» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » SPRCHOVÝ IZOLANT

SPRCHOVÝ IZOLANT

jednozložková vnútorná hydroizolácia pod obklady a dlažby

SPRCHOVÝ IZOLANT

SPRCHOVÝ IZOLANT je jednozložková vnútorná pružná membrána a izolácia proti stekajúcej vode pod keramické obklady a dlažby lepené flexibilnými lepidlami. Vďaka pružnosti prekryje trhlíny v podkladoch stavebných materiálov.

SPRCHOVÝ IZOLANT slúži len na nenáročné aplikácie v interiéri. Nehodí sa na ťažšie prevádzkové zaťaženie, na izoláciu plôch trvalo vystavených vlhkosti alebo umiestnených pod vodou, do chemicky agresívneho prostredia ani prekrytie aktívnych trhlín a dilatačných škár. Nie je možné ju použiť ako finálnu vrstvu odolávajúcu oteru a UV žiareniu. Nie je možné ju tiež použiť na nanášanie na trvalo vlhké podklady a na podklady, ktoré môžu uvoľňovať oleje alebo plastifikátory. Pre všetky náročné aplikácie, keď je podklad vlhký, predpokladáme trvalé zaťaženie vodou alebo na vonkašie použitie je potrebné použiť dvojzložkovú LEPENKU VO VEDRE.

SPRCHOVÝ IZOLANT je zmes vodnej akrylátovej disperzie, dispergovaných plnív a aditív, neobsahuje ťažké kovy.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť suchý (max. 6 % vlhkosti), nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.).

Pre zaistenie dobrej priľnavosti u savých podkladov je potreba podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLUBOŇ. U silne savých materiálov, ako je napr. pórobetón, sadrokartón a pod., je penetrácia nevyhnutná!

PRÍPRAVA MATERIÁLU

SPRCHOVÝ IZOLANT je už od výrobcu namiešaný do optimálnej hustoty. Neriediť! Materiál je vhodné nanášať štetcom alebo valčekom. Použité náradie omyte po práci vlažnou vodou.

POUŽITIE

Po zaschnutí penetrácie vykonávame v ďalšom technologickom kroku prvý náter v celej ploche. Do tejto prvej súvislej vrstvy sa v exponovaných miestach (rohy, prestupy, styk vodorovných a zvislých plôch) vkladajú prvky TESNIACEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIACE PÁSY, ROHY, PRIECHODY) podľa technologického postupu príslušného k týmto prvkom. Dbajte na dokonalé preschnutie prvej vrstvy! Následne (cca po 24 hod.) pri normálnych klimatických podmienkach je možné vykonať druhý náter – najlepšie krížom na náter prvý. Konečná úprava pod obklady a dlažby by mala dosahovať hrúbku cca 1 mm. Po dokonalom vyschnutí (cca za 24 hod.) je možné pokladať dlažbu alebo obklad s použitím flexibilného lepidla min. triedy C2 (podľa EN 12004).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Je vykonávaná bežná nezávislá kontrola a dozor nad systémom akosti.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s materiálom KÚPEĽŇOVÁ IZOLÁCIA nevyžaduje žiadne hygienické opatrenia. Pri náhodnom použití vypláchnuť ústa a vypiť asi 0,5 l vody. Vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať roztvorené oči tečúcou vodou a vyhľadať lekársku pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +25 °C
farba
modrá
doba spracovateľnosti
chrániť pred vysychaním
hmotnosť objemová
1350 kg/m³
hodnota pH
8,5–9,0
merná spotreba
0,8–1,0 kg/m² (2 vrstvy náteru)
obsah sušiny
60 %
prídržnosť
min. 0,80 MPa
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +30 °C
skladovateľnosť
36 mesiacov
špeciálne informácie
prídržnosť flex. lepidla (napr. DLAŽBULEP) k izolácii min. 0,7 MPa

BALENIE

baleniecena EUR
7 kg 35,90
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Možno nájdete odpoveď v Na čo sa pýtate. Alebo sa nás môžete opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2022 HASOFT návrat hore