» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » ZOSILŇOVAČ VRSTVY ZÁKLADOVEJ IZOLÁCIE

ZOSILŇOVAČ VRSTVY ZÁKLADOVEJ IZOLÁCIE

keď hrúbka rozhoduje

ZOSILŇOVAČ VRSTVY ZÁKLADOVEJ IZOLÁCIE
savý povrch sa napenetruje ZÁKLADOVOU IZOLÁCIOU riedenou vodou 1:1kašovitá zmes sa ľahko nanáša navlhčeným zubovým hladidlomzuby sa ihneď stiahnu hladidlom nahladko a vrstva sa nechá preschnúť

ZOSILŇOVAČ VRSTVY po zmiešaní so ZÁKLADOVOU IZOLÁCIOU v pomere 1:3 vytvára hustú polymérasfaltovú nestekavú hmotu, ktorá dokonale priľne ku všetkým stavebným podkladom (betón, tehly, drevo, kov a pod.). Je určená na styk so zeminou, kde slúži ako hrubovrstvová izolácia základov stavieb, stien pivníc, oporných múrov a mostov proti zemnej vlhkosti, proti netlakovej aj tlakovej vode. Hmotu je možné použiť aj na lepenie ochranných polystyrénových dosiek. Nie je vhodná na vytváranie pochôdznych vrstiev. Vzhľadom na to, že aj po vyzrení je hmota ľahko lepivá, je dobré tam, kde môže dôjsť k príležitostnému kontaktu, zasypať náter kremičitým pieskom.

ZOSILŇOVAČ VRSTVY ZÁKLADOVEJ IZOLÁCIE je cementobentonitová zmes v podobe zelenosivého vsypu. Po zmiešaní so ZÁKLADOVOU IZOLÁCIOU vytvára nestekavú hustú, zásaditú, čiernu, vodeodolnú, mimoriadne priľnavú hmotu.

VÝHODY, POUŽITIE

ZOSILŇOVAČ VRSTVY ZÁKLADOVEJ IZOLÁCIE umožní:

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Možno aplikovať aj na slabo vlhké podklady. Mokré miesta alebo stojaca voda musia byť vysušené. Výrobok nesmie byť aplikovaný na plochy, ktoré sú trvalo mokré alebo ktoré nemôžu preschnúť. Podklad musí byť pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky alebo voľné časti musia byť obrúsené alebo odstránené oceľovou kefou. Ostré hrany sa upravia zaoblením. Veľké póry, hniezda štrku, drobivé škáry, otvorené trhliny a pod. sa upravia vyplnením maltou VODOTES. Savé podklady napenetrujte ZÁKLADOVOU IZOLÁCIOU nariedenou vodou v pomere 1:1.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

ZOSILŇOVAČ VRSTVY sa spracováva za studena dokonalým premiešaním so ZÁKLADOVOU IZOLÁCIOU v stanovenom pomere práškovej a emulznej zložky, ktorý je 1:3 hmotnostne. Vlastná príprava prebieha tak, že k emulznej zložke sa postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo zložky práškovej, až sa dosiahne kašovitá konzistencia vhodná na nanášanie. Na miešanie je nutné použiť pomalobežné vrtuľové miešadlo. Podľa použitého spôsobu nanášania alebo účelu použitia je možné pridať až 5 % vody. Pri prípadnom dorieďovaní náteru je nutné zmes dokonale premiešať, až vznikne homogénna zmes bez hrudiek. Nedá sa miešať s inými suspenziami. Náradie, pracovné pomôcky a pošpinené miesta bezodkladne očistite vodou. Po zaschnutí je nutné použiť rozpúšťadlo, napr. benzín.

POUŽITIE

ZOSILŇOVAČ VRSTVY sa v zmesi so ZÁKLADOVOU IZOLÁCIOU nanáša pomocou zubového hladidla vopred navlhčeného vodou, a to minimálne v dvoch vrstvách. Na nanášanie každej vrstvy doporučujeme použiť zuby 6×6 mm (pri zemnej vlhkosti a netlakovej vode), resp. 8×8 mm (pri tlakovej vode a izolácii vodorovných plôch zakrytých zeminou). Materiál sa v oboch pracovných krokoch vždy natiahne vyššie doporučenou ozubenou stierkou a hneď, nahladko, stiahne hladidlom a nechá schnúť. Každá vrstva musí byť preschnutá (test navlhčeným prstom, ktorý sa po otrení o náter nesmie ofarbiť). V oblastiach s rizikom vzniku trhlín (rohy stien, napojenie stien a podlahy a pod.) a pri opravách zostarnutých alebo poškodených asfaltových hydroizolačných vrstiev a skladieb inštalujte do mokrej prvej vrstvy výstužnú sklenú tkaninu (200–250 g/m²). Nanesená vrstva je odolná proti dažďu asi po 5 hodinách, úplné zatvrdnutie po 1–3 dňoch podľa teplotných podmienok. Po vyschnutí aj poslednej vrstvy, kedy sú dosiahnuté konečné vlastnosti izolácie, je nutné izoláciu chrániť pred mechanickým poškodením, a to vhodnými ochrannými drenážnymi alebo izolačnými doskami (nopové fólie, polystyrén a pod.), ktoré následne nesmú byť bodovo alebo priamkovo zaťažované.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
odolnosť proti vode
vyhovuje
ohybnosť pri nízkej teplote
vyhovuje
reakcia na oheň
trieda E
rozmerová stálosť pri zvýšenej teplote
vyhovuje
vodotesnosť
trieda W1

SÚVISIACE PRODUKTY

ZÁKLADOVÁ IZOLÁCIA – tekutá zložka na vytvorenie hrubovrstvovej izolácie

BALENIE

baleniecena EUR
3 kg 6,15
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?