» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » opravy a přilnavost » FOFRBETÓN

FOFRBETÓN

…ponáhľaj sa, tvrdne rýchlo

FOFRBETÓN

Rýchlotuhnúca nestekavá opravná a kotevná vysokopevnostná malta určená na opravy železobetónových konštrukcií, lokálnych poškodených schodov, podláh, balkónov, lodžií a prefabrikátov. Zmes sa vyznačuje veľmi krátkou dobou tuhnutia a extrémne rýchlym nárastom pevnosti. Po 6 hodinách je zmes zaťažiteľná ľahkou prevádzkou, po 24 hodinách je možné opravené plochy vystaviť plnému zaťaženiu. Na povrchu betónovej, popr. murovanej konštrukcie vytvára izolačnú vrstvu nepriepustnú pre vodu, oleje, organické rozpúšťadlá, ropné produkty a pod.

Jednozložková nestekavá jednozrná hydroizolačná opravná a kotevná malta s obsahom tesniacej kryštalizačnej prísady a s polypropylénovými vláknami.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu sa musí odstrániť všetok nesúdržný materiál, uvoľnený či inak viditeľne poškodený betón. Korodujúca výstuž musí byť šetrne uvoľnená a zbavená koróznych splodín. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť, a to min. 120 minút pred aplikáciou opravného materiálu. Náležite prevlhčený podklad musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým vodným filmom. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Zmes je jednozložková a zmiešava sa iba s vodou. V prípade menšieho množstva je možné zmes zamiešať vrtuľovým miešadlom poháňaným vhodnou elektrickou vŕtačkou, väčšie objemy je nutné pripraviť v miešačke s núteným obehom. K 25 kg zmesi (1 vrece) sa pridáva 3,25 až 3,75 l vody. Zmes je možné aplikovať taktiež strojne tzv. suchým nástrekom. Na prípravu zmesi nemôžu byť s ohľadom na krátku dobu tuhnutia použité klasické samospádové miešačky. Pri príprave väčšieho množstva materiálu je nutné mať na zreteli, že doba spracovateľnosti pri teplote 20 ºC je 10 až 15 minút.

POUŽITIE

FOFRBETÓN je možné aplikovať ručne či strojne suchým či mokrým nástrekom. Ručné nanášanie malty sa vykonáva buď nahadzovaním, alebo naťahovaním. Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí“ najlepšie suchým oceľovým, dreveným alebo plastovým hladidlom. Pri finalizácii nesmie byť do povrchu vnášaná dodatočná voda. Opravené povrchy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležite ošetriť. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody. Optimálne je zakrytie povrchu geotextíliami udržovanými trvalo vo vlhkom stave.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č.1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočné skúšky výrobku a vydal potvrdenie o vykonaní skúšky v rámci určenia typu výrobku č. S04/13/0161/90/ST. BEZPEČNOST ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí mininálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca so suchou sanačnou maltou FOFRBETÓN nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými popr. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+1 °C až do +30 °C
farba
neštandardná sivá
doba spracovateľnosti
10–15 minút (+20 °C)
hmotnosť sypná
1600 ± 40 kg/m³
koeficient filtrácie
2,5.10⁻¹² m/s
koeficient teplotnej rozťažnosti
11,0 ± 0,5.10⁻⁶ K⁻¹
merná spotreba
1,8 kg/m²/mm
merná spotreba zámesovej vody
3,25–3,75 l / 25 kg
mrazuvzdornosť
min T100
odolnosť voči pôsobeniu chemických rozmrazovacích látok
> 75
pevnosť v ťahu za ohybu
> 2,50 MPa; > 5,00 MPa; > 7,50 MPa; > 9,00 MPa (6 hod; 12 hod; 14 dní; 28 dní)
pevnosť v tlaku
10,0 MPa; 25,0 MPa; 50,0 MPa; 55,0 MPa (6 hod; 12 hod; 14 dní; 28 dní)
prídržnosť k podkladu - po kontakte s vápennou vodou
> 1,5 MPa
prídržnosť k podkladu - po kontakte s vodou
> 1,5 MPa
prídržnosť k podkladu - po rozmracovacích cykloch
> 1,5 MPa
prídržnosť k podkladu - po starnutí v teple
> 1,5 MPa
prídržnosť k podkladu - počiatočná
> 1,5 MPa
schopnosť premostenia trhlín v bežných podmienkach
nie je stanoveno
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
24 mesiacov v PE obaloch
statický modul pružnosti v tlaku
max. 28 GPa
vodotesnosť
bez priesakov

SÚVISIACE PRODUKTY

HLBOŇ – hĺbkovo spevní a zjednotí savosť podkladu
STAVLEP – zaistí skvelú prípravu a spojenie s podkladom

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg 6,53
25 kg pouze po 40 kusechna dotaz
Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate Vyspárování kamenů ve studni
Co bych měl použít na vyspárování kamenů ve studni? Pitná voda.…
na čo sa pýtate FOFRBETON jako betonová výplň při zalévání železných zárubní
Lze použít FOFRBETON jako betonovou výplň při zalévání železných zárubní v bytě? Spára…
na čo sa pýtate Propouštějící skruže
Mám na zahradě dvě betonové skruže na jímání dešťové vody, kterou používám na…
na čo sa pýtate Oprava (vyspárování) skruží ve studni
Rád bych se zeptal na využití některých Vašich přípravků při opravě betonových skruží…
na čo sa pýtate Zaspárování půlených skruží ve staré studni
Jaký prostředek je nejvhodnější na zaspárování půlených skruží ve staré studni? Jak…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz

© 2003–2020 HASOFT návrat hore