» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » malty a lepidla » DLAŽBULEP

DLAŽBULEP

pružne drží na stene aj podlahe, na slnku aj na mraze

DLAŽBULEP

DLAŽBULEP je jednozložková suchá lepiaca maltová zmes určená najmä na lepenie obkladov a dlažieb na podklady z betónu, muriva, cementových a vápennocementových mált, sardrokartónov aj KONŠTRUKČNÝCH DOSIEK. S úspechom je možné ju použiť aj na lepenie a stierkovanie zatepľovacích systémov. Doporučujeme ju aj na lepenie na hydroizolačné stierky LEPENKA VO VEDRE a KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA. Pri použití prechodového mostíka DRSOŇje možné DLAŽBULEP použiť aj na lepenie priamo na starú dlažbu.

DLAŽBULEP je vysoko pružná lepiaca malta na báze cementu s prídavkom plastizujúcich prísad. Spĺňa požiadavky EN 12004 na zaradenie do skupiny C2TES1.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál. Pred nanášaním je vhodné odsekať všetky drsné nerovnosti a náliatky. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Malta sa na použitie pripravuje iba zmiešaním s vodou. 25 kg vrece je potrebné rozmiešať v 5 – 5,7 l vody pomalobežným miešadlom. Po dokonalom rozmiešaní necháme maltu 10 minút odstáť a potom ešte jedenkrát krátko premiešanie.

POUŽITIE

DLAŽBULEP je možné nanášať v prípade lepení hrebeňovou stierkou, pri stierkovaní nerezovým hladidlom. Hrúbka vrstvy nesmie presiahnuť 10 mm. Škárovanie nie je možné vykonať skôr ako po 24 hodinách (pri teplotách pod +10 °C sa táto doba výrazne predlžuje). Plné zaťaženie je možné po 28 dňoch. Počas celej doby spracovania a zrenia nesmie teplota malty klesnúť pod +5 °C. Prípadné znečistenie kovových líšt a kovových prvkov je nutné ihneď očistiť, inak na nich ostanú trvalé škvrny.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí min. doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca s lepiacou maltou DLAŽBULEP nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými popr. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
neštandardná sivá
čas zavädnutí
30 minút
doba spracovateľnosti
6–8 hodín (+20 °C)
doba zrenia
7 dní (+20 °C)
hmotnosť sypná
1410 ± 40 kg/m³
merná spotreba
1,6 kg/m²/mm
merná spotreba zámesovej vody
5,0–5,7 l / 25kg
otvorená doba - priľnavosť v ťahu (po minimálne 30 min)
≥ 0,5 N/mm²
priečna deformácia
2,5 ≤ S1 < 5 mm
prídržnosť k podkladu - po kontakte s vodou
≥ 1,0 N/mm²
prídržnosť k podkladu - po rozmracovacích cykloch
≥ 1,0 N/mm²
prídržnosť k podkladu - po starnutí v teple
≥ 1,0 N/mm²
prídržnosť k podkladu - počiatočná
≥ 1,0 N/mm²
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch
skluz
≤ 0,5 mm
výdatnosť
1,5–2,0; 2,5–3,0 alebo 4,0–6,0 kg/m² (stierka 4×4; 6×6 alebo 10×10 mm)

SÚVISIACE PRODUKTY

DRSOŇ – zlepšuje priľnavosť na nesavých podkladoch
HLBOŇ – hĺbkovo spevní a zjednotí savosť podkladu
STAVLEP – zaistí skvelú prípravu a spojenie s podkladom

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg 4,79
25 kg pouze po 42 kusech, nebo po kusech v systému s ostatními produkty15,30
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate Izolaci přímo na YTONG?
Je možné aplikovat ve sprchovém koutě koupelnovou izolaci přímo na surové zdivo YTONG…
na čo sa pýtate Jak s obklady?
Mám v koupelně obklady a chtěl bych si udělat sprchový kout s výpustí. Mám obklady vysekat…
na čo sa pýtate KONSTRUKČNÍ DESKY na OSB desku
Lze konstrukční desky použít jako základ podlahy do koupelny na OSB desku? Pokud ano, čím…
na čo sa pýtate Dlažba na OSB desky
Budu pokládat dlažbu na OSB desky. Jak postupovat? Nejdříve nanést adhezní můstek a po té…
na čo sa pýtate Přechody mezi podlahou a stěnou
Jak jsou vyřešené přechody mezi podlahou a stěnou při použiti těsnicí folie.…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz

© 2003–2020 HASOFT návrat hore