» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » malty a lepidla » HASSAN JADRO

HASSAN JADRO

jadrová sanačná malta

HASSAN JADRO

HASSAN JADRO je mimoriadne porézne a úplne hydrofóbne. Je určené na sanáciu vlhkého muriva v interiéri aj exteriéri. Zaisťuje prirodzené difúzne odvlhčenie muriva, zadržanie solí vo vnútri svojho pórového systému a ochranu pred vonkajšou vlhkosťou. V dôsledku toho nedochádza k rozrušeniu omietok ani náterov.

HASSAN JADRO je formulované na báze vápna a bieleho portlandského cementu, má vysoký objem pórového systému, čo mimoriadne zvyšuje jeho dlhodobú schopnosť odolávať účinkom transportovaných solí. Je vhodné predovšetkým na sanáciu historicky cenných stavieb.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podkladom na nanášanie sanačnej jadrovej omietky HASSAN JADRO je dostatočne súdržný tehlový, kamenný alebo zmiešaný podklad zbavený prachu a nečistôt, opatrený podľa potreby sanačným kotviacim prednástrekom HASSAN ŠPRIC. Starú omietku je nutné odstrániť do výšky cca 0,5 – 0,8 m nad hranicou vzlínajúcej vlhkosti. Ložné aj zvislé škáry v murive je potrebné preškrabať do hĺbky cca 20 mm a nahradiť poškodené stenové prvky alebo tieto oblasti zreprofilovať hmotou VODOTES. Murivo je potrebné v predstihu očistiť stlačeným vzduchom alebo oceľovou kefou. Ak sú viditeľné výkvety solí, tak je nutné použiť na ich odstránenie prípravok HASSAN PENETRÁCIA. V rámci prípravy podkladu je účelné vykonať kvantitatívne zistenie vlhkosti muriva aj obsahu solí (sírany, dusičnany, chloridy) v murárskej malte aj murárskych prvkoch. Na základe znalosti týchto údajov je možné potom navrhnúť optimálnu hrúbku sanačného omietkového systému.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

HASSAN JADRO sa v menšom množstve rozmieša vrtuľovým nástavcom na elektrickej vŕtačke, väčšie množstvo potom strojnou omietačkou alebo miešačkou s núteným obehom, prípadne miešačkou samospádovou. Doba miešania je 15 až 20 minút. Malta sa nanáša ručne alebo strojnou miešačkou. Omietková zmes by nemala byť miešaná dlhšiu dobu ako 30 min., aby nedošlo k tzv. premiešaniu! Pri nižších teplotách je potrebné primerane predĺžiť miešanie s ohľadom na účinnosť prevzdušňujúcej prísady.

POUŽITIE

HASSAN JADRO sa vykonáva ručne alebo strojne vo vrstvách 15 až 20 mm. Nahodenie malty sa vykonáva podľa potreby v jednej alebo viac vrstvách. Pri viacvrstvovej omietke je vždy potrebné spodnú vrstvu najprv zdrsniť hrubou kefou, aby sa dosiahlo dobré mechanické prikotvenie nasledujúcej vrstvy. Pred nanesením vrchnej vrstvy je potrebné nechať spodnú vrstvu dôkladne vyschnúť. Technologická prestávka by mala byť pri hrúbke vrstvy 15 mm cca 8–10 dní v závislosti od relatívnej vlhkosti okolitého prostredia a intenzity prúdenia vzduchu.

Finalizácia povrchu sa vykonáva po vyschnutí poslednej vrstvy nanesením sanačného štuku HASSAN ŠTUK.

Nanesené maltové vrstvy je potrebné chrániť pokiaľ možno pred priamym slnečným svitom a pôsobením vetra aj ďalších faktorov urýchľujúcich nežiaduce rýchle odparovanie zámesovej vody. Pri extrémnych teplotných podmienkach je nutné omietku zvlhčovať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

absorpcia vody po 24 hodinách
≥ 0,3 kg/m²
aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
biela
doba spracovateľnosti
60 minút (+20 °C)
faktor difúzneho odporu
8 (požiadavka WTA < 12)
hmotnosť objemová
< 1100 kg/m³ (požiadavka WTA < 1400 kg/m³)
merná spotreba
0,8–1,0 kg/m²/mm
merná spotreba zámesovej vody
9–10 l / 25 kg
penetrácia po skúške absorbcie
< 5 mm
pevnosť v tlaku
CSII
pomer tlak / ťah za ohybu
< 3 (požiadavka WTA < 3)
pórovitosť
> 60 % (požiadavka WTA > 40 %)
priepustnosť vodných pár
< 8
prídržnosť
≥ 0,6 N/mm²
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov
trieda reakcie na oheň
A1
zrnitosť
0–4 mm

SÚVISIACE PRODUKTY

HASSAN PENETRÁCIA – náter blokujúci soli ochráni následne nanesenú sanačnú omietku
HASSAN ŠPRIC – zaistí kvalitné spojenie s podkladom
HASSAN ŠTUK – sanačná „pucovka“
SANAČNÝ KONCENTRÁT 3V1 – bežnú maltu vážení na sanačnú vám premení

BALENIE

baleniecena EUR
25 kg 27,40
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?