» produkty  » dokumentace  » kontakty  » jak na to  » krok za krokem  » pro partnery  » reference  » systémová řešení  » e-shop

titulní stránka » produkty » bostik » hydroizolace » K11 FLEX SCHLÄMME GRAU

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU

dvousložková minerální izolační stěrka

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU představuje po proschnutí trvalou izolaci proti tlakové vodě působící z pozitivní i negativní strany stavební konstrukce. Typickými oblastmi použití je izolování sklepů, podzemních garáží, zásobníků pitné vody, plováren, betonových prvků, tunelů a šachet proti zemní vlhkosti a tlakové vodě. Slouží rovněž v oblasti sanací betonu jako adhezní můstek.

VÝHODY, POUŽITÍ

APLIKACE

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, rovný, suchý, bez trhlin apod. Velké póry, hnízda štěrku, drolivé spáry, zející trhliny apod. vyplňte maltou TRASSZEMENTMÖRTEL. Podklad musí být bez sádry, bitumenu, tuků a olejů, prachu, barev a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci.

Podklad musí být před aplikací důkladně navlhčen. Správně navlhčený podklad zůstává až do konce aplikace matově vlhký. Případně stojící voda musí být z podkladu před nanesením výrobku odstraněna.

K11 FLEX SCHLÄMME GRAU se mícháním za pomalých otáček vmísí do plastové emulze (objemově tomu odpovídají 3 díly suché složky na 1 díl kapalné složky), dokud se nedosáhne homogenní konzistence stěrky bez hrudek. Do K11 FLEX SCHLÄMME GRAU nesmí být přidávána voda. Pro dosažení snazší zpracovatelnosti doporučujeme promíchanou směs ponechat 1 minutu odstát a znovu krátce promíchat. Nanášení stěrky se provádí zednickou štětkou, kartáčem nebo vhodným stříkacím zařízením. Izolace se nanáší ve dvou vrstvách vždy celoplošně. Vrstva izolace musí být v každém místě nanesena v dostatečné tloušťce. První vrstva izolace nesmí být před nanesením vrstvy druhé úplně zaschlá. Dojde-li k zaschnutí první vrstvy, je nutné její povrch před nanesením vrstvy další navlhčit vodou.

UPOZORNĚNÍ

Aplikovaný materiál rovněž nesmí být vystaven působení mrazu. Výrobek lze po vyzrání přetírat běžně dostupnými barvami.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí při použití v systému cca 2,5–3,0 kg/m² při dvou vrstvách (1,5–1,8 mm).

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota
+5 °C až do +35 °C
GISCODE
ZP 1
pevnost v tahu za ohybu
≥ 5,0 N/mm²
pevnost v tlaku
≥ 17,0 N/mm²
přemostění trhlin
0,1 mm
přídržnost
> 1,6 N/mm²
skladování
v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost
12 měsíců
speciální informace
čištění pracovních pomůcek ihned po použití vodou

Prodej ukončen

Tento produkt již není v prodeji, nahrazuje jej BLOCK X701 TERRA 2K FLEX.

DOKUMENTACE

Nejste si něčím jistí nebo potřebujete poradit?

Můžete se nás zeptat na e-mailu dotazy@hasoft.cz.


© 2003–2024 HASOFT nahoru
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?