» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » opravy a přilnavost » ŠTUKBETÓN

ŠTUKBETÓN

fachman žasne, domáci majster kuká, matroš hladký ako múka

ŠTUKBETÓN
ŠTUKBETÓNŠTUKBETÓNŠTUKBETÓN

ŠTUKBETÓN je jednozložková suchá maltová zmes určená najmä na opravy a vytmelenie poškodených a opravených povrchov betónových a železobetónových povrchov. Na stierku ŠTUKBETÓN môže byť nanášaný ľubovoľný typ sekundárnej ochrany v závislosti od expozície opravenej konštrukcie.

ŠTUKBETÓN je jednozložková plastifikovaná suchá maltová zmes s obsahom redispergovateľných polymérov.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený betón. Povrch betónu nesmie byť postriekaný látkami ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pred aplikáciou stierky musí byť celý opravovaný povrch zbavený prachu, najlepšie opláchnutím tlakovou vodou.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

ŠTUKBETÓN sa pripravuje na použitie zmiešaním potrebného množstva suchej malty s odmeraným množstvom vody. Na miešanie je nevyhnutné používať pomalobežnú miešačku s núteným obehom. Pomer miešania je uvedený v tabuľke.

POUŽITIE

ŠTUKBETÓN je možné nanášať ručnou pokládkou. Ručné nanášanie stierky sa vykonáva naťahovaním. Stierka sa nanáša v jednej vrstve, ktorej hrúbka by nemala presiahnuť hodnoty uvedené v tabuľke. Finalizácia sa vykonáva po “zavädnutí” stierkovej hmoty najlepšie suchým polyuretánovým či polystyrénovým hladidlom. Opravené povrchy je nevyhnutné okamžite po dokončení začať ošetrovať. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody. Akonáhle to tuhnutie zmesi dovolí, je najvýhodnejšie zakryť plochy trvalo vlhčenou geotextíliou po dobu prvých 3 dní po oprave.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a posúdenie systému riadenia kontroly kvality výroby.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicu 2 ppm.

Práca so suchou sanačnou maltou ŠTUKBETÓN nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými popr. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
neštandardná žlutošedá
doba spracovateľnosti
50–60 minút (+20 °C)
koeficient teplotnej rozťažnosti
12,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹
merná spotreba
1,6–1,7 kg/m²/mm
merná spotreba zámesovej vody
5,00–5,75 l / 25 kg
mrazuvzdornosť
T150
nebezpečné látky
spĺňa 5.4
obsah chloridových iónov
≤ 0,05 %
odolnosť voči karbonizácii
vyhovuje
pevnosť v tlaku
> 25 MPa
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch
súdržnosť
> 1,5 MPa
statický modul pružnosti v tlaku
≥ 15 GPa
trieda reakcie na oheň
A1

SÚVISIACE PRODUKTY

DRSOŇ – zlepšuje priľnavosť na nesavých podkladoch
HLBOŇ – hĺbkovo spevní a zjednotí savosť podkladu

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg 6,45
25 kg pouze po 40 kusechna dotaz
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate Otlučené rohy betonového schodiště
Mám otlučené rohy betonového schodiště, chci se zeptat, čím se to dá opravit, aby se to…
na čo sa pýtate Oprava betonu v kotelně
Chtěl bych provést opravu betonu v kotelně rodinného domu směsí štukbeton - vydrolené místa…
na čo sa pýtate Trhlina a výtluk v překladu
Lze na opravu trhliny a výtluku v železobetonovém prefa překladu použít spravbeton či…
na čo sa pýtate Okapové chodníky okolo domu
Kolem rodinného domu (z roku 1950) mých rodičů jsou betonové chodníky asi z roku 1965…
na čo sa pýtate Poškozená podlaha ve sklepě
Mám poškozenou podlahu ve sklepě, vznikly vlivem vlhkosti boule, a protože byla podlaha…
všetky otázky »»

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Možno nájdete odpoveď v Na čo sa pýtate. Alebo sa nás môžete opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2023 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?