» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » krok za krokom  » na čo sa pýtate  » systémové riešenia  

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » STENUSUŠ

STENUSUŠ

difúzna clona

STENUSUŠ

STENUSUŠ v murive sa postupne topí a difunduje, roztok preniká do pórov muriva a do maltových škár, čím vytvára nepriepustnú clonu proti vzlínajúcej vlhkosti. Difúzia je technicky najúčinnejšia metóda na zavedenie chemických prostriedkov proti vlhnutiu. Zmrazené patróny môžu byť zasunuté priamo do maltových škár, čo sú hlavné cesty pre akúkoľvek vzlínajúcu vlhkosť. Kapilárny efekt zaisťuje, že uvoľnené silikonáty sledujú prirodzené cesty samotnej vzlínajúcej vlhkosti. Automatickým prínosom je to, že prostriedok proti vlhnutiu sa ukladá práve tam, kde môže byť najúčinnejší. Difúzia bráni hromadnému roztoku vo veľkých nepredpokladaných dutinách.

STENUSUŠ je vodný roztok silikonátov vo forme zmrazovacích valcových patrón, ktoré sa po zmrazení zavedú do vyvŕtaných otvorov v murive.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

Princíp metódy spočíva v tom, že do vlhkej steny sa vodorovne vyvŕtajú otvory s priemerom 26 mm v rozstupe 110 mm. Hĺbka vŕtaných otvorov by mala končiť 50 mm od opačného povrchu vŕtanej steny. Pred vlastným použitím sa príslušné množstvo patrón vloží do mrazničky s teplotou minimálne –18 °C, kde sa nechajú zmrznúť. Patróny je možné zmraziť mimo pracovisko a na stavbu ich dopraviť vo vhodnom termoboxe. Zmrazené patróny sa po odstránení plastového obalu ihneď vložia v predpísanom počte do vyvŕtaných otvorov. Po rozpustení a vsiaknutí sa do otvorov vloží ďalšia dávka. Celý postup vkladania patrón sa opakuje celkom 3 – 4-krát. Otvory sa môžu po dokončení práce vyplniť hydroizolačnou maltou VODOTES. Doba vysušenia ošetrenej steny je závislá od jej hrúbky, nasiakavosti murovacieho materiálu, od teploty a intenzity vetrania. Vysušujúce účinky sú viditeľné obvykle o 2 – 5 týždňov. Po 7 – 14 dňoch je možné prikročiť k novému omietnutiu ošetrených (izolovaných) stien. Pôvodnú omietku je nevyhnutné odstrániť do výšky cca 0,5 – 0,8 m nad pôvodnou hranicou zvlhnutia muriva, je vhodné preškrabať škáry medzi tehlami a kameňmi, odstrániť všetok nesúdržný materiál a zbaviť povrch muriva prachu a úlomkov. Na takto pripravený podklad sa nanesia sanačná omietka HASSAN, alebo omietka so SANAČNÝM KONCENTRÁTOM 3v1.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba
číra
hodnota pH
12,0
hustota
1,13 ± 0,10 g/cm³
špeciálne informácie
délka patróny cca 200 mm
teplota tuhnutia
-14 °C
viskozita
110 ± 20 mPas

BALENIE

baleniecena EUR
50 patron 17,62
Uvedené ceny sú bez DPH.

DOKUMENTÁCIA

NA ČO SA PÝTATE

na čo sa pýtate Vyplnění otvorů po injektáži
Musím po aplikaci chemické injektáže vyplnit otvory vodotěsem? Cihelné zdivo 45 cm.…
na čo sa pýtate Kdy začne fungovat VYSUŠ ZEĎ
Včera jsem použil na vlhkou cihlovou zeď přípravek vysuš zeď a chtěl bych se zeptat, po…
na čo sa pýtate STENUSUŠ a nepálené tehly
Je STENUSUŠ účinný aj v murive z nepálenej tehly?…
na čo sa pýtate Doba odpařování
Mám dotaz, zda se dá v místnosti, do které jsem aplikoval vysuš zeď zevnitř, dá bydlet a…
na čo sa pýtate VYSUŠ ZEĎ KRÉM a tloušťka zdi
Chtěla bych se zeptat, zda VYSUŠ ZEĎ KRÉM se dá použít i na zeď o tloušťce 450 mm. Když v…
všetky otázky »»

 

Rýchlý dotaz

© 2003–2020 HASOFT návrat hore