» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » opravy a přilnavost » SPRAVBETÓN

SPRAVBETÓN

zrastie s poškodeným povrchom

SPRAVBETÓN

SPRAVBETÓN je jednozložková suchá maltová zmes určená najmä na opravy poškodených betónových a železobetónových horizontálnych povrchov a podláh. Na maltu SPRAVBETÓN môže byť nanášaný priamo vhodný typ sekundárnej ochrany v závislosti od expozície opravenej konštrukcie.

SPRAVBETÓN je jednozložková plastifikovaná suchá maltová zmes na báze portlandského cementu s obsahom redispergovateľných polymérov a rozptýlenou PPR mikroarmatúrou.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený betón. Korodujúca výstuž musí byť šetrne uvoľnená a zbavená koróznych splodín. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť, a to opakovane aspoň 120 minút pred aplikáciou sanačného materiálu. Dôkladne prevlhčený betón musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým vodným filmom. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SPRAVBETÓN sa pripravuje na použitie zmiešaním potrebného množstva suchej malty s odmeraným množstvom vody. Pomer miešania je uvedený v tabuľke. Po dokonalom premiešaní necháme maltu 10 minút odstáť a potom ešte raz krátko premiešame.

Za účelom dosiahnutia optimálnej spracovateľnosti je možné doporučenú dávku vody upraviť, pričom prídavok vody prekračujúci 10 % doporučeného množstva výrazne zvyšuje riziko vzniku trhlín a súčasne môže viesť k poklesu mechanických vlastností.

POUŽITIE

SPRAVBETÓN je možné aplikovať strojne či ručnou pokládkou. Malta sa nanáša po vrstvách, ktoré by nemali v jednom pracovnom zábere presiahnuť max. hrúbku uvedenú v tabuľke. Finalizácia povrchu sa vykonáva vibračnou lištou v kombinácii so strojným alebo ručným hladením. Je neprípustné pri finalizácii do povrchových vrstiev vnášať dodatočne vodu. Opravené povrchy je nevyhnutné okamžite po dokončení začať ošetrovať. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody. Keď to tuhnutie zmesi dovolí, je najvýhodnejšie zakrytie plôch trvale vlhčenou geotextíliou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
neštandardná sivá
doba spracovateľnosti
50–60 minút (+20 °C)
hmotnosť objemová suchej zatvrdnutej zmesi
2230 ± 50 kg/m³
hmotnosť sypná
1560 ± 40 kg/m³
kapilárna absorpcia
≤ 0,05 kg.m-2.h-0,5
koeficient teplotnej rozťažnosti
11,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹
merná spotreba
1,8–1,9 kg/m²/mm
merná spotreba zámesovej vody
3,40–3,55 l / 25 kg
mrazuvzdornosť
min T100
nebezpečné látky
spĺňa 5.4
obsah chloridových iónov
≤ 0,05 %
odolnosť voči karbonizácii
dk ≤ kontrolní betón (MC(0,45))
pevnosť v tlaku
≥ 38 MPa
protišmykové vlastnosti
nie je stanoveno
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch
súdržnosť
≥ 2,0 MPa
statický modul pružnosti v tlaku
≥ 15 GPa
tepelná zlučiteľnosť
≥ 1,5 MPa
trieda reakcie na oheň
A1
vodotesnosť
V12

SÚVISIACE PRODUKTY

FARBA NABETÓN – používa sa v spojení s farbičom na finálnu farebnú úpravu povrchu
HLBOŇ – hĺbkovo spevní a zjednotí savosť podkladu
STAVLEP – zaistí skvelú prípravu a spojenie s podkladom
TEKUTÁ DLAŽBA – vytvorí oteruvzdornú finálnu povrchovú úpravu povrchu

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg 6,03
25 kg 26,96
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?