» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » malty a lepidla » HASSAN ŠPRIC

HASSAN ŠPRIC

kotviaci prednástrek pre sanačný systém HASSAN

HASSAN ŠPRIC

HASSAN ŠPRIC sa používa v rámci systému HASSAN ako účinný adhézny mostík zaisťujúci prikotvenie jadrovej sanačnej omietky HASSAN JADRO k podkladom so zvýšenou hutnosťou (napr. kamenné murivo, zmiešané murivo, betón, a pod.)

HASSAN ŠPRIC je jednozložková suchá maltová zmes s vysokou priľnavosťou k podkladu, zvýšenou pórovitosťou a dobrou priepustnosťou pre vodné pary. Sanačný kotviaci prednástrek je zložený z portlandského cementu, z kameniva s max. zrnom do 4 mm s optimalizovanou krivkou zrnitosti a zo špeciálnych prísad, ktoré zaisťujú zvýšenú lepivosť a intenzívne prevzdušnenie zme­si.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Sanovaný tehlový, kamenný, zmiešaný či betónový podklad musí byť dokonale zbavený omietky, všetkých nečistôt a prachu. Starú omietku je nevyhnutné odstrániť do výšky cca 0,5 – 0,8 m nad hranicou vzlínajúcej vlhkosti. Vodorovné aj zvislé škáry muriva je potrebné mechanicky preškrabať do hĺbky cca 20 mm. Poškodené murovacie prvky je potrebné nahradiť alebo murivo reprofilovať sanačnou opravnou hmotou VODOTES. Pred aplikáciou prednástreku je potrebné povrch muriva očistiť stlačeným vzduchom alebo oceľovou kefou. Ak sú viditeľné výkvety solí, tak je nutné použiť na ich odstránenie prípravok ANTISULFÁT.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Na prípravu malty sa použije bežná pitná voda. V menšom množstve môže byť prednástrek miešaný vrtuľovým miešadlom poháňaným elektrickou vŕtačkou, vo väčšom množstve potom miešačkou s núteným obehom prípadne miešačkou samospádovou. Pri príprave zmesi z 1 vreca (25 kg) sa nalejú najprv 3 litre vody do miešacieho bubna, potom sa pridá suchá maltová zmes a mieša sa minimálne 10, maximálne 15 minút. Nakoniec sa doplní cca 1 až 2 litre vody tak, aby konzistencia zmesi bola vhodná na prestriekanie. Pridávanie spojiva ani iných zložiek k hotovej maltovej zmesi nie je prípustné.

POUŽITIE

Z 1 vreca HASSAN ŠPRICU sa pripraví cca 15 l maltovej zmesi. Nanášanie sa vykonáva ručne alebo strojnou omietačkou. HASSAN ŠPRIC musí byť nanesený v tenkej vrstve v hrúbke max. 5 mm, a to buď tzv. krížovo, alebo terčovito. Optimálne by mal byť HASSAN ŠPRIC nanesený na cca 50 % sanovaného povrchu. V žiadnom prípade nesmie byť HASSAN ŠPRIC nanesený celoplošne! HASSAN ŠPRIC sa nijako ďalej neupravuje. HASSAN ŠPRIC je potrebné pokiaľ možno chrániť pred priamym slnečným svitom, pôsobením vetra a ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie vody.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa EN 998–1:2003. Priebežnú nezávislú kontrolu zaisťuje akreditované skúšobné laboratórium č. 1069 pri AB Praha, a.s. Dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204. Výrobok je schválený rozhodnutím hlavného hygienika ČR.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí mininálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca so suchým sanačným kotviacim prednástrekom HASSAN ŠPRIC nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok neobsahuje žiadne škodlivé prísady. Výrobok obsahuje alkalické zložky a je teda nutné zabrániť najmä kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými, popr. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
neštandardná sivá
doba spracovateľnosti
60 minút (+20 °C)
hmotnosť sypná
1350 ± 50 kg/m³
merná spotreba
0,8–1,0 kg/m²/mm (pri pokrytí 50 %)
merná spotreba zámesovej vody
4–5 l / 25 kg
penetrácia po skúške absorbcie
< 5 mm
pevnosť v tlaku
CSII
pórovitosť
min. 30 %
prídržnosť
≥ 1,5 N/mm²
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
špeciálne informácie
odpovedá WTA 2-2-91
trieda reakcie na oheň
A1
zrnitosť
0–4 mm

SÚVISIACE PRODUKTY

HASSAN JADRO – jadrová sanačná malta
HASSAN ŠTUK – sanačná „pucovka“
PUSŤTOHNEĎ – očistí a odstráni výkvety solí z vlhkého muriva
SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1 – bežnú maltu vážení na sanačnú vám premení

BALENIE

baleniecena EUR
25 kg 21,58
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

  NA ČO SA PÝTATE

  na čo sa pýtate Doba odpařování
  Mám dotaz, zda se dá v místnosti, do které jsem aplikoval vysuš zeď zevnitř, dá bydlet a…
  na čo sa pýtate Za jak dlouho po aplikaci VYSUŠ ZEĎ je možné nanášet další povrchovou úpravu?
  Za jak dlouho po Vysušzdi můžu použít Lepenku v kýblu, pak za jak dlouhou můžu použít…
  na čo sa pýtate Vlhkost ve zdi z vepřovic
  Lze nějakým způsobem zamezit vstupu vlhkosti do zdi z vepřovic, bez toho že by se musela zeď…
  na čo sa pýtate VYSUŠ ZEĎ v interieru
  Je možné použít VYSUŠ ZEĎ i v interieru, a jak vysoko nad fólii zasazenou do první spáry…
  všetky otázky »»

  Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

  Možno nájdete odpoveď v Na čo sa pýtate. Alebo sa nás môžete opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


  © 2003–2022 HASOFT návrat hore
  Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?