» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » VODOTES

VODOTES

univerzálna vodotesná opravná malta

VODOTES

VODOTES je maltová zmes určená najmä na zhotovenie hydroizolačnej vrstvy na betónovom podklade. Uplatnenie nachádza tiež pri opravách presakujúcich betónových a železobetónových konštrukcií. Na povrchu betónovej konštrukcie vytvára izolačnú vrstvu nepriepustnú pre vodu, oleje, organické rozpúšťadlá, ropné produkty a pod. Na maltu VODOTES môže byť nanášaný ľubovoľný typ sekundárnej ochrany v závislosti od expozície opravenej konštrukcie. Malta sa dodáva v jednej zrnitosti s potlačenou stekavosťou pre aplikáciu na zvislé povrchy a podhľady.

VODOTES je jednozložková hydroizolačná maltová zmes s obsahom kryštalizačnej tesniacej prísady (utesňuje póry v betóne rastom špeciálnych kryštálov).

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí byť pred nanášaním odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený betón. Korodujúca výstuž musí byť šetrne uvoľnená a zbavená koróznych splodín. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť, a to opakovane aspoň 120 minút pred aplikáciou sanačného materiálu. Dôkladne prevlhčený betón musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým vodným filmom. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

VODOTES je dodávaná v podobe vhodnej priamo pre suchý nástrek a jej strojné nanášanie nevyžaduje na stavenisku obvykle žiadne opatrenia. Pre ručné nanášanie sa malta pripravuje len zmiešaním s vodou pomocou pomalobežného miešadla. Pomer miešania je uvedený v tabuľke.

POUŽITIE

VODOTES je možné aplikovať ručne alebo strojne suchým nástrekom. Ručné nanášanie malty sa vykonáva buď nahadzovaním, alebo naťahovaním. Malta sa nanáša po vrstvách, ktoré by nemali v jednom pracovnom zábere presiahnuť maximálnu hrúbku uvedenú v tabuľke. Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí“ poslednej vrstvy najlepšie suchým polyuretánovým hladidlom. Je neprípustné povrch finalizovať za mokra. Opravené plochy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležite ošetriť. Hlavne je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urychľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočné skúšky výrobku a vydal potvrdenie o vykonaní skúšky v rámci určenia typu výrobku č. S04/13/0161/90/ST.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí mininálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca so suchou maltou VODOTES nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť hlavne kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými, popr. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
neštandardná sivá
doba spracovateľnosti
50–60 min / 20 °C
hmotnosť sypná
1520 ± 40 kg/m³
merná spotreba
1,7–1,8 kg/m²/mm
merná spotreba zámesovej vody
3,45–3,95 l / 25 kg
mrazuvzdornosť
min. T100
pevnosť v ťahu za ohybu - 28 dní
min. 7,5 MPa
pevnosť v ťahu za ohybu - 7 dní
min. 5,5 MPa
pevnosť v tlaku - 28 dní
min. 45 MPa
pevnosť v tlaku - 7 dní
min. 30 MPa
prídržnosť k podkladu - po kontakte s vápennou vodou
> 2,0 MPa
prídržnosť k podkladu - po kontakte s vodou
> 2,0 MPa
prídržnosť k podkladu - po rozmracovacích cykloch
> 2,0 MPa
prídržnosť k podkladu - po starnutí v teple
> 2,0 MPa
prídržnosť k podkladu - počiatočná
> 2,0 MPa
schopnosť premostenia trhlín v bežných podmienkach
nie je stanoveno
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch
statický modul pružnosti v tlaku
max. 32 GPa
vodotesnosť
bez priesakov

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg 6,14
25 kg 25,86
Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate Spárovnání řezaného přírodního kamene
Dalo by se s lepidlem na bazény i spárovat řezaný přírodní kámen o tloušťce 3 cm, šíře…
na čo sa pýtate Oprava betonového jezírka
Ráda bych se zeptala na opravu betonového jezírka 2 m délka x 1 m šířka a 1 m hloubka. Jsou v…
na čo sa pýtate VYSUŠ ZEĎ a cihlové zdivo
V případě aplikace Vysuš zeď na cca 50 % obvodového cihlového asi 70 cm silného zdiva, kde…
na čo sa pýtate Propouštějící skruže
Mám na zahradě dvě betonové skruže na jímání dešťové vody, kterou používám na…
na čo sa pýtate Sanace
Pochopila jsem správně, že po roztání patron Vysuš zeď musím otvory zaplnit Vodotěsem? Mám…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz

© 2003–2020 HASOFT návrat hore