» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » opravy a přilnavost » STAVLEP

STAVLEP

drží a nepustí

STAVLEP

STAVLEP je silne lepivá disperzia s predĺženou dobou lepivosti, ktorá slúži ako adhézny mostík na lepšie prikotvenie následnej vrstvy, ako penetrácia a na spevnenie povrchu s univerzálnym použitím, predovšetkým pre predúpravu povrchu pre väčšinu našich produktov. Uplatnenie nachádza najmä pri vytváraní adhéznej vrstvy medzi podkladovým betónom a reprofilačnými hmotami rady SPRAVBETÓN, pri opravách poškodených betónových a železobetónových povrchov, ďalej pri opravách betónových podláh a taktiež ako vhodná príprava povrchu pre STENUSPRAV. Vhodné je aj použitie STAVLEPU na penetráciu podkladu v spojitosti s LEPENKOU VO VEDRE.

STAVLEP je jednozložková kvapalná lepivá kompozícia na báze vodou riediteľnej modifikovanej akrylátovej disperzie k náležitému prikotveniu cementových a polymércementových hmôt k podkladnému betónu.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený betón a povrch betónu nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

STAVLEP je pripravený priamo na nanášanie a nie je ho potrebné pred aplikáciou na povrch betónu nijak upravovať.

POUŽITIE

Pred aplikáciou adhézneho mostíka STAVLEP je žiaduce povrch betónu mierne prevlhčiť a to najmä tam, kde sa jedná o prostredie s výrazne zníženou relatívnou vlhkosťou a vyššími teplotami. Vlastná aplikácia kompozície sa vykonáva valčekmi, asfaltérskou metlou, prípadne štetcom, nedoporučuje sa kompozíciu nanášať nástrekom. Pri mimoriadne savých a suchých podkladoch je žiaduce nanesenie adhézneho mostíka opakovane vykonať 2× až 3× a to vždy s technologickou prestávkou minimálne 120 minút. Prvý náter vykonávame STAVLEPOM zriedeným vodou v pomere 1:5, ďalšie nátery už riedime menej. V prípade použitia STAVLEPU ako penetrácie je plne dostačujúce riedenie 1:5. Do nanesenej adhéznej vrstvy sa bez meškania aplikuje reprofilačná malta, novonanesený betón, stierka a pod. K naneseniu kotvených vrstiev by malo dôjsť najneskôr do 24 hodín od nanesenia poslednej vrstvy adhézneho mostíka. Po túto dobu je nutné zamedziť zaprášeniu povrchu, znečisteniu látkami znižujúcimi lepivosť kompozície a pod.

Všetky pomôcky a pracovné náčinie je nutné ihneď po ukončení práce opláchnuť vodou. Po vytvorení lepivého filmu je kompozícia vo vode úplne nerozpustná a jej mechanické odstránenie je prakticky neschodné.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Priebežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s jednozložkovým adhéznym mostíkom STAVLEP nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Pri práci je nutné dodržiavať BOZ platné pre prácu s disperznými náterovými hmotami. Je predovšetkým nutné vhodnými prostriedkami osobnej ochrany zamedziť kontaminácii slizníc a kože. Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Pri náhodnom požití je nutné vyvolať zvracanie a vyhľadať lekára. Kompozícia je nejedovatá, avšak je nepoživateľná. Pri ukončení či prerušení práce je nutné postriekanú pokožku okamžite umyť vodou a mydlom a neskôr ju ošetriť vhodným regeneračným krémom, napr. NAMAŽSA. Všetko náradie je nutné ihneď po ukončení práce dokonale umyť vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
mliečnobiela
hmotnosť objemová
1014 ± 35 kg/m³
merná spotreba
0,15–0,30 l/m²; 0,03–0,06 l/m² (adhézny mostík; penetrácia)
obsah sušiny
47 ± 5 %
otvorená doba
24 hodín
prídržnosť
min. 1,5 MPa
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
24 mesiacov
špeciálne informácie
47% koncentrát, možnoriediťvodou v pomere 1:5 (5× vyššia výdatnosť)

SÚVISIACE PRODUKTY

VALČEK KILLER PROFI – na nanášanie hmoty na hladké aj hrubšie povrchy

BALENIE

baleniecena EUR
1 l 7,92
5 l 38,33
10 l 71,97
Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate Hydroizolace koupelny s použitím LEPENKY V KÝBLU
Připravuji se na realizaci hydroizolace koupelny s použitím LEPENKY V KÝBLU. Podkladem je…
na čo sa pýtate Dlažba na OSB desky
Budu pokládat dlažbu na OSB desky. Jak postupovat? Nejdříve nanést adhezní můstek a po té…
na čo sa pýtate Dlažba ve sklepě
Nyní řeším dlažbu ve sklepních prostorech a rád bych provedl izolaci. Dlažba by se…
na čo sa pýtate Koupelna v podkroví
Chystám se na výstavbu koupelny v podkroví. Problém je dřevěný strop zaklopený deskami, na…
na čo sa pýtate Elektrická topná rohož v koupelně
Seženu u Vás výrobek na penetraci anhydritové podlahy v koupelně, na kterou chci flexibilním…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz

© 2003–2020 HASOFT návrat hore