» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » SPRCHOVÝ IZOLANT

SPRCHOVÝ IZOLANT

jednozložková vnútorná hydroizolácia pod obklady a dlažby

SPRCHOVÝ IZOLANT

SPRCHOVÝ IZOLANT je jednozložková pružná hydroizolačná membrána pod keramické obklady a dlažby lepené flexibilnými lepidlami. Vďaka pružnosti prekryje trhlíny v podkladoch stavebných materiálov.

SPRCHOVÝ IZOLANT sa nehodí na podklady z umelých hmôt! Nehodí sa pre ťažké prevádzkové zaťaženie, do chemicky agresívneho prostredia a na prekrytie aktívnych trhlín a dilatačných škár bez použitia prvkov TESNIACEHO SYSTÉMU. Nie je možné použiť ako finálnu vrstvu bez ochrany proti oderu. Na lepenie obkladov a dlažieb sa nesmú používať lepidlá s obsahom rozpúšťadiel.

Pre všetky náročné aplikácie, keď je podklad vlhký, predpokladáme trvalé zaťaženie vodou alebo na vonkašie použitie je potrebné použiť dvojzložkovú LEPENKU VO VEDRE.

SPRCHOVÝ IZOLANT je zmes disperzných spojív, veľmi jemných vápencov, triedených pieskov, pigmentov, plnív a chemických zušľachťujúcich prísad vo vhodnom zložení pre zlepšenie vlastností. Vďaka tomu dosahuje najvyššiu triedu DM O2P medzi disperznými hydroizoláciami podľa EN 14891.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý (max. 6 % vlhkosti), nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).

Pre zaistenie dobrej priľnavosti u savých podkladov je potreba podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLUBOŇ. U silne savých materiálov, ako je napr. pórobetón, sadrokartón a pod., je penetrácia nevyhnutná!

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SPRCHOVÝ IZOLANT je už od výrobcu namiešaný do optimálnej hustoty. Neriediť! Materiál je vhodné nanášať štetcom alebo valčekom. Použité náradie omyte po práci vlažnou vodou.

POUŽITIE

Po zaschnutí penetrácie vykonávame v ďalšom technologickom kroku prvý náter v celej ploche. Do tejto prvej súvislej vrstvy sa v exponovaných miestach (rohy, prestupy, styk vodorovných a zvislých plôch) vkladajú prvky TESNIACEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIACE PÁSY, ROHY, PRIECHODY) podľa technologického postupu príslušného k týmto prvkom. Dbajte na dokonalé preschnutie prvej vrstvy! Následne (cca po 24 hod.) pri normálnych klimatických podmienkach je možné vykonať druhý náter – najlepšie krížom na náter prvý. Konečná úprava pod obklady a dlažby by mala dosahovať hrúbku cca 1 mm. Po dokonalom vyschnutí (cca za 24 hod.) je možné pokladať dlažbu alebo obklad s použitím flexibilného lepidla min. triedy C2 (podľa EN 12004).

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +25 °C
farba
modrá
doba spracovateľnosti
chrániť pred vysychaním
merná spotreba
1,3–1,5 kg/m² (2 vrstvy náteru)
odolnosť voči teplu
-20 °C až do +70 °C
prídržnosť ťahová po cykloch zmrazenia - rozmrazenia
≥ 0,5 N/mm²
prídržnosť ťahová po tepelnom starnutí
≥ 0,5 N/mm²
prídržnosť ťahová počiatočná
≥ 0,5 N/mm²
schopnosť premostenia trhlín v bežných podmienkach
≥ 0,75 mm
schopnosť premostenia trhliny pri veľmi nízkej teplote (-20 °C)
≥ 0,75 mm
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +30 °C
skladovateľnosť
24 mesiacov
tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou
≥ 0,5 N/mm²
ťahová prídržnosť po kontakte s vápennou vodou
≥ 0,5 N/mm²
ťahová prídržnosť po kontakte s vodou
≥ 0,5 N/mm²
uvoľňovanie nebezpečných látok
pozri KBÚ
vodotesnosť
žiadny prienik a prírastok hmotnosti ≤ 20 g

SÚVISIACE PRODUKTY

VALČEK KILLER PROFI – na nanášanie hmoty na hladké aj hrubšie povrchy
KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA – voňavá jednozložková vnútorná hydroizolácia pod obklady a dlažby
SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS – na utesnenie prechodu/spojov materiálov, napríklad odtokového žliabku
STAVLEP – zaistí skvelú prípravu a spojenie s podkladom
TESNIACI PÁS PROFI – zaistí pružné utesnenie podlahy a steny
VNÚTORNÝ ROH PROFI – tesniaci pás tvarovaný pre rýchlu prácu v rohoch

BALENIE

baleniecena EUR
7 kg 22,92
21 kg na dotaz
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

    Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

    Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


    © 2003–2024 HASOFT návrat hore
    Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?