» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » opravy a přilnavost » SPÁDOBETÓN

SPÁDOBETÓN

keď chceš trochu šikmú plochu

SPÁDOBETÓN
usadenie prefabrikovaného plastbetonového žľabu do podkladu Spádobetónomvlákna vystužujúci Spádobetón zvyšujú jeho mechanické vlastnostimrazuvzdornosť, výborné mechanické vlastnosti a objemová stálosť pri tuhnutí odporúčajú SPÁDOBETÓN pre rozličné aj neobvyklé aplikácie, napríklad oprava kmeňa pre sovu pálenú…mrazuvzdornosť, výborné mechanické vlastnosti a objemová stálosť pri tuhnutí odporúčajú SPÁDOBETÓN pre rozličné aj neobvyklé aplikácie, napríklad oprava kmeňa pre sovu pálenú…mrazuvzdornosť, výborné mechanické vlastnosti a objemová stálosť pri tuhnutí odporúčajú SPÁDOBETÓN pre rozličné aj neobvyklé aplikácie, napríklad oprava kmeňa pre sovu pálenú…mrazuvzdornosť, výborné mechanické vlastnosti a objemová stálosť pri tuhnutí odporúčajú SPÁDOBETÓN pre rozličné aj neobvyklé aplikácie, napríklad oprava kmeňa pre sovu pálenú…vytrhnutie konzoly police, po ruke iba SPÁDOBETÓN, osekáme, vyčistíme škáry, dôkladne prevhlčímeaj keď je určený na inú aplikáciu, s trochou šikovnosti je možné ho použiť, pri príprave zmesi postupujte podľa návoduvyčistiť, vymaľovať, osadiť závitové tyče, prišraubovať konzolu a je skoro hotovo

SPÁDOBETÓN je určený na ručné aj strojové vyrovnanie a vyspádovanie konštrukcií balkónov a lodžií, na betónové potery pre podlahové konštrukcie (spádové) a na drobné betonárske práce.

SPÁDOBETÓN je ručne aj strojovo spracovateľná cementová zmes podľa ČSN EN 13813, je vystužená vláknami a má znížené zmrštenie.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť a to min. 120 minút pred aplikáciou. Náležite prevlhčený podklad musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým vodným filmom. Dilatačné škáry je nutné zachovať funkčné. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP riedeným s vodou v pomere 1:5. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Zmes je jednozložková a zmiešava sa iba s vodou. V prípade menšieho množstva je možné zmes zamiešať vrtuľovým miešadlom poháňaným vhodnou elektrickou vŕtačkou, väčšie objemy je nutné pripraviť v spádovej stavebnej miešačke. K 25 kg zmesi (1 vrece) sa pridáva 2,80 až 3,00 l vody. Pri príprave väčšieho množstva materiálu je nutné mať na zreteli, že doba spracovateľnosti rozmiešanej zmesi je cca 90 minút (pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %). Dodatočné pridávanie plnív, spojív alebo prísad vrátane vody zhorší vlastnosti betónovej zmesi.

POUŽITIE

Rozmiešaná betónová zmes sa rozprestrie na pripravený podklad. Doporučená vrstva poteru je 10 – 100 mm. Potom sa zhutní pomocou murárskeho hladidla. Zhutnená vrstva sa strhne do roviny latou a zahladí plastovým alebo oceľovým hladidlom. Spracovávajte pri teplotách od +5°C a do +30°C. Poter je pochôdzi za cca 1 deň.

Upozornenie: Pre navrhovanie, vykonávanie a ošetrovanie podláh platí STN 74 4505 Podlahy–Spoločné ustanovenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
doba spracovateľnosti
90 minút (20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
merná spotreba
2,0 kg/m²/mm
merná spotreba zámesovej vody
2,8–3,0 l / 25 kg
pevnosť v ťahu za ohybu
≥ 6 MPa
pevnosť v tlaku
≥ 30 MPa
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
trieda reakcie na oheň
A1fl
výdatnosť
z 2 kg suchej zmesi sa pripraví 1 dm³ (liter) vlhkej poterovej zmesi

SÚVISIACE PRODUKTY

FARBA NABETÓN – používa sa v spojení s farbičom na finálnu farebnú úpravu povrchu
HLBOŇ – hĺbkovo spevní a zjednotí savosť podkladu
LEPENKA VO VEDRE – používa sa na zhotovenie hydroizolačnej vrstvy vo vnútri aj vonku
STAVLEP – zaistí skvelú prípravu a spojenie s podkladom

BALENIE

baleniecena EUR
25 kg 11,14
Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?