» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » na co se ptáte

323. Vzlínání vlhkosti ze sklepních prostor do přízemí

Vyhledávání v dotazech a odpovědích
Ze sklepních prostor začíná vzlínat zemní vlhkost zdivem do přízemních prostor. Jedná se o starý dům (1934), izolace byla provedena pouze ve sklepě při podlaze, zvenku je zdivo izolováno jílem. Vše ale vypadá, že již nefunguje izolace ve sklepě. Prosím o radu, případně i kalkulaci nákladů. Chtěl bych si práci provést svépomocí.
Z Vašeho dotazů vyplývá, že sklepní zdivo je pravděpodobně bez venkovní svislé izolace. Pokud tomu tak skutečně je, nabízí se buď stavbu odkopat a zhotovit novou, venkovní svislou izolaci např. bitumenovou silnovrstvou stěrkou BOSTIK DICKBESCHICHTUNG nebo sklep zaizolovat zevnitř, a sice pomocí minerální hydroizolační stěrky BOSTIK K11 FLEX SCHLÄMME GRAU s následnou neutralizací zasoleného zdiva přípravkem ANTISULFAT a nahozením sanační omítky.
Vodorovnou izolaci – zhotovení infuzní clony z důvodu eliminováno kapilárního vzlínání zemní vlhkosti směrem do omítek nad terénem, navrhujeme řešit buď tekutou injektáží BOSTIK KIESEY HORIZONTALSTOPP nebo injektážním krémem BOSTIK KIESEY INJEKTCREME (podle konstrukce zdiva). V případě zhotovení nové, venkovní svislé izolace, např. bitumenovou silnovrstvou stěrkou, můžete vodorovnou izolaci - injektáž zdiva aplikovat přímo nad podlahou ve sklepě. V případě vnitřní izolace sklepního zdiva minerální hydroizolační stěrkou (bez odkopání), je potřeba vodorovnou izolaci ve zdivu aplikovat až ve výškové úrovni přechodu spodní stavby nad okolní terén.
Uvedeným postupem dojde k trvalému vysušení sklepních prostor a získáte plnohodnotný obytný prostor s příznivým klimatem a zdravým bydlením.
DICKBESCHICHTUNG 1K+DICKBESCHICHTUNG 2K+ANTISULFAT
««   všechny dotazy   »»

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.

S pozdravem Stavbě zdar! na Vaše otázky odpovídá technické oddělení HASOFTU.

© 2003–2023 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?