» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » bostik » hydroizolace » BLOCK N521 MULTI SPRAY

BLOCK N521 MULTI SPRAY

těsnicí sprej

BLOCK N521 MULTI SPRAY
klempířský tmel u komína po 20 letech, to chce opravit.praskliny vyplníme a celé zaizolujeme tmelem ve spreji.hotové utěsnění komínu, tudy se už ani kapka vody nedostane.utěsnění kotvicího hřebíku ve vlnité střešní desce.utěsní falce, úžlabí, klempířské detaily, dotěsnění u komínu, napojení....tmel ve spreji je ideální na drobnosti, zde uchycení oplechování šrouby.sokl na střeše, napojení fólie a břizolitu, oprava popraskaného tmelu.

BLOCK N521 je univerzální, stříkatelná těsnicí hmota k venkovnímu utěsňování spojů a drobným opravám. Mimořádně vhodný do špatně přístupných míst. BLOCK N521 se velmi snadno a přesně nanáší bez potřeby jakýchkoliv pracovních pomůcek. Přilne k množství rozličných podkladů, nestéká, rychle zasychá a je přetíratelný.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Podklad musí být suchý.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Sprej BLOCK N521 důkladně protřepávejte nejméně 2 minuty tak, abyste slyšeli zvuk míchacích kuliček. Poté rovnoměrně stříkejte na podklad ze vzdálenosti 25–30 cm. Při teplotě 20 °C je za cca 8 hodin proschnutý a připravený k přetírání běžně dostupnými barvami.

DALŠÍ PRÁCE

Po aplikaci očistit trysku – plechovku otočit dnem vzhůru a stlačit ventilek, dokud nezačne vycházet pouze čistý hnací plyn. Skladovat ve svislé poloze v suchu a chladnu.

BEZPEČNOST

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Zamezte vdechování par/aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Kompletní bezpečnostní informace v bezpečnostním listu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
od -5 °C do +40 °C, optimálně mezi +16 °C a +25 °C
barva
světle šedá
báze
těsnicí hmota na bázi kaučuku a pryskyřic, bez obsahu bitumenu
skladování
skladovatelnost v originálním balení cca 24 měsíců

BALENÍ

balenícena Kč
sprej 500 ml 399
Uvedené ceny jsou bez DPH.
PRO PARTNERY    E-SHOP

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?