» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » opravy a přilnavost » SPÁDOBETÓN

SPÁDOBETÓN

keď chceš trochu šikmú plochu

SPÁDOBETÓN
usadenie prefabrikovaného plastbetonového žľabu do podkladu Spádobetónomvlákna vystužujúci Spádobetón zvyšujú jeho mechanické vlastnostimrazuvzdornosť, výborné mechanické vlastnosti a objemová stálosť pri tuhnutí odporúčajú SPÁDOBETÓN pre rozličné aj neobvyklé aplikácie, napríklad oprava kmeňa pre sovu pálenú…mrazuvzdornosť, výborné mechanické vlastnosti a objemová stálosť pri tuhnutí odporúčajú SPÁDOBETÓN pre rozličné aj neobvyklé aplikácie, napríklad oprava kmeňa pre sovu pálenú…mrazuvzdornosť, výborné mechanické vlastnosti a objemová stálosť pri tuhnutí odporúčajú SPÁDOBETÓN pre rozličné aj neobvyklé aplikácie, napríklad oprava kmeňa pre sovu pálenú…mrazuvzdornosť, výborné mechanické vlastnosti a objemová stálosť pri tuhnutí odporúčajú SPÁDOBETÓN pre rozličné aj neobvyklé aplikácie, napríklad oprava kmeňa pre sovu pálenú…

SPÁDOBETÓN je určený na ručné aj strojové vyrovnanie a vyspádovanie konštrukcií balkónov a lodžií, na betónové potery pre podlahové konštrukcie (spádové) a na drobné betonárske práce.

SPÁDOBETÓN je ručne aj strojovo spracovateľná cementová zmes podľa ČSN EN 13813, je vystužená vláknami a má znížené zmrštenie.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť a to min. 120 minút pred aplikáciou. Náležite prevlhčený podklad musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým vodným filmom. Dilatačné škáry je nutné zachovať funkčné. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP riedeným s vodou v pomere 1:5. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Zmes je jednozložková a zmiešava sa iba s vodou. V prípade menšieho množstva je možné zmes zamiešať vrtuľovým miešadlom poháňaným vhodnou elektrickou vŕtačkou, väčšie objemy je nutné pripraviť v spádovej stavebnej miešačke. K 25 kg zmesi (1 vrece) sa pridáva 2,80 až 3,00 l vody. Pri príprave väčšieho množstva materiálu je nutné mať na zreteli, že doba spracovateľnosti rozmiešanej zmesi je cca 90 minút (pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %). Dodatočné pridávanie plnív, spojív alebo prísad vrátane vody zhorší vlastnosti betónovej zmesi.

POUŽITIE

Rozmiešaná betónová zmes sa rozprestrie na pripravený podklad. Doporučená vrstva poteru je 10 – 100 mm. Potom sa zhutní pomocou murárskeho hladidla. Zhutnená vrstva sa strhne do roviny latou a zahladí plastovým alebo oceľovým hladidlom. Spracovávajte pri teplotách od +5°C a do +30°C. Poter je pochôdzi za cca 1 deň.

Upozornenie: Pre navrhovanie, vykonávanie a ošetrovanie podláh platí STN 74 4505 Podlahy–Spoločné ustanovenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
doba spracovateľnosti
90 minút (20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
merná spotreba
2,0 kg/m²/mm
merná spotreba zámesovej vody
2,8–3,0 l / 25 kg
pevnosť v ťahu za ohybu
≥ 6 MPa
pevnosť v tlaku
≥ 30 MPa
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
trieda reakcie na oheň
A1fl
výdatnosť
z 2 kg suchej zmesi sa pripraví 1 dm³ (liter) vlhkej poterovej zmesi

SÚVISIACE PRODUKTY

FARBA NABETÓN – používa sa v spojení s farbičom na finálnu farebnú úpravu povrchu
HLBOŇ – hĺbkovo spevní a zjednotí savosť podkladu
LEPENKA VO VEDRE – používa sa na zhotovenie hydroizolačnej vrstvy vo vnútri aj vonku
STAVLEP – zaistí skvelú prípravu a spojenie s podkladom

BALENIE

baleniecena EUR
25 kg na dotaz
Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?