» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » bostik » hydroizolace » DICKBESCHICHTUNG 1K+

DICKBESCHICHTUNG 1K+

jednosložková stěrková izolace pro izolace budov na pozitivní straně

DICKBESCHICHTUNG 1K+

DICKBESCHICHTUNG 1K+ je bitumenová stěrková hydroizolace připravená k okamžitému nanášení pro pružnou a trvalou izolaci stavebních konstrukcí ve styku se zeminou beze spár, proti zemní vlhkosti, nezadržované prosakující vodě i zadržované prosakující vodě. Je vhodná pro venkovní izolace sklepního zdiva, základu, základových desek, míst napojení a trubních prostupů apod. Výrobek lze použít i pro lepení ochranných, drenážních a izolačních desek. Je určen na veškeré minerální podklady, jako je např. omítka, beton, cihelné zdivo, vápenopískové cihly, pórobetonové tvárnice, tvárnice ztraceného bednění atd. Výrobek není vhodný na ploché střechy, pro izolování nádrží nebo do trvale mokrých míst. Aplikujte na stranu přivrácenou ke zdroji vody. Po vyschnutí výrobek vysoce přemosťuje trhliny, je vodotěsný a odolává agresivní vodě.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lze aplikovat i na slabě vlhké podklady. Mokrá místa nebo stojící voda musí být vysušeny. Výrobek nesmí být aplikován na plochy, které jsou trvale mokré nebo které nemohou proschnout. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a rovný. Cementové výstupky nebo volné části musí být obroušeny nebo odstraněny ocelovým kartáčem. Ostré hrany se upraví zaoblením. Veliké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. se upraví vyplněním maltou TRASSZEMENTMÖRTEL. Nasákavý podklad se opatří penetračním nátěrem z bitumenové emulze K100 SCHWARZ naředěné v poměru 1:1 vodou, který se ponechá minimálně 2 hodiny zaschnout. Staré bitumenové nátěry vyžadují zvláštní úpravu. V těchto případech se obracejte na náš technicko-obchodní poradenský servis.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

DICKBESCHICHTUNG 1K+ je již od výrobce namíchána do optimální hustoty. Neředit !

POUŽITÍ

U betonových sklepů se první vrstva Dickbeschichtung 1K+ nanáší ostrými tahy hladítkem (škrábáním po povrchu), aby se zabránilo tvorbě odfuků, způsobených v pórech uzavřeným vzduchem. Na svislé plochy se nanáší v rovnoměrné vrstvě ozubenou stěrkou a hladítkem. Z praxe doporučujeme nanášení ve dvou pracovních krocích. První vrstva se nechá zaschnout a teprve poté se aplikuje vrstva druhá. Pro nanášení první vrstvy doporučujeme použít zuby 6×6×6 mm (při zemní vlhkosti a nezadržované prosakující vodě, stejně jako při izolaci stropu v mokrých prostorách), resp. 8×8×8 mm (při zadržované prosakující vodě). Materiál se v obou pracovních krocích vždy natáhne výše doporučenou ozubenou stěrkou a hned, nahladko, stáhne hladítkem a nechá schnout. Tloušťku nanášené vrstvy v mokrém stavu pravidelně kontrolujte a zaprotokolujte. V oblastech s nebezpečím vzniku trhlin, jako např. u smíšeného zdiva, otevřených, neomítnutých styčných spár a u kamenného zdiva z velikých formátů, použijte armovací síť. Zesílení armovací sítí se rovněž doporučuje vždy v místě přechodu obvodové zdi na základovou desku nebo celoplošně při zatížení zadržovanou prosakující vodou.

UPOZORNĚNÍ

Teplota vzduchu a stavebního materiálu musí být minimálně +5 °C. Materiál po aplikaci chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Během zpracování a zrání nesmí být materiál po dobu nejméně 5 hodin vystaven dešti. Při přerušení práce vrstvu izolace stáhněte na nulovou tloušťku a při dalším nanášení vytvořte přesah. Přerušení práce se nesmí provádět v rozích a koutech objektu. Výrobek není vhodný pro izolování dilatačních spár. Případně použité tmely musí být snášenlivé s bitumenem. Dickbeschichtung 1K+ musí být před aplikací dalších produktů úplně vyschlý! Teprve poté je dosaženo konečných vlastností izolace, stejně jako mechanické pevnosti, která je důležitá pro možnost zasypání stavební jámy. Ochranné, drenážní nebo izolační desky se fixují bodovým nanesením Dickbeschichtung 1K+ na desky, které se poté přitlačí do vyschlé izolace. Desky nesmí být bodově nebo liniově zatěžovány. Při aplikaci dalších materiálů je nezbytné provést test snášenlivosti. Izolace nesmí být zatěžována vodou působící směrem z pokladu (tzv. negativní tlak). Pro čištění pracovních pomůcek v čerstvém stavu použijte vodu. Ve vyzrálém stavu je výrobek odstranitelný pouze nitroředidlem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +30 °C
barva
černá
doba vytvrzování
min. 4 dny v závislosti na okolních podmínkách
hustota
cca 0,65 kg/l
obsah sušiny
cca 67% dle DIN ISO 3251 při +105 °C
odolnost proti hnanému dešti
cca po 5 hodinách dle DIN 52461, B
odolnost proti teplu
≥ +70 °C dle DIN 52123
pružnost za chladu
bez trhlin při 0 °C dle DIN 52123
přemostění trhlin
≥ 2 mm dle DIN 28052–6 při +4 °C
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců
třída reakce na oheň
E „normálně hořlavé“ dle EN 13501–1
vodotěsnost
těsné do šířky průsaku 1 mm dle DIN 52123

BALENÍ

balenícena Kč
30 l 2 772
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?