESNIACEJ FÓLIE PROFI od stredu smerom von. Je nutné zabrániť tvorbe vzduchových bubliniek, pretrhnutiu a dodržať dobu spracovateľnosti lepidla.

Doba spracovateľnosti je daná použitím lepiacej malty. Pri systémovo doporučovanom DLAŽBULEP je po namiešaní spracovateľnosť pri 20 °C 6 – 8 hodín, po tenkovrstvovej aplikácii cca 30 min. Táto doba sa však môže skrátiť pri veľmi savom podklade, nižšej vlhkosti vzduchu alebo vonkajšom použití. Odsatiu zámesovej vody podkladom môžeme zabrániť penetráciou povrchu STAVLEP alebo HLBOŇ.

Je potrebné dbať s maximálnou pozornosťou na riešenia jednotlivých detailov a aby náväznosť jednotlivých pásov TESNIACEJ FÓLIE PROFI bola tzv. „po vode“. TESNIACA FÓLIA PROFI sa navzájom prelepí presadením o 100 mm alebo sa spojí na zraz a prelepí TESNIACOU PÁSKOU PROFI 120 mm. Stále používame lepiacu maltu DLAŽBULEP. Na exponovaných podlahách pretrieme spoje hydroizoláciou HASOFT a to podľa konkrétneho prípadu. Na exteriér použijeme LEPENKU VO VEDRE a na interiér KÚPEĽŇOVÚ IZOLÁCIU.

V exponovaných miestach (rohy, priepusty, styk vodorovných a zvislých plôch, dilatačné škáry) sa vkladajú prvky TESNIACEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIACE PÁSY, ROHY, PRIECHODY).

Pokládka obkladov a dlažby pomocou lepidla DLAŽBULEP je možná po technologickej prestávke 24 hodín.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba
červená
ekvivalentná difúzna hrúbka Sd; H20
< 40 m
hmotnosť plošná
0,226 kg/m²
pevnosť v ťahu
> 155 N / 50 mm
predĺženie pri pretrhnutí
> 49 %
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť
neobmedzená
špeciálne informácie
prídržnosť lepidla C2 (ČSN EN 12004) k fólii 0,6 MPa
hrúbka celková
0,3 mm
trieda reakcie na oheň
C3
vodotesnosť
> 8 bar (80 m vodného stĺpca)

SÚVISIACE PRODUKTY

DLAŽBULEP – lepiaca malta C2TES1 pre tenkovrstvové lepenie, v interiéri i exteriéri
LEPENKA VO VEDRE – tekutý hydroizolačný náter na exponované miesta a utesnenie prestupov hydroizolačnou fóliou
SPRAVBETÓN – používa sa na vyrovnanie podkladu vo vrstve 5 - 12 mm
TESNIACI PÁS PROFI – na prelepenie spojov pásov tesniacej fólie, pokiaľ sú tieto spájané na zraz

BALENIE

baleniecena EUR
750 mm / 10 m 39,57
750 mm / 50 m 182,34
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

    Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

    Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


    © 2003–2024 HASOFT návrat hore
    Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?