» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » VODOTES

VODOTES

univerzálna vodotesná opravná malta

VODOTES

VODOTES je maltová zmes určená najmä na zhotovenie hydroizolačnej vrstvy na betónovom podklade. Uplatnenie nachádza tiež pri opravách presakujúcich betónových a železobetónových konštrukcií. Na povrchu betónovej konštrukcie vytvára izolačnú vrstvu nepriepustnú pre vodu, oleje, organické rozpúšťadlá, ropné produkty a pod. Na maltu VODOTES môže byť nanášaný ľubovoľný typ sekundárnej ochrany v závislosti od expozície opravenej konštrukcie. Malta sa dodáva v jednej zrnitosti s potlačenou stekavosťou pre aplikáciu na zvislé povrchy a podhľady.

VODOTES je jednozložková hydroizolačná maltová zmes s obsahom kryštalizačnej tesniacej prísady (utesňuje póry v betóne rastom špeciálnych kryštálov).

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu musí byť pred nanášaním odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený betón. Korodujúca výstuž musí byť šetrne uvoľnená a zbavená koróznych splodín. Povrch betónu je bezpodmienečne nutné náležite prevlhčiť, a to opakovane aspoň 120 minút pred aplikáciou sanačného materiálu. Dôkladne prevlhčený betón musí byť matne vlhký, nie pokrytý lesklým vodným filmom. Na prípravu savých a nesúdržných podkladov doporučujeme penetráciu výrobkom STAVLEP alebo HLBOŇ. Nesavé podklady je nutné upraviť pomocou výrobku DRSOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

VODOTES je dodávaná v podobe vhodnej priamo pre suchý nástrek a jej strojné nanášanie nevyžaduje na stavenisku obvykle žiadne opatrenia. Pre ručné nanášanie sa malta pripravuje len zmiešaním s vodou pomocou pomalobežného miešadla. Pomer miešania je uvedený v tabuľke.

POUŽITIE

VODOTES je možné aplikovať ručne alebo strojne suchým nástrekom. Ručné nanášanie malty sa vykonáva buď nahadzovaním, alebo naťahovaním. Malta sa nanáša po vrstvách, ktoré by nemali v jednom pracovnom zábere presiahnuť maximálnu hrúbku uvedenú v tabuľke. Finalizácia povrchu sa vykonáva po „zavädnutí“ poslednej vrstvy najlepšie suchým polyuretánovým hladidlom. Je neprípustné povrch finalizovať za mokra. Opravené plochy je nevyhnutné ihneď po dokončení náležite ošetriť. Hlavne je nutné zabrániť priamemu slnečnému svitu, pôsobeniu vetra a ďalších faktorov urychľujúcich nežiaduce odparovanie zámesovej vody.

SKÚŠOBNÉ ATESTY

TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava vykonal počiatočné skúšky výrobku a vydal potvrdenie o vykonaní skúšky v rámci určenia typu výrobku č. S04/13/0161/90/ST.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Po uplynutí mininálnej doby trvanlivosti, ktorá je vyznačená na obale, nie je zaistená plná účinnosť prísady redukujúcej chróm VI pod hranicou 2 ppm.

Práca so suchou maltou VODOTES nevyžaduje žiadne mimoriadne hygienické opatrenia. Výrobok obsahuje alkalické zložky, a je teda nutné zabrániť hlavne kontaminácii očí a slizníc. Pri práci je preto nutné dodržiavať BOZ platné pre práce s cementovými, popr. vápennými maltami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
neštandardná sivá
doba spracovateľnosti
50–60 min / 20 °C
hmotnosť sypná
1520 ± 40 kg/m³
merná spotreba
1,7–1,8 kg/m²/mm
merná spotreba zámesovej vody
3,45–3,95 l / 25 kg
mrazuvzdornosť
min. T100
pevnosť v ťahu za ohybu - 28 dní
min. 7,5 MPa
pevnosť v ťahu za ohybu - 7 dní
min. 5,5 MPa
pevnosť v tlaku - 28 dní
min. 45 MPa
pevnosť v tlaku - 7 dní
min. 30 MPa
prídržnosť k podkladu - po kontakte s vápennou vodou
> 2,0 MPa
prídržnosť k podkladu - po kontakte s vodou
> 2,0 MPa
prídržnosť k podkladu - po rozmracovacích cykloch
> 2,0 MPa
prídržnosť k podkladu - po starnutí v teple
> 2,0 MPa
prídržnosť k podkladu - počiatočná
> 2,0 MPa
schopnosť premostenia trhlín v bežných podmienkach
nie je stanoveno
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
12 mesiacov v PAP obaloch; 24 mesiacov v PE obaloch
statický modul pružnosti v tlaku
max. 32 GPa
vodotesnosť
bez priesakov

BALENIE

baleniecena EUR
5 kg 6,32
25 kg 26,64
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate VODOTES ako hydroizoláciA
Môžem použiť VODOTES ako hydroizoláciu (namiesto ipy) pod nosné murivo?…
na čo sa pýtate VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉM a teploty
Při jaké venkovní teplotě se může provádět injektáž zdiva a jestli se musí i při…
na čo sa pýtate GUMOTĚS a jezírko
Dá se GUMOTĚS použít na trhliny betonovokamenného jezírka s rybami? VODOTĚSEM mám větší…
na čo sa pýtate Zaq jak dlouho je VODOTĚS pochozí?
Za jak dlouho po aplikaci je beton VODOTĚS pochozí a za jak dlouho pojizdný aby se nepoškodil?…
na čo sa pýtate Který výrobek je nejvhodnější pro hydroizolaci vyvýšené terasy?
Mohl bych se zeptat, který výrobek je nejvhodnější pro hydroizolaci vyvýšené terasy? Jedná…
všetky otázky »»

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Možno nájdete odpoveď v Na čo sa pýtate. Alebo sa nás môžete opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2021 HASOFT návrat hore