» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » opravy a přilnavost » SPRAVBETÓN TH

SPRAVBETÓN TH

…je naviac nestekavý

SPRAVBETÓN TH
kamenný múrik potrebuje spraviť škárytu už je ako novývďaka potlačené stekavosti ideálny na vyrovnanie sokla

SPRAVBETÓN TH je jednozložková suchá maltová zmes určená najmä na opravy poškodených betónových a železobetónových vertikálnych povrchov a podhľadov. Na maltu SPRAVBETÓN TH môže byť nanášaný buď priamo vhodný typ sekundárnej ochrany v závisloti od expozície opravenej konštrukcie, napríklad LEPENKA VO VEDRE.

SPRAVBETÓN TH je jednozložková suchá maltová zmes na báze portlandského cementu s obsahom redispergovateľných polymérov a PP vlákien s prísadou na potlačenie stekavosti, vhodná predovšetkým na zvislé konštrukcie.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu sa musí odstrániť všetok nesúdržný, uvoľnený či inak viditeľne poškodený betón. Korodujúca výstuž musí byť šetrne uvoľnená a zbavená koróznych splodín. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť a to minimálne 120 minút pred aplikáciou správkového materiálu. Náležite prevlhčený podklad musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým filmom. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP, alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SPRAVBETÓN TH sa pripravuje na použitie zmiešaním potrebného množstva suchej malty s odmeraným množstvom vody. Pomer miešania je uvedený v tabuľke. Po dokonalom premiešaní necháme maltu 10 minút odstáť a potom ešte jedenkrát krátko premiešame. Za účelom dosiahnutia optimálnej spracovateľnosti je možné doporučenú dávku vody upraviť, pričom prídavok vody prekračujúci 10 % doporučeného množstva výrazne zvyšuje riziko vzniku trhlín a súčasne môže viesť k poklesu mechanických vlastností.

POUŽITIE

SPRAVBETÓN TH je možné aplikovať ručne či strojne suchým či mokrým nástrekom. Ručné nanášanie malty sa vykonáva buď nahadzovaním, alebo naťahovaním. Malta sa nanáša po vrstvách, ktoré by nemali v jednom pracovnom zábere presiahnuť max. hrúbku uvedenú v tabuľke. Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí“ poslednej vrstvy najlepšie suchým polyuretánovým hladidlom. Je neprípustné povrch finalizovať za mokra. Opravené povrchy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležite ošetriť. Najmä je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
neštandardná sivá
doba spracovateľnosti
50–60 minút (+20 °C)
hmotnosť objemová suchej zatvrdnutej zmesi
2200 ± 50 kg/m³
hmotnosť sypná
1540 ± 40 kg/m³
kapilárna absorpcia
≤ 0,05 kg.m-2.h-0,5
koeficient teplotnej rozťažnosti
11,5 ± 0,4.10⁻⁶ K⁻¹
merná spotreba
1,7–1,8 kg/m²/mm
merná spotreba zámesovej vody
3,70–3,95 l / 25 kg
mrazuvzdornosť
min T100
obsah chloridových iónov
≤ 0,05 %
odolnosť voči karbonizácii
dk ≤ kontrolní betón (MC(0,45))
pevnosť v tlaku
≥ 36 MPa
protišmykové vlastnosti
nie je stanoveno
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch
súdržnosť
≥ 2,0 MPa
statický modul pružnosti v tlaku
≥ 15 GPa
tepelná zlučiteľnosť
≥ 1,5 MPa
trieda reakcie na oheň
A1
vodotesnosť
V12

SÚVISIACE PRODUKTY

FARBA NABETÓN – používa sa v spojení s farbičom na finálnu farebnú úpravu povrchu
HLBOŇ – hĺbkovo spevní a zjednotí savosť podkladu
STAVLEP – zaistí skvelú prípravu a spojenie s podkladom
TEKUTÁ DLAŽBA – vytvorí oteruvzdornú finálnu povrchovú úpravu povrchu

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg 6,03
25 kg 27,10
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?