» produkty  » dokumentácia  » kontakty  » ako na to  » krok za krokom  » referencie  » systémové riešenia  » e-shop

titulná stránka » produkty » špeciálne maltoviny » proti vodě » LEPENKA V PRÁŠKU

LEPENKA V PRÁŠKU

jednozložková flexibilná hydroizolačná stierka / antikarbonatizačný náter

LEPENKA V PRÁŠKU

LEPENKA V PRÁŠKU sa používa na utesnenie povrchu betónových konštrukcií v hydrotechnických stavbách, vo vodárenstve a pod. Ďalej nachádza uplatnenie ako tesniaca vrstva na súdržných vápennocementových omietkach, murive zhotovenom z pórobetónových dielov, poprípade pálených tehál, na sadrokatónových doskách a ďalších únosných podkladoch. Osvedčuje sa ako poistná hydroizolácia pod keramické obklady alebo iné nášlapné vrstvy v kúpeľniach, bazénoch, vodných nádržiach a ďalších konštrukciách. Ďalšou výhodou je mimoriadna odolnosť stierky voči priepustu CO2 a tým pádom ochrana konštrukcie voči karbonatizácii. Stierka je súčasne veľmi priepustná pre vodné pary, čím umožňuje konštrukcii dýchať. S ohľadom na jednoduchý priepust vodných pár je LEPENKA V PRÁŠKU vhodná aj na podklady so zníženou mrazuvzdornosťou v exteriérových aplikáciách. LEPENKA V PRÁŠKU nie je určená na estetickú finalizáciu povrchu. Tam, kde jej cementovo šedý odtieň nevyhovuje, je možné na LEPENKU V PRÁŠKU aplikovať všetky disperzné krycie farebné nátery, keramické či sklenené obklady, kamenné koberce, ale aj voľne položiť WPC terasy či obdobné dlaždice na terče. V prípade ďalších povrchových úprav sa neodporúča používať, inak odporúčané, penetrácie, a síce z dôvodu vodoodpudivosti samotnej LEPENKY V PRÁŠKU.

LEPENKA V PRÁŠKU je jednozložková, trvalo pružná polymércementová tesniaca suspenzia určená na hydroizoláciu najrôznejších betónových a železobetónových konštrukčných prvkov.

VÝHODY, POUŽITIE

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť prevlhčený, nesmie byť zaprášený. Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Kaverny alebo iné povrchové vady je potrebné vyplniť opravnou maltou SPRAVBETÓN. Pre zaistenie dobrej priľnavosti pri veľmi suchých (<2% RV) alebo veľmi savých podkladoch je potrebné podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ. V prípade exteriérových aplikácií je nevyhnutné, aby podkladové vrstvy boli mrazuvzdorné.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

LEPENKA V PRÁŠKU je dodávaná v suchom stave. Vlastná príprava sa vykonáva tak, že sa k suchej zložke postupne pridáva za stáleho miešania príslušné množstvo vody, až je dosiahutá kašovitá konzistencia vhodná na nanášanie. Optimálne množstvo vody je 0,2 – 0,3 litra/kg suchej zložky, tzn 0,6 – 0,9 litra vody na balenie 3 kg, 1,8 – 2,7 litra vody na balenie 9 kg a 3,6 – 5,4 litra vody na balenie 18 kg. Pri prípadnom dorieďovaní stierky je nutné zmes dokonale premiešať.

POUŽITIE

LEPENKA V PRÁŠKU sa nanáša štetcom alebo valčekovaním a to najmenej v dvoch až troch vrstvách. Nanášanie je vhodné vykonávať tzv. krížom (ťahy štetca v navzájom kolmých smeroch). Druhú, resp. tretiu vrstvu je možné nanášať vždy až po zatuhnutí predchádzajúcej vrstvy, tj. cca po 24 hodinách. Doporučená minimálna hrúbka náteru pre protiradónovú alebo parotesnú izoláciu je 2 mm. Minimálna hrúbka náteru exponovaného tlakovej vode musí predstavovať 1,5 mm. V ostatných prípadoch predstavuje minimálna hrúbka 1 mm. Je potrebné dbať na to, aby čerstvý náter príliš rýchlo nevyschol, pretože potom nestačí polymérna zložka vytvoriť dostatočne pevné väzby a materiál má zníženú pružnosť. Doporučujeme preto aplikovať LEPENKU V PRÁŠKU pri vhodnom počasí. Je tiež vylúčené po aplikácii akýmkoľvek spôsobom pridávať zámesovú vodu, rosiť alebo vlhčiť čerstvý náter. Všetky praskliny v podklade, rohy, napojenia a ďalšie špecifické partie je potrebné riešiť pomocou TESNIACEHO SYSTÉMU HASOFT (TESNIACE PÁSY, ROHY, PRIECHODY).

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota
+5 °C až do +30 °C
farba
šedá
difúzny odpor Rd; CO2
> 250 m/s
difúzny odpor Rd; H2O
< 1 m/s
doba spracovateľnosti
60 minút (+20 °C, 60% rel. vlhk. vzduchu)
merná spotreba
1,5–1,7 kg/m² (2 vrstvy náteru; 1 mm náteru)
prídržnosť k podkladu - po kontakte s vápennou vodou
> 0,9 MPa
prídržnosť k podkladu - po kontakte s vodou
> 1,0 MPa
prídržnosť k podkladu - po rozmracovacích cykloch
> 1,0 MPa
prídržnosť k podkladu - po starnutí v teple
> 1,5 MPa
prídržnosť k podkladu - počiatočná
> 1,5 MPa
schopnosť premostenia trhlín v bežných podmienkach
≥ 1 mm
skladovanie
v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť
24 mesiacov
ťažnosť
> 30 %
vodotesnosť
bez priesakov (>0,8 MPa, tj. 80 m vodného stĺpca)

SÚVISIACE PRODUKTY

LEPENKA VO VEDRE – dvojzložková hydroizolácia, ktorá toho vie viac
SAMOLEPIACI TESNIACI PÁS – na utesnenie prechodu/spojov materiálov, napríklad betón-kov
STAVLEP – zaistí skvelú prípravu a spojenie s podkladom
TESNIACI PÁS PROFI – zaistí pružné utesnenie podlahy a steny
VNÚTORNÝ ROH PROFI – tesniaci pás tvarovaný pre rýchlu prácu v rohoch

BALENIE

baleniecena EUR
3 kg 16,14
9 kg 45,33
18 kg 90,14
Uvedené ceny sú bez DPH.
E-SHOP

DOKUMENTÁCIA

Nie ste si niečím istí alebo potrebujete poradiť?

Môžete sa nás opýtať e-mailom zaslaným na dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT návrat hore
Môžeme prosím pracovať s cookies, aby sme vedeli, ako nám web funguje?