» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » malty a lepidla » HASSAN ŠTUK

HASSAN ŠTUK

sanačná „pucovka“

HASSAN ŠTUK

HASSAN ŠTUK sa používa ako posledná finálna vrstva sanačného systému HASSAN. Plní úlohu klasického štuku. Nanáša sa ručne v hrúbke max. do 2 mm.

HASSAN ŠTUK je jednozložková suchá maltová zmes na báze anorganických spojív, klasických aj ľahčených plnív a špeciálnych prísad zaisťujúcich zvýšenú pórovistosť a hydrofóbnosť výslednej vrstvy.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podkladom pre nanášanie štukovej sanačnej malty HASSAN ŠTUK je dobre vyzretá jadrová omietka HASSAN JADRO, ktorá musí byť pred aplikáciou sanačného štuku zbavená eventuálnych nečistôt aj prípadných drobných nerovností. Povrch podkladovej jadrovej omietky by mal byť drsný a „otvorený” tak, aby došlo k dobrému mechanickému zakotveniu finálnej vrstvy. Preto je neprípustné, aby podkladová jadrová omietka bola zahladená hladidlami z hutných materiálov (oceľ, novodur) alebo filcovaná. Povrch sa doporučuje prípadne zdrsniť roštovou škrabkou alebo oceľovou kefou. Extrémne vyschnuté podkladové jadrové omietky doporučujeme v dostatočnom predstihu pred aplikáciou štukovej vrstvy zvlhčiť.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

Suchá maltová zmes sa zmieša iba s doporučeným množstvom pitnej vody, prípadne vody zodpovedajúcej ČSN 73 2028. Dávka vody sa prípadne upraví tak, aby konzistencia bola vhodná pre ručné naťahovanie štuku na podklad. Menšie množstvo malty je možné namiešať vrtuľovým nástavcom poháňaným vhodnou elektrickou vŕtačkou, väčšie množstvo potom v miešačke s núteným obehom, prípadne v miešačke samospádovej. Intenzite miešania je potrebné prispôsobiť jeho dĺžku, ktorá v prípade samospádovej miešačky je 5 až 10 minút.

POUŽITIE

HASSAN ŠTUK sa vykonáva klasickým ručným „naťahovaním”. Štuková vrstva sa nanáša zásadne ako jednovrstvová, pričom hrúbka vrstvy nesmie prekročiť 2 mm. Pri hrubších vrstvách hrozí riziko vzniku zmršťovacích trhlín.

Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí” štuku filcovým alebo molitanovým hladidlom.

Ošetrenie povrchu: Finalizovaný povrch je potrebné pokiaľ možno chrániť pred priamym slnečným svitom, pôsobením vetra a dalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody. Nanášanie povrchových náterových vrstiev je možné vykonávať v závislosti od teploty a relatívnej vlhkosti okolitého vzduchu najskôr za 14, optimálne za 28 dní.

Upozornenie: V menej exponovaných priestoroch sa doporučuje povrch vyzretého sanačného štuku HASSAN ŠTUK opatriť náterom vápenným mliekom. Výslovne nedoporučujeme pre maľbu používať maliarske nátery s organickými prísadami (glej, kazeín), ktoré zvyšujú riziko vzniku plesní pri intenzívnejšej difúzii vodnej pary omietkovým systémom. Prípadné interiérové a exteriérové nátery musia mať malý difúzny odpor. Preto sa doporučuje použitie silikátových prípadne silikónových farieb. Exteriérové nátery, ktoré nie sú hydrofóbne, by mali byť opatrené v oblasti do výšky cca 100 cm nad terénom hydrofóbnym nástrekom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

absorpcia vody po 24 hodinách
< 5 mm
aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
biela
doba spracovateľnosti
60–90 minút (+20 °C)
merná spotreba
0,8–1,0 kg/m²/mm
merná spotreba zámesovej vody
11–13 l / 25 kg
pórovitosť
> 45 %
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
špeciálne informácie
odpovedá WTA 2-2-91
trieda reakcie na oheň
A1
zrnitosť
0–0,7 mm

SÚVISIACE PRODUKTY

HASSAN JADRO – vytvorí vrstvu omietky pre uloženie solí a výkvetov z vlhkého muriva
HASSAN ŠPRIC – kotviaci prednástrek pre sanačný systém HASSAN
SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1 – bežnú maltu vážení na sanačnú vám premení

BALENIE

baleniecena EUR
25 kg 35,18
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?