» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » opravy a přilnavost » STAVLEP

STAVLEP

drží a nepustí

STAVLEP

STAVLEP je silne lepivá disperzia s predĺženou dobou lepivosti, ktorá slúži ako adhézny mostík na lepšie prikotvenie následnej vrstvy, ako penetrácia a na spevnenie povrchu s univerzálnym použitím, predovšetkým pre predúpravu povrchu pre väčšinu našich produktov. Uplatnenie nachádza najmä pri vytváraní adhéznej vrstvy medzi podkladovým betónom a reprofilačnými hmotami rady SPRAVBETÓN, pri opravách poškodených betónových a železobetónových povrchov, ďalej pri opravách betónových podláh a taktiež ako vhodná príprava povrchu pre STENUSPRAV. Vhodné je aj použitie STAVLEPU na penetráciu podkladu v spojitosti s LEPENKOU VO VEDRE.

STAVLEP je jednozložková kvapalná lepivá kompozícia na báze vodou riediteľnej modifikovanej akrylátovej disperzie k náležitému prikotveniu cementových a polymércementových hmôt k podkladnému betónu.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený betón a povrch betónu nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

STAVLEP je pripravený priamo na nanášanie a nie je ho potrebné pred aplikáciou na povrch betónu nijak upravovať.

POUŽITIE

Pred aplikáciou adhézneho mostíka STAVLEP je žiaduce povrch betónu mierne prevlhčiť a to najmä tam, kde sa jedná o prostredie s výrazne zníženou relatívnou vlhkosťou a vyššími teplotami. Vlastná aplikácia kompozície sa vykonáva valčekmi, asfaltérskou metlou, prípadne štetcom, nedoporučuje sa kompozíciu nanášať nástrekom. Pri mimoriadne savých a suchých podkladoch je žiaduce nanesenie adhézneho mostíka opakovane vykonať 2× až 3× a to vždy s technologickou prestávkou minimálne 120 minút. Prvý náter vykonávame STAVLEPOM zriedeným vodou v pomere 1:5, ďalšie nátery už riedime menej. V prípade použitia STAVLEPU ako penetrácie je plne dostačujúce riedenie 1:5. Do nanesenej adhéznej vrstvy sa bez meškania aplikuje reprofilačná malta, novonanesený betón, stierka a pod. K naneseniu kotvených vrstiev by malo dôjsť najneskôr do 24 hodín od nanesenia poslednej vrstvy adhézneho mostíka. Po túto dobu je nutné zamedziť zaprášeniu povrchu, znečisteniu látkami znižujúcimi lepivosť kompozície a pod.

Všetky pomôcky a pracovné náčinie je nutné ihneď po ukončení práce opláchnuť vodou. Po vytvorení lepivého filmu je kompozícia vo vode úplne nerozpustná a jej mechanické odstránenie je prakticky neschodné.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s jednozložkovým adhéznym mostíkom STAVLEP nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Pri práci je nutné dodržiavať BOZ platné pre prácu s disperznými náterovými hmotami. Je predovšetkým nutné vhodnými prostriedkami osobnej ochrany zamedziť kontaminácii slizníc a kože. Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Pri náhodnom požití je nutné vyvolať zvracanie a vyhľadať lekára. Kompozícia je nejedovatá, avšak je nepoživateľná. Pri ukončení či prerušení práce je nutné postriekanú pokožku okamžite umyť vodou a mydlom a neskôr ju ošetriť vhodným regeneračným krémom, napr. NAMAŽSA. Všetko náradie je nutné ihneď po ukončení práce dokonale umyť vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
mliečnobiela
hmotnosť objemová
1014 ± 35 kg/m³
merná spotreba
0,15–0,30 l/m²; 0,03–0,06 l/m² (adhézny mostík; penetrácia)
obsah sušiny
47 ± 5 %
otvorená doba
24 hodín
prídržnosť
min. 1,5 MPa
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
24 mesiacov
špeciálne informácie
47% koncentrát, možnoriediťvodou v pomere 1:5 (5× vyššia výdatnosť)

SÚVISIACE PRODUKTY

VALČEK KILLER PROFI – na nanášanie hmoty na hladké aj hrubšie povrchy

BALENIE

baleniecena EUR
1 l 7,92
5 l 38,33
10 l 71,97
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate PAROTĚSNÁ PÁSKA PE PROFI a spoje
Rád bych páskou PAROTĚSNÁ PÁSKA PE PROFI přelepil spoje OSB a zatřel latexem. U zdi bych ji…
na čo sa pýtate Hydroizolace a podklad
Hydroizolace se nanáší na suchý podklad nebo může být vlhký? Musí být podklad…
na čo sa pýtate SPÁDOBETON jako příprava pro sprchový kout
Dá se produkt SPÁDOBETON použít jako příprava pro sprchový kout s tím, že podklad pod…
na čo sa pýtate BARVA NABETON a špatný beton na terase
Mám špatný beton na terase, který jsem opravil klasickou perlinkou a fasádním lepidlem. Povrch…
na čo sa pýtate Jaké jednotlivé vrstvy na podlahu pod dlažbu kryté terasy
Můžete mi prosím poradit jaké jednotlivé vrstvy vašich materiálů doporučíte dát na…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz

© 2003–2021 HASOFT návrat hore