» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » malty a lepidla » SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1

SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1

bežnú maltu vážení na sanačnú vám premení

SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1

SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1 je ekonomická a vysoko funkčná alternatíva pre odstránenie negatívnych prejavov vlhkosti v stavebnej konštrukcii aj murive. Vďaka vnútornej hydrofobizácii, vysokému obsahu pórov a polypropylénovým vláknam zaisťuje po mnoho rokov funkčnosť, estetickosť aj zdravotnú bezpečnosť omietok.

SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1 je zmes prevzdušňujúcich, hydrofobizačných a spevňujúcich prísad, ktoré po zmiešaní s jadrovou omietkou zaisťujú prirodzené difúzne odvlhčenie muriva, dlhodobé zadržanie solí vnútri svojho pórového systému a ochranu pred vonkajšou vlhkosťou. V dôsledku toho nedochádza k rozrušeniu omietok ani náterov a k tvorbe nežiaducich výkvetov či ďalších esteticky či hygienicky nežiaducich prejavov vzlínania vlhkosti.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podkladom na nanášanie sanačnej jadrovej omietky s prísadou SANAČNÉHO KONCENTRÁTU je dostatočne súdržný tehlový, kamenný alebo zmiešaný podklad zbavený prachu a nečistôt. Starú omietku je nutné odstrániť cca do výšky 100 cm nad hranicu vzlínajúcej vlhkosti. Ložné aj zvislé škáry v murive je potrebné preškrabať do hĺbky cca 20 mm a nahradiť poškodené murovacie prvky alebo tieto oblasti zreprofilovať materiálom VODOTES. Murivo je potrebné v predstihu očistiť stlačeným vzduchom alebo oceľovou kefou.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1 sa pripravuje v stanovenom pomere buď objemovo – 0,5 litra prísady na 10 kg suchej omietkovej zmesi – alebo váhovo. V takom prípade sa doporučuje dávkovať 0,25 kg (1 vrchovatá odmerka) SANAČNÉHO KONCENTRÁTU na 10 kg suchej omietkovej zmesi. V prípade, že miešate omietku z vápna, cementu a piesku, platí pomer na 1 lopatu cementu 6 vrchovatých odmeriek.

Z 10 kg suchej omietkovej zmesi a 0,25 kg SANAČNÉHO KONCENTRÁTU sa vyrobí 7 litrov sanačnej omietky, tj. 0,7 m² omietky v hrúbke 10 mm. 1 kg SANAČNÉHO KONCENTRÁTU teda vystačí na 40 kg suchej omietkovej zmesi a vytvorí celkom 28 litrov sanačnej omietky, tj. 2,5–3 m² v hrúbke 10 mm.

POUŽITIE

Príprava sanačnej malty: do miešačky najskôr nalejeme časť zámesovej vody, pridáme SANAČNÝ KONCENTRÁT, ktorý presypeme omietkovou zmesou. Podľa požadovanej konzistencie postupne pridávame zámesovú vodu, až dosiahneme správnu dobre spracovateľnú konzistenciu. Použitie SANAČNÉHO KONCENTRÁTU ľahko zvyšuje spotrebu zámesovej vody. Doba miešania je 15 až 20 minút. Je nevyhnutné, aby došlo k aktivácii a „našľahaniu“ prevzdušňovacej prísady. Pri použití závitovkovej miešačky a strojného nanášania je možné dobu miešania primerane skrátiť. Malta sa nanáša ručne alebo strojnou omietačkou. Omietková zmes by nemala byť miešaná dlhšie než 20 minút, aby nedošlo k tzv. premiešaniu! Pri nižších teplotách je potrebné primerane predlĺžiť miešanie s ohľadom na účinnosť prevzdušňujúcej prísady.

Nanášanie sanačnej omietky s prísadou SANAČNÉHO KONCENTRÁTU: vykonáva sa ručne alebo strojne vo vrstvách maximálne 15 až 20 mm. Nahodenie malty sa vykonáva podľa potreby v jednej alebo viac vrstvách. Pri viacvrstvej omietke je vždy potrebné spodnú vrstvu najprv zdrsniť hrubou kefou, aby sa dosiahlo dobré mechanické prikotvenie nasledujúcej vrstvy.

Finalizácia povrchu: vykonáva sa po vyschnutí a vyzrení poslednej vrstvy nanesením malty HASSAN ŠTUK. Je možné tiež použiť vhodný klasický vápenný nebo cementovápenný štuk s prídavkom SANAČNÉHO KONCENTRÁTU s dávkovaním rovnakým ako pri jadrovej omietke.

Nanesené maltové vrstvy je potrebné chrániť pokiaľ možno pred priamym slnečným svitom a pôsobením vetra aj ďalších faktorov urychľujúcich nežiaduce rýchle odparovanie zámesovej vody. Pri extrémnych teplotných podmienkach je nutné omietku spočiatku zvlhčovať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
neštandardná biela
doba spracovateľnosti
90 minút (+20 °C, zpracované směsi)
faktor difúzneho odporu
11 (vyzrálé malty)
hmotnosť objemová
< 1450 kg/m³ (vyzrálé malty)
kapilárna nasiakavosť
< 5 mm (vyzrálé malty)
pevnosť v tlaku
> 2,0 MPa (vyzrálé malty)
pomer tlak / ťah za ohybu
< 3 (vyzrálé malty)
pórovitosť
> 45% (vyzrálé malty)
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
24 mesiacov
výdatnosť
z 10 kg suché omítkové směsi a 0,25 kg SANAČNÍHO KONCENTRÁTU se vyrobí 7 litrů sanační omítky, tj. 0,7 m² omítky v tloušťce 10 mm
zrnitosť
0–4 mm (vyzrálé malty)

SÚVISIACE PRODUKTY

HASSAN JADRO – jadrová sanačná malta
HASSAN PENETRÁCIA – náter blokujúci soli ochráni následne nanesenú sanačnú omietku
HASSAN ŠPRIC – kotviaci prednástrek pre sanačný systém HASSAN
HASSAN ŠTUK – sanačná „pucovka“
PUSŤTOHNEĎ – očistí a odstráni výkvety solí z vlhkého muriva

BALENIE

baleniecena EUR
2 kg 13,69
7 kg 43,87
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?