» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » barvy a pigmenty » FARBA NABETÓN

FARBA NABETÓN

skrášľuj, chráň a natieraj, farbu k tomu vyberaj

FARBA NABETÓN

FARBA NABETÓN účinne chráni betónové povrchy pred karbonatáciou vzdušným CO2, prenikaním vody aj sprašovaním. Je vhodná na povrchovú úpravu betónových podláh v skladoch, garážach, na nátery balkónov a terás. Pri vonkajšom použití nie je vhodná na nátery trvalo zaťažované vodou. Je tiež vhodná na nátery materiálov LEPENKA VO VEDRE, SPRAVBETÓN, VODOTES a DRŽTOFEST.

FARBA NABETÓN je jednozložková zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív, hydrofóbneho a biocidného prostriedku.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný, či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Podklad nesmie byť najmä zaprášený. Savý podklad je veľmi vhodné napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ, čím dosiahneme odprášenie povrchu a zároveň zaistíme dokonalé spojenie podkladu s náterom. Nový a hladený betónový podklad je nutné obrúsiť alebo zdrsniť.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

FARBA NABETÓN sa pred použitím musí vždy natónovať pomocou FARBIČA. Takto pripravená farba sa môže nariediť s max. 5 % vody. Materiál je vhodné nanášať štetcom alebo valčekom. Použité náradie omyte po práci vlažnou vodou.

POUŽITIE

Nanáša sa štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Časový interval medzi nátermi je cca 4 – 24 hodín v závislosti od klimatických podmienok. Na viac zaťažované plochy (garáže, sklady..) je vhodné aplikovať 3 vrstvy náteru.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Je vykonávaná bežná nezávislá kontrola a dozor nad systémom akosti.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s materiálom FARBA NABETÓN nevyžaduje žiadne hygienické opatrenia. Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa a vypiť asi 0,5 l vody. Vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc. Výrobca neručí za akékoľvek škody spôsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikáciou alebo nedodržaním technologického postupu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +25 °C
farba
neštandardná biela
hmotnosť objemová
1360 kg/m³
hodnota pH
8,5–10,5
merná spotreba
0,35–0,50 kg/m² (2 vrstvy náteru)
obsah sušiny
40 %
priepustnosť oxidu uhličitého
> 50 m
priepustnosť pre vodné pary
trieda I
rýchlosť prenikaniu vody v kvapalnej fáze
< 0,1 kg/m2.h0.5
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +35 °C
skladovateľnosť
24 mesiacov
súdržnosť odtrhovou skúškou
≥ 2,0 N/mm²
vytvrdzovania
7 dní
zasychania
5 hod (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu)

SÚVISIACE PRODUKTY

VALČEK KILLER PROFI – na nanášanie hmoty na hladké aj hrubšie povrchy
FARBIČ – slúži na tónovanie farby do požadovaného odtieňa
PVC PÁSKA UV MASKOVACIA RYHOVANÁ – na vymaskovanie priestoru pri použití v interiréri a exteriéri

BALENIE

baleniecena EUR
4 kg 31,87
8 kg 62,37
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate Oprava trhlin v opěrné betonové zdi
Jsou vaše materiály (spravbeton a barva na beton) vhodné na opravu trhlin v opěrné betonové…
na čo sa pýtate Neodizolovaná betonová podezdívka
Chci se zeptat na možnost použití barvy na beton pro naneseni na neodizolovanou betonovou…
na čo sa pýtate Čím ošetřit betonovou podlahu v garáži?
Prosím o radu čím ošetřit betonovou podlahu v řadové garáži. Jaké jsou rozdíly mezi…
na čo sa pýtate Barevná podezdívka pod plot
Chtěl bych si natřít starší betonovou podezdívku pod plot a našel jsem vaši firmu na…
na čo sa pýtate Drolící se taras
Mám tento dotaz - horní část tarasu u předzahrádky o šíři cca 20 cm se věkem a působením…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz

© 2003–2020 HASOFT návrat hore